2017. szeptember 28. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (a nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Települési támogatásokkal kapcsolatos döntések I-II.

2.) Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos döntések

3.) Felnőtt fogorvosok megbízási szerződésének meghosszabbítása

4.) Felnőtt háziorvosi praxisok rendelési idejének módosítása

5.) Önálló képviselői indítvány - Javaslat „intézményvezetők illetményének emelésének” határozatainak módosítására - Előadó: Szujkó Szilvia képviselő

6.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017 () önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésérő l , folyósításáról , valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 13/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

11.) A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

12.) A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása

13.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

14.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete a Kispest kerületi városrendezési és építés i szabályzatáról szóló 43/2000. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

15.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. ( ) önkormányzati rendelete az Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

16.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2017. (I.26.) normatív határozat módosításáról

17.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

18.) Idegenforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat részére való átengedése

19.) A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum gazdasági feladatainak ellátása

20.) Támogatási szerződés megkötése a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi ellátására

21.) Budapest, XIX. Dobó Katica u. 2-14. I. emeleti, 161406/5/A/145 hrsz-ú nem lakás célú helyiség kedvezményes bérbeadása a Bimbó, a Beteg Gyermekekért Alapítvány részére

22.) Az Önkormányzat és a Közpark Nonprofit Kft. között 2017. május 11. napján VII/20997/2017. számon létrejött támogatási szerződés módosítása

23.) Intézkedési terv a KÖZPARK Nonprofit Kft. gazdálkodása szabályszerűségének 2017. évi ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentés alapján

24.) Intézkedési terv az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentés alapján

25.) Közbeszerzési eljárás megindítása az önkormányzati intézmények villamosenergia beszerzésére

26.) Budapesti Műszaki Szakképzési Centrummal – a Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium előtt található, közterület besorolású Sportpályák használatára vonatkozó – közterületi megállapodás megkötése

27.) Budapest Műszaki Szakképzési Centrummal – a Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium angol tanárai elhelyezése érdekében – bérlőjelölési jog biztosítása

28.) Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontok, a Külső-Pesti Tankerületi Központ és a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata között

29.) Kiegészítés a 2017. augusztus 31. napjával egységes szerkezetben módosított , VII/4356/2017. számú Külső-Pesti Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződéshez, valamint a Külső-Pesti Tankerületi Központtal VII/4356/2017. számon megkötött köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő és a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodáshoz

30.) Állatvédelmi járőrszolgáltattal kapcsolatos beszámoló elfogadása, megállapodások, bérleti  szerződés, támogatási szerződések

31.) A Két Kéz Segítő Alapítvánnyal kötött köznevelési megállapodás megszüntetése és köznevelési megállapodás megkötése a LOZANO Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

32.) Lombikbébi Támogató Alapítvány 2016. évi támogatás felhasználásáról szóló elszámolás elfogadása

33.) Csatlakozás a 2018. évi BURSA Hungarica Ösztöndíjrendszerhez

34.) A Köznevelés-fejlesztési tervben elfogadott státuszbővítések megvalósítása

35.) A Kispesti Uszoda vezetői pályázatának kiírása

36.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

37.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

38.) Beszámoló a méltányossági adóelengedésről

39.) „Luca széke”, avagy mikor lehet végre Kispest minden területén reális közelségben elérhető szemetes- és kutyaürülék-gyűjtő - Előadó: Szathury Kolos

40.) Képviselői kérdések


Nem besorolt napirendi pontok:

Megállapodás parkoló építésére (pdf)

    - VPVÜRB határozat (pdf)

ÜB határozat napirendre (pdf)

ÜB javaslat módosított napirendre (pdf)


Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Elfogadott rendeletek:


Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.28.)  önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 13/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a Kispest kerületi városrendezési és építési szabályzatáról szóló 43/2000. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete az Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.