2018. február 22. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirendi pontok (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Települési támogatással kapcsolatos döntések
2.) A Bocskai pavilonsor 11. szám alatti pavilon volt tulajdonosának kérelme közmű tőketartozásának elengedésére
3.) A Budapest, XIX. Nyáry Pál utca 1., 1/A., 3., és 5., illetve a Hamvas utca 6. szám alatti ingatlanok cseréje (Hrsz.:162163 és 162199, 162200, 162201, 162202) (Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
4.) A Budapest XIX. kerület Tompa utca 3 (hrsz: 162147), Tompa utca 5 (hrsz: 162148), XIX. Török utca 4 (hrsz: 162156), Török utca 6 (hrsz: 162155), Török utca 8 (hrsz: 162154), XIX.
Üllői út 168 (hrsz: 152145), Üllői út 170 (hrsz: 162146), Üllői út 172 (hrsz: 162158) szám alatt található, összesen 4247m2 alapterületű ingatlanok pályázat útján történő értékesítése (Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
5.) Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A . § alapján
6.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről
7.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 35/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
8.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. ( ) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 36/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
11.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról
12.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
13.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Uszoda alapító okiratának módosítása
14.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
15.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
16.) Megállapodás a térfigyelő rendszer üzemeltetésére 2018. április 1. – 2019. március 31. közötti időszakra vonatkozóan Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság között
17.) Megállapodás a Budapest Főváros XIX. Kerületi Polgármesteri Hivatal és a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi Intézete (Egészségügyi Intézet) között a Budapest XIX. kerületi 162054 hrsz. alatt felvett, természetben az 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124. szám alatti ingatlan (Kispesti Egészségügyi Intézet) aulája felújításának lebonyolítására
18.) Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzatának az Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosítási eljárásának megindítása
19.) Közbeszerzési eljárás megindítása az önkormányzati intézmények villamos energia beszerzésére
20.) Energia-megtakarítási intézkedési terv
21.) Budapest, XIX. Ady Endre út 138. szám alatti, 164178/0/A/4 helyrajzi számú, nem lakás célú helyiség kedvezményes bérbeadása a Kijárat Egyesület részére
22.) Budapest, XIX. Üllői út 243. szám alatt, 161406/28 helyrajzi számú ingatlanból nem lakás célú  helyiség kedvezményes bérbeadása a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete részére
23.) A VEKOP-5.3.1-15-2016-00002 Kerékpárbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében című pályázathoz megkötött Konzorciumi megállapodás technikai módosítása
24.) A Kispesti Pannónia Általános Iskola tetőtér beépítése
25.) Gazdasági Ellátó Szervezet 2018-2023-as ciklusra szóló igazgatói pályázatának kiírása
26.) A Kispesti Mese-Vár Óvoda, a Kispesti Szivárvány Óvoda és a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda vezetőinek öt éves beszámolója
27.) Óvodai álláshelyek változása
28.) Beszámoló a 2017. évi alapítványok pályázati támogatásának elszámolásáró l
29.) Beszámoló a bizottságok 2017. évi munkájáról
30.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáró l
31.) Beszámoló a méltányossági adóelengedésekrő l
32.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrő l
33.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáró l
34.) Beszámoló a folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáró l
35.) Tanácsnokok tájékoztatója a 2017. éves munkájukról
36.) Önálló képviselői indítvány
37.) Képviselői kérdések

 


Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)


Ügyrendi Bizottság határozata napirendre (pdf)

Polgármester javaslata módosított napirendre (pdf)


Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 35/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 36/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.