2016. április 21. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (a nyílt napirendi pontok a Meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Szociális fellebbezésekről másodfokú döntés

2.) Javaslat Kispest Díszpolgára cím adományozására

3.) Javaslat Kispestért Díj adományozására

4.) Javaslat Kispestért Oklevél adományozására

5.) Hozzájárulás házi gyermekorvosi praxisjog elidegenítéséhez

6.) Légrádiné dr. Kassai Enikő háziorvos szerződésmódosítási kérelme

7.) Beszámoló (összefoglaló jelentés) a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről

8.) Beszámoló a Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről, valamint tájékoztató a Kirendeltség Hatósági Osztályának XIX. kerületi tevékenységéről

9.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi támogatás elszámolása és 2016. évi támogatási szerződése

10.) Beszámoló a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről és támogatásának elszámolásáról

11.) Beszámoló a Dél-pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület (DAPE) 2015. évi tevékenységéről és támogatásának elszámolásáról

12.) Döntés a polgárőr egyesületek 2016. évi támogatásáról

13.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (   ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

14.) 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés (intézmények)

15.) 2015. évi ellenőrzési jelentés (Polgármesteri Hivatal)

16.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. ( ) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

17.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (   ) önkormányzati rendelete a cégjelzések, reklám- és hirdetőberendezések elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

18.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (   ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

19.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (   ) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

20.) Javaslat bizottsági elnöki tisztségekben történő változásra

21.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (   ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (I.29.) normatív határozat módosításáról

22.) Javaslat a VAMÜSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására és az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására

23.) Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzata Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Integrált Szakmai Programjának módosítása

24.) Kispesti Uszoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

25.) A Kispesti Hársfa Óvoda alapító okiratának módosítása

26.) Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde alapító okiratának módosítása

27.) Kispesti Egyesített Bölcsődék intézményi gondozási díj megállapítása

28.) Kispesti általános iskolák pedagógusainak továbbképzés-hozzájárulási kérelme

29.) A Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola, valamint a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola intézményvezetői megbízatásainak véleményezése

30.) A 42-es villamos meghosszabbítandó vonalának helybiztosítására készült, módosított Szabályozási Terv véleményezési eljárásban érkezett államigazgatási szervek és partnerségi észrevételek elfogadása

31.) Együttműködési megállapodás a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Berzsenyi u. 3. és Berzsenyi u. 4-6. közötti 161406/56 hrsz. számú közterületen vizes játszótér létrehozásával érintett 10 és 1 kV-os kábelhálózat átépítési munkálatainak megvalósítására

32.) Az 1193 Bp. XIX. Boné András u. 27. (Móricz Zsigmond u. 71.) sz. alatti, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelölés

33.) Budapest, XIX. Üllői út 243. szám alatti, 161406/28 helyrajzi szám ingatlanban lévő 134 m2-es nem lakás célú helyiség kedvezményes bérbeadására a B-Cool Dance Team Sportegyesület részére

34.) Pályázati felhívás a Wekerlei Sporttelep bérbeadására

35.) Pályázat benyújtása a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése c. pályázati felhívásra

36.) A Budapest XIX. kerületi 165265 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIX. kerület, Esze Tamás u. 67. szám alatt található, kivett, lakóház, udvar megjelölésű ingatlan, valamint a Budapest XIX. kerületi 165266 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIX. kerület, Esze Tamás u. 65. szám alatt található, kivett, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan tekintetében a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség számára tulajdonosi hozzájárulás a VEKOP-6.1.1-15 pályázat benyújtásához, köznevelési szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat

37.) Kispest Önkormányzata, a Yunus Emre Intézet és Pendik Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás

38.) A Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a Budapest XIX. kerület, Eötvös utca 3-7. szám alatti Aranyház működésének, programjainak támogatása céljából kötendő támogatási szerződés

39.) A nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott támogatásról szóló beszámoló, valamint a nemzetiségi önkormányzattokkal kötendő támogatási szerződések

40.) KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, 2016. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása, és 2016. évi támogatási szerződése

41.) A Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi egyszerűsített beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása

42.) A Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Forrásház Gondozási Központban tervezett rehabilitációs foglalkoztatás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás

43.) A Kispesti Atlétikai Club 2016. évi támogatási szerződése

44.) Gyöngyvirág Kórusalapítvány támogatási szerződés

45.) Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási szerződése

46.) Puskás Ferenc Alapítvány támogatási szerződése

47.) A Wekerlei Társaskör Egyesület 2015. évi támogatása elszámolásának elbírálása

48.) Együttműködési megállapodás a Wekerlei Társaskör Egyesülettel (Életfa jelképes örökbefogadása)

49.) Magyar Kollégium Kulturális Egyesülettel kötendő támogatási szerződés

50.) Átfogó értékelés a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2015. évi ellátásáról

51.) Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolójának, ezen belül az Alapítványnak nyújtott 2015. évi támogatás felhasználásának elfogadása és 2016. évi támogatási szerződése

52.) Beszámoló a Kispest Sportegyesület részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról

53.) A Kispest Női Kézilabda Klub 2016. évi támogatási szerződése

54.) Beszámoló a Kispesti Uszoda 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

55.) 2015. évi alapítványi pályázatok elszámolásának elbírálása

56.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

57.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

58.) Képviselői kérdések

Nem besorolt napirendi pontok:

Ügyrendi bizottság határozata a napirendi sorról (pdf)

FŐGÁZ vezetékjogi megállapodás (pdf)

 


Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete a cégjelzések, reklám- és hirdetőberendezések elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (pdf)

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.