2017. április 27. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (A nyílt napirendi pontok a Meghívóra kattintva olvashatók):


1.) Javaslat Kispest Díszpolgára cím adományozására
2.) Javaslat Kispestért Díjak adományozására
3.) Javaslat Kispestért Oklevél adományozására
4.) A Kispesti Eötvös József Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése
5.) Hozzájárulás felnőtt háziorvosi praxisjog elidegenítéséhez
6.) Települési támogatásokkal kapcsolatos döntések I-II.
7.) A Budapest, XIX. Hamvas u. 1-3. és 5., illetve Üllői út 170. szám alatti ingatlanok cseréje és hasznosítása (Hrsz: 162176, 162177 és 162146)
8.) Beszámoló (összefoglaló jelentés) a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
9.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
10.) Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolójának, ezen belül az Alapítványnak nyújtott 2016. évi támogatás felhasználásának elfogadása, továbbá 2017. évi támogatási szerződése
11.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
12.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről , és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
13.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
14.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló 32/2000. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
15.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
16.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
17.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 13/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
18.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata jelképeiről, valamint Kispest és Wekerletelep névhasználatáról
19.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
20.) A Kispesti Arany Óvoda, a Kispest Árnyas Óvoda, a Kispesti Bóbita Óvoda, a Kispesti Gyöngykagyló Óvoda, A Kispesti Hársfa Óvoda, a Kispesti Százszorszép Óvoda a Kispesti Szivárvány Óvoda , a Kispesti Tarka-Barka Óvoda és a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda alapító Okiratának módosítása
21.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2017. (I.26.) normatív határozat módosításáról
22.) Iskolai intézményi átszervezéshez hozzájárulás
23.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata jogharmonizációja keretében szükséges módosítások partnerségi eljárásban beérkezett vélemények elfogadása
24.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának a településkép védelmével kapcsolatos jogharmonizációja keretében szükséges módosítások eljárásának megindítása
25.) Pályázat benyújtása „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című kiírásra (A Szivárvány Óvoda energetikai fejlesztése)
26.) Tulajdonosi hozzájárulás kézilabda csarnok és a hozzá kapcsolódó parkolók TAO pénzből történő építéséhez az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 166906/88, 166906/93, 166145/3 hrsz. alatti ingatlanokon
27.) Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata között kötendő Megállapodás módosítás jóváhagyásának előkészítése a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) fővárosi beruházási projekt, I-II.szakasz kerületünket érintő hiányzó szennyvízcsatorna építés megvalósítására 28.) A VEKOP-5.3.1-15 kódszámú felhívás alapján Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Közlekedési Központ Zrt. és a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata között megkötött „kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében” tárgyú támogatási szerződés keretében készülő Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elfogadása
29.) A Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a Budapest XIX. kerület, 162264/16 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Budapest, XIX. kerület, Eötvös utca 3-7. szám alatti ingatlanra megállapodás megkötése és a Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal támogatási szerződés megkötése
30.) Kispesti Egyesített Bölcsődék intézményi gondozási díj megállapítása
31.) A Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása
32.) KÖZPARK KFT. 2016. évi beszámolójának, 2017. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása, valamint 2017. évre szóló támogatási szerződés megkötése
33.) Hópihe Gyermek Alapítvány támogatásának elszámolása
34.) Alapítványi pályázatok elszámolásának elbírálása
35.) Beszámoló a Kispest Sportegyesület részére nyújtott 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
36.) A Kispest Sportegyesülettel kötendő megbízási keretszerződés
37.) Átfogó értékelés a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2016. ellátásáról
38.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
39.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
40.) Önálló képviselői indítvány - Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában - Előadó: Lázár Tamás képviselő
41.) Önálló képviselői indítvány - Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása - Előadó: Lázár Tamás képviselő
42.) Önálló képviselői indítvány - A kispesti Helytörténeti Gyűjtemény új ingatlanban történő elhelyezése - Előadó: Dódity Gabriella képviselő
43.) Képviselői kérdések


Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló 32/2000. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 13/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata jelképeiről, valamint Kispest és Wekerletelep névhasználatáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.