2016. január 21. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (a nyílt napirendi pontok a Meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Szociális fellebbezésekről másodfokú döntés

2.) Váradi Áron SNI státuszú kisgyermek elhelyezésének támogatása

3.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2016. (   ) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének   …/2016. (   ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról    

5.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2016. (   ) önkormányzati rendelete a fák védelméről szóló 20/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.) Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzata Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata, integrált szakmai program elfogadása

7.) Zuborné Sallai Márta intézményvezetői megbízásának támogatása

8.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló Fővárosi Közgyűlés rendelet tervezetének véleményezése

9.) Az 1193 Bp. XIX., Boné András u. 27. (Móricz Zsigmond u 71.) sz. alatti, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelölése

10.) Javaslat a képviselő-testület 2016. évi munkatervére

11.) Közművelődési intézmények 2016. évi munkatervének elfogadása

12.) Beszámoló a Humánszolgáltatási Iroda által szervezett 2015. évi sporteseményekről valamint a 2016. évi sportesemények tervezetéről
KOSIEB határozat

13.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

14.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15.) Önálló képviselői indítvány - Önkormányzati fenntartású ingatlanok energiafogyasztási adatainak egységes rendszerben történő gyűjtése, valamint évenkénti kiértékelése

16.) Képviselői kérdések

Nem besorolt napirendi pontok:

A Közös Esély Egyesület kérelme a Táncsics. u. 40. szám alatti Hrsz. 163846/A/1 (101 m2) üzlethelyiségre kötött kedvezményes bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére (pdf)

       TB határozat a Közös Esély Egyesülettel kötött szerződés megszűntetéséről (pdf)

Önálló képviselői indítvány - az önkormányzati képviselők évi beszámolási kötelezettségével kapcsolatos intézkedések (pdf)

Az Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozata (pdf)

Az Ügyrendi Bizottság javaslata módosított napirendre (pdf)

 


Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Rendeletek:

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a fák védelméről szóló 20/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)