2018. április 26. 13:00

 Meghívó (pdf)

Napirendi pontok (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

 

1.) Javaslat Kispest Díszpolgára Cím adományozására
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester
2.) Javaslat Kispestért Díj adományozására
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester
3.) Települési támogatással kapcsolatos döntések
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester
4.) A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola, a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola, a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Kispesti Pannónia Általános Iskola intézmények vezetői pályázatainak véleményezése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester
5.) A Budapest, XIX. Nyáry Pál utca 1., 1/A., 3., és 5., szám alatti ingatlanok (Hrsz.: 162199, 162200, 162201, 162202) versenytárgyalás útján történő értékesítése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester
6.) A Budapest, XIX. Tompa utca 11. szám alatti ingatlan (Hrsz.: 162151) versenytárgyalás mellőzésével történő értékesítése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester
7.) Döntés a Budapest XIX. kerület Tompa utca 3 (hrsz: 162147), Tompa utca 5 (hrsz: 162148), XIX. Török utca 4 (hrsz: 162156), Török utca 6 (hrsz: 162155), Török utca 8 (hrsz: 162154), XIX. Üllői út 168 (hrsz: 152145), Üllői út 170 (hrsz: 162146), Üllői út 172 (hrsz: 162158) szám alatt található, összesen 4247m2 alapterületű ingatlanok pályázati eljárásának eredményéről, új pályázat kiírásáról
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
(Az előterjesztés később kerül megjelentetésre.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester
8.) A Budapest, 1192 Bercsényi u. 68. fszt. 1. szám alatti ingatlan eladásával kapcsolatos elszámolásról szóló megállapodás
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
9.) Beszámoló (összefoglaló jelentés) a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Gajda Péter
polgármester
10.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről
(Az előterjesztés később kerül megjelentetésre.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester
11.) A Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolójának, ezen belül az Alapítványnak nyújtott 2017. évi támogatás felhasználásának elfogadása továbbá 2018. évi támogatási szerződése
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
12.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásának foganatosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók:Gajda Péter
polgármester
dr. Béja Julianna
jegyző
13.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. ( ) önkormányzati rendelete az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló 32/2000. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Egységes szerkezetben
Előadók:Gajda Péter
polgármester
dr. Béja Julianna
jegyző
14.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. ( ) önkormányzati rendelete a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók:Gajda Péter
polgármester
dr. Béja Julianna
jegyző
15.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók:Gajda Péter
polgármester
dr. Béja Julianna
jegyző
16.) Döntés a Budapest Főváros Kormányhivatala által kezdeményezett törvényességi felhívásról
Előadó: Gajda Péter
polgármester
17.) Budapest Főváros XIX. Kerület Lehel utca – Vak Bottyán utca - Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldala (37-53/B) – Hunyadi utca – Üllői út által határolt (Városközpont) területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) – tájékoztatási szakaszban beérkezett észrevételek, vélemények elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester
18.) Budapest XIX. Kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet állami főépítészi eljárásban történő módosításához érkezett vélemények elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester
19.) Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Integrált Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(A normatív határozat elfogadásához minősített többség szavazat szükséges.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
20.) A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium, a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola és a Kós Károly Általános Iskola intézmények átszervezésének véleményezése
Előadó: Gajda Péter
polgármester
21.) Átfogó értékelés az Önkormányzat 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
22.) Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
23.) Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társasággal beruházások lebonyolítására kötendő keretszerződés
Előadó: Gajda Péter
polgármester
24.) Megbízási szerződés megkötése a Kispesti Városfejlesztési és Üzemeletetési Kft-vel a Kispesti Szivárvány Óvoda energetikai felújításával kapcsolatos pályázat projektmenedzseri teendőinek ellátására
Előadó: Gajda Péter
polgármester
25.) Megbízási szerződés megkötése a Kispest Városfejlesztési és Üzemeletetési Kft-vel "A wekerlei kispiac felújítása" című Tér_Köz pályázat projektmenedzseri teendőinek ellátására
Előadó: Gajda Péter
polgármester
26.) Felnőtt háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester
27.) Kispest Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése és a Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) kötelező felülvizsgálatának elkészítése
Előadó: Gajda Péter
polgármester
28.) Pályázat benyújtása a KEHOP-1.2.1. "Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című felhívásra
Előadó: Gajda Péter
polgármester
29.) A Székelyország Tündérkertje Egyesület részére területhasználati hozzájárulás és a 2014. január 16-án kelt bérleti szerződés módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester
30.) A Hópihe Alapítvánnyal megkötött VII/97-1/2018. számú támogatási szerződés módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester
31.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási szerződése
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
32.) Alapítványi pályázatok támogatásának elbírálása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
33.) Kispesti Tudásház Közalapítvány 2018. évi támogatási szerződése
Előadó: Gajda Péter
polgármester
34.) Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolójának, ezen belül az Alapítványnak nyújtott 2017. évi támogatás felhasználásának elfogadása továbbá 2018. évi támogatási szerződése
(Az előterjesztés később kerül megjelentetésre.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
35.) Gazdasági Ellátó szervezet 2018-2023-as ciklusra szóló gazdasági igazgatói pályázatának kiírása
Előadó: Gajda Péter
polgármester
36.) Kispesti Idősügyi Tanács megalakítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester
37.) Új tagok delegálása a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola, a Kispesti Móra Ferenc Ált. Isk. és EGYMI, a Kispesti Pannónia Általános Iskola és a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium intézményi tanácsaiba
Előadó: Gajda Péter
polgármester
38.) Beszámoló a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat 2017. október 1. - 2018. március 31. közötti időszakban végzett munkájáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester
39.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester
40.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester
41.) Képviselői kérdések

 

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

 


 

Nem besorolt napirendi pontok:

Pályázat benyújtása az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" céljából kiírt belügyminisztériumi pályázatra (belterületi utak, járdák felújítása komponens)
Előterjesztő: Gajda Péter polgármester

Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozata

Ügyrendi Bizottság javaslata módosított napirendre

 

 


 

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásának foganatosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló 32/2000. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról (pdf)

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.