2018. július 05. 13:00

Meghívó (pdf)

 

Napirendi pontok (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

 

1.) Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet 2018-2023-as ciklusra szóló igazgatójának kinevezésére
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Kertész Csaba
alpolgármester

 

2.) Javaslat a Kispesti Mese-Vár Óvoda, a Kispesti Szivárvány Óvoda és a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda óvodavezetői megbízására
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

3.) Közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezésről döntés
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

4.) Közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezésről döntés(RZT Ingatlanfejlesztő Kft.)
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

5.) Döntés a Mediacontact Közterület Kft. közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezéseinek ügyében
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

6.) Települési támogatással kapcsolatos döntések I-II.
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

7.) Javaslattétel a "Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért" kitüntető díjra
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

 

8.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. ( ) önkormányzati rendeletea társasházak és lakásszövetkezetek támogatásáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Béja Julianna
jegyző

 


9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Béja Julianna
jegyző

 

10.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest XIX. Kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Béja Julianna
jegyző

 

11.) Budapest Főváros XIX. Kerület Lehel utca – Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldala (37-53/B) – Hunyadi utca – Üllői út által határolt (Városközpont) területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat elkészült, véleményezésre kiküldendő dokumentáció elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

12.) Javaslat Budapest Főváros XIX. Kerület a Városkapu és a Városközpont területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és a Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítására
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

13.) Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatai készítése kapcsán a fővárosi településrendezési eszközök módosításának kezdeményezése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

14.) Kispest Környezetvédelmi Programjában megjelölt célok, feladatok megvalósulása a 2015. október 1. - 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

15.) A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Integrált Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(A normatív határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

 

16.) A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Integrált Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(A normatív határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

 

17.) Átfogó értékelés Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézményeinek a 2017-ben végzett feladatellátásáról és szakmai munkáról
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

 

18.) Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság együttműködési keretmegállapodásának módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

19.) A Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközséggel2017. augusztus 15. napján létrejött használati megállapodásba foglalt ingyenesség éves felülvizsgálata
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

20.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi támogatása felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

21.) A Wekerlei Társaskör Egyesület "Wekerle 110 - A közösség vonzásában" című programjának támogatása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

22.) A Kispest Labdarúgásáért Támogatóegyesülettel kötött Együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

23.) Támogatási szerződés megkötése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi ellátására
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

24.) Kispesti iskolák 2018. évi támogatása a Kispesti Iskola Támogatási Alap terhére
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

25.) Óvodai álláshelyek bővítése
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

 

26.) Műveltség Gyarapításáért Alapítvány Siófok-Sóstó nyári tábor időpont változtatása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

 

27.) A Kispesti Egészségügyi Intézet 2019-2024-es időszakra szóló igazgatói pályázatának kiírása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

28.) Döntés a lakóépületek felújításitámogatásáról szóló pályázat kiírásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

29.) Pályázatok benyújtása a FővárosiKözgyűlés által kiírt 2018. évi Tér_Köz felhívásra (KRESZ park, Eötvös utca és kertvárosiközösségi ház)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

30.) Együttműködési megállapodás aláírása a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési ésKözbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Csokonai utcai sportpark létrehozása)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

31.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Előadó: dr. Béja Julianna
jegyző

 

32.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

33.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

 

34.) Képviselői kérdések

 

Nem besorolt napirendi pontok:

Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozata (pdf)

Ügyrendi Bizottság javaslata módosított napirendre (pdf)

Puskás Ferenc Alapítvány támogatási szerződése című előterjesztés (pdf)

 


 


Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018.(VII.5.) önkormányzati rendelete a társasházak és lakásszövetkezetek támogatásáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelete a Budapest XIX. Kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

 

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.