2017. február 28. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Települési támogatásokkal kapcsolatos döntések I-II.

2.) A Kossuth tért 23-24. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan üzlethelyiségeinek pályáztatási feltételei

3.) A Budapest, XIX. Hamvas u. 1-3. és 5., illetve Üllői út 170. szám alatti ingatlanok cseréje és hasznosítása (Hrsz: 162176, 162177 és 162146)

4.) Javaslat az Ügyrendi Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság új tagjának megválasztására

5.) Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

6.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (   ) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

7.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról,azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások lebonyolításáról és beszerzések rendjéről szóló 36/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

11.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.)  önkormányzati rendelet módosításáról

12.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

13.) Javaslat az alpolgármesterek illetményére és költségtérítésére

14.) Kispesti Uszoda Szervezeti és Működési Szabályzata

15.) A Kispesti Polgármesteri Hivatal Szervezeti  és Működési Szabályzatának módosítása

16.) Megállapodás a térfigyelő rendszer üzemeltetésére 2017. április 1. - 2018. március 31. közötti időszakra vonatkozóan Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság között

17.) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás és a KEF Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

18.) A Kispesti Arany Óvoda és a Kispesti Napraforgó Óvoda vezetőinek öt éves beszámolója

19.) Háziorvosok rendelési idejének módosítására vonatkozó kérelmek

20.) dr. Káldi Mária háziorvos szerződésmódosítási kérelme

21.) Javaslat köznevelési megállapodás megkötésére a Két Kéz Segítő Alapítvánnyal

22.) Budapest Főváros XIX. Kerület Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítése

23.) A Magyar Állammal a Budapest XIX. kerület 169170 hrsz. alatt felvett közterületi ingatlanon a Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum megközelítéséhez szükséges út létesítéséről és kezeléséről kötendő megállapodás

24.) Budapest, XIX. Ady Endre út 138. szám alatti, 164178/0/A/3 helyrajzi számú, nem lakás célú helyiség kedvezményes bérbeadása a Kijárat Egyesület részére

25.) Képzett Polgárságért Alapítvány kérelme a Budapest, XIX. ker. József Attila utca 74. (Hrsz: 161957/22) szám alatt található, 2632 m² alapterületű nem lakás célú ingatlan albérletbe adásához

26.) A nem lakás célú helyiségek bérleti díjainak meghatározása

27.) Közbeszerzési eljárás megindítása az önkormányzati intézmények villamos energiai beszerzésére

28.) Javaslat a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok Emlékévéhez kapcsolódó emléktábla kihelyezésére

29.) Beszámoló a bizottságok 2016. évi munkájáról

30.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról

31.) Beszámoló a méltányossági adóelengedésről

32.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

33.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

34.) Beszámoló a folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról

35.) Tanácsnokok tájékoztatója a 2016. éves munkájukról

36.) Képviselői kérdések


Rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások lebonyolításáról és beszerzések rendjéről szóló 36/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2017. (II.28.) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2017. (I.26.) normatív határozat módosításáról (pdf)


Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.