2016. december 8. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (A nyílt napirendi pontok a Meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Települési támogatásokkal kapcsolatos döntések I-II.

2.) Kisgyermek speciális fejlesztő intézményben történő elhelyezésének támogatása

3.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. (   ) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. (   ) önkormányzati rendelete a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

5.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. (   ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. (   ) önkormányzati rendelete a fák védelméről szóló 20/2014. (VI.24.)   önkormányzati rendelet  módosításáról

7.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. (   ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

8.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. (   ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. (   ) önkormányzati rendelete a 2016. év egyes napjaira vonatkozó munkavégzés alól történő mentesítésről és az igazgatási szünetekről szóló 8/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.) Javaslat Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Integrált Szakmai programjának módosítására

11.) Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

12.) Kispesti Uszoda Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

13.) Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

14.) A Kispesti Árnyas Óvoda alapító okiratának módosítása

15.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.  (   ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (I.29.) normatív határozat módosításáról

16.) Folyószámlahitel-keret biztosítása

17.) Költségvetési keret biztosítása meglévő lakossági talajvízkutak szennyezettségének mérésére

18.) A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata jogharmonizációja keretében szükséges módosítások tárgyalásos eljárásának megindítása

19.) Budapest Főváros XIX. kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat Megalapozó vizsgálatának elfogadása

20.) Budapest Főváros XIX. kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat készítésének megindítása

21.) Megállapodás köznevelési intézmények vagyonkezelésbe adásáról

22.) Az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézményekben a 2017-2022-ig szóló vezetői megbízások pályázati kiírásához szükséges feltételek meghatározása

23.) Szegfű utca 10. szám alatti helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása a Jerkó Humán Egylettel

24.) A Budapest, XIX. kerület József Attila utca 74. (hrsz: 161957/22) szám alatt található, 2632 m² alapterületű nem lakás célú ingatlan 182,5 m² alapterületű helyiségének kedvezményes bérbeadása a Képzett Polgárságért Alapítvány részére

25.) Az RZT Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest XIX. kerületi 162195/2 hrsz. alatt felvett közterületi ingatlan használatáról és karbantartásáról kötendő megállapodás

26.) A Kossuth tér rehabilitációja c. Tér-Köz pályázat támogatási szerződésének meghosszabbítása és a Kispest Kft. projektmenedzsment szerződésének módosítása

27.) Kiegészítés a Tér-Köz 2016. felhívásra benyújtott pályázatokhoz

28.) Tájékoztatás konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról (VEKOP-5.3.1-15-2016-00002 kódszámú, „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében” című projekt)

29.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött támogatási szerződés módosítása

30.) DIXI Alapítvány nyári tábor támogatására beadott pályázat elszámolásának elfogadása

31.) Gyöngyvirág Kórusalapítvány támogatásának elszámolása

32.) A Kispest SE. támogatási szerződése

33.) A Misszió Alapítvány „Micva Ház” Jótett elnevezésű szervezettel kötendő támogatási szerződés

34.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve

35.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezet kintlevőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

36.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzat Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum kintlevőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

37.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a Kispesti Polgármesteri Hivatal kintlévőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről

38.) Beszámoló az Étkezési Bizottság féléves munkájáról

39.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

40.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

41.) Képviselői kérdések

 


Javaslat módosított napirendre (pdf)

Nem besorolt napirendi pontok:

Szándéknyilatkozat Eötvös utca 3-7. ráépítéssel történő bővítésére (pdf)

ÜB határozat napirendre (pdf)

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének 31/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelete a fák védelméről szóló 20/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete a 2016. év egyes napjaira vonatkozó munkavégzés alól történő mentesítésről és az igazgatási szünetekről szóló 8/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 515/2016. (XII.8.) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (I.29.) normatív határozat módosításáról (pdf)

  

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.