2017. február 28. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Települési támogatásokkal kapcsolatos döntések I-II.

2.) A Kossuth tért 23-24. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan üzlethelyiségeinek pályáztatási feltételei

3.) A Budapest, XIX. Hamvas u. 1-3. és 5., illetve Üllői út 170. szám alatti ingatlanok cseréje és hasznosítása (Hrsz: 162176, 162177 és 162146)

4.) Javaslat az Ügyrendi Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság új tagjának megválasztására

5.) Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

6.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (   ) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

7.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról,azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások lebonyolításáról és beszerzések rendjéről szóló 36/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

11.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.)  önkormányzati rendelet módosításáról

12.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

13.) Javaslat az alpolgármesterek illetményére és költségtérítésére

14.) Kispesti Uszoda Szervezeti és Működési Szabályzata

15.) A Kispesti Polgármesteri Hivatal Szervezeti  és Működési Szabályzatának módosítása

16.) Megállapodás a térfigyelő rendszer üzemeltetésére 2017. április 1. - 2018. március 31. közötti időszakra vonatkozóan Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság között

17.) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás és a KEF Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

18.) A Kispesti Arany Óvoda és a Kispesti Napraforgó Óvoda vezetőinek öt éves beszámolója

19.) Háziorvosok rendelési idejének módosítására vonatkozó kérelmek

20.) dr. Káldi Mária háziorvos szerződésmódosítási kérelme

21.) Javaslat köznevelési megállapodás megkötésére a Két Kéz Segítő Alapítvánnyal

22.) Budapest Főváros XIX. Kerület Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítése

23.) A Magyar Állammal a Budapest XIX. kerület 169170 hrsz. alatt felvett közterületi ingatlanon a Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum megközelítéséhez szükséges út létesítéséről és kezeléséről kötendő megállapodás

24.) Budapest, XIX. Ady Endre út 138. szám alatti, 164178/0/A/3 helyrajzi számú, nem lakás célú helyiség kedvezményes bérbeadása a Kijárat Egyesület részére

25.) Képzett Polgárságért Alapítvány kérelme a Budapest, XIX. ker. József Attila utca 74. (Hrsz: 161957/22) szám alatt található, 2632 m² alapterületű nem lakás célú ingatlan albérletbe adásához

26.) A nem lakás célú helyiségek bérleti díjainak meghatározása

27.) Közbeszerzési eljárás megindítása az önkormányzati intézmények villamos energiai beszerzésére

28.) Javaslat a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok Emlékévéhez kapcsolódó emléktábla kihelyezésére

29.) Beszámoló a bizottságok 2016. évi munkájáról

30.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról

31.) Beszámoló a méltányossági adóelengedésről

32.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

33.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

34.) Beszámoló a folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról

35.) Tanácsnokok tájékoztatója a 2016. éves munkájukról

36.) Képviselői kérdések


Rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások lebonyolításáról és beszerzések rendjéről szóló 36/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2017. (II.28.) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2017. (I.26.) normatív határozat módosításáról (pdf)


Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Intézményi étkezésbefizetés
Választási információk
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.