2017. december 7. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirendi pontok (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Települési támogatással kapcsolatos döntések I-II-III.
2.) Kispesti Uszoda vezetői pályázatának elbírálása
3.) A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium intézményvezetői megbízásának véleményezése
4.) A Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése
5.) Gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása vállalkozási forma változás miatt
6.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
7.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
8.) A PENSIO Minőségi Közétkeztetés Korlátolt Felelősségű Társaság és a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által kötött vállalkozási szerződés IV. számú módosítása
9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (   ) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
11.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló   27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
12.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról és a kapcsolódó kegyeleti szolgáltatásokról
13.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
14.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (   ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
15.) A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának és Integrált Szakmai Programjának módosítása
16.) A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatának és Integrált Szakmai Programjának módosítása
17.) A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás
18.) A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás
19.) A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Kispesti Uszoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről készült megállapodás
20.) A Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde alapító okiratának módosítása
21.) Német nemzetiségi csoport létrehozása a Kispesti Arany Óvodában a 2018/19-es nevelési évtől, és az óvoda alapdokumentumainak módosítása
22.) Javaslat a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
23.) Intézkedési terv módosítása a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft-nél végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés javaslatai alapján
24.) Folyószámlahitel-keret biztosítása
25.) Budapest Főváros XIX. Kerület Lehel utca – Vak Bottyán utca -  Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldala (37-49) – Hunyadi utca – Üllői út által határolt (Városközpont) területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat készítésének megindítása
26.) Budapest Főváros XIX. Kerület Ady Endre út - Bercsényi utca páros oldala - Nagykőrösi út - Határ út által határolt Wekerletelep területére tervezett Kerületi Építési Szabályzat készítésének megindítása
27.) Budapest Főváros XIX. Kerület Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldalának telekvégei (37-49) – Hunyadi utca – Üllői út – Mátyás király utca – Ady Endre út – Rákóczi utca páratlan oldala – Nagykőrösi út – Méta utca – Kolozsvár utca – kerülethatár – Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat készítésének megindítása
28.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a JCDecaux Hungary Zrt. közötti használati megállapodás módosítása
29.) Pályázat benyújtása „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása” című, KKETTKK-CP-02 jelű felhívásra
30.) Pályázat benyújtása a KEHOP-5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című kiírásra (Kispesti Gyöngykagyló Óvoda)
31.) A Wekerlei Társaskör Egyesület iroda portáljának (1192 Bp., Kós Károly tér 10.) felújításához kapcsolódó támogatási szerződés
32.) Vis maior támogatás igénylése a Zöld Diófa Gondozóház és Idősek Klubjában keletkezett tűzkárok helyreállításához
33.) Támogatási szerződés aláírása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a „Kispesti Atlétikai Club részére a Judo terem felújítása” című pályázathoz
34.) Kispest Önkormányzata és Tasnád (Románia, Szatmár megye) közötti testvérvárosi  együttműködési megállapodás megkötése
35.) Kispesti Tudásház Közalapítvány részére nyújtott 2016. évi támogatás felhasználásának elfogadása
36.) DIXI Alapítvány nyári tábor támogatására beadott pályázat elszámolásának elfogadása
37.) A Hópihe Gyermek Alapítvány 2017. évi támogatási szerződése
38.) A Misszió Alapítvány „Micva Ház” Jótett elnevezésű szervezet 2017. évi támogatási  szerződése
39.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezet kintlévőségeinek alakulásáról és behajtásra tett intézkedésekről
40.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a Kispesti Polgármesteri Hivatal kintlévőségeinek alakulásáról és a behajtására tett intézkedésekről
41.) A Kispesti Mese-Vár Óvoda, a Kispesti Szivárvány Óvoda és a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda vezetői pályázatának kiírása a 2018-2023-as ciklusra
42.) A Kispesti Bolyai János Általános Iskola, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola, a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola, a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola, a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola, a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium intézményi tanácsaiba új tagok delegálása
43.) Kerületi fenntartású köznevelési intézmények 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó  munkatervének elfogadása
44.) Az Állami Számvevőszék „A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése” című jelentése, a jelentés kapcsán megtett intézkedések
45.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terve
46.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
47.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
48.) Tájékoztató a Kossuth téri piac kereskedői WC blokkjának felújítása kapcsán készített szakértői jelentésekről
49.) Tájékoztató a 409/2017. (IX.28.) Ökt. határozat alapján a kerületben található kutyaürülék gyűjtő edények 2010., 2015. évre valamint aktuális állapotára vonatkozóan bekövetkezett változásairól
50.) Képviselői kérdések


Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 40/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2017. (XII.12.)  önkormányzati rendelete az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról és a kapcsolódó kegyeleti szolgáltatásokról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)


 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.