2018. szeptember 19. 13:00

Meghívó (pdf)

Napirendi pontok (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

 

1.) A Gazdasági Ellátó Szervezet 2018-2023-as ciklusra szóló gazdasági vezetőjének kinevezése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
(A határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

2.) Felnőtt fogorvos székhely változása
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

3.) Települési támogatással kapcsolatos döntések
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

4.) Tulajdonosi hozzájárulás kézilabda csarnok és hozzá kapcsolódó parkolók TAO pénzből történő építéséhez az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 166906/88, 166906/93, 169145/3 hrsz. alatti ingatlanokon
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

5.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

6.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 38/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

7.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

8.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. ( ) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.)önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

10.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

11.) A Kispesti Egészségügyi Intézet Alapító Okirat és SZMSZ módosítása
(A normatív határozatok elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

12.) A SegítőKéz Kispesti Gondozó Szolgálat Integrált Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(A normatív határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

13.) Döntés a Budapest Főváros Kormányhivatala által kezdeményezett ismételt törvényességi felhívásról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

14.) Idegenforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat részére való átengedése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

15.) Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzatának a Budapest Főváros XIX. Kerület Lehel utca – Vak Bottyán utca - Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldala (37-53/B.) – Hunyadi utca – Üllői út által határolt (Városközpont) területre készülő Kerületi Építési Szabályzat tervezetének véleményezési eljárásban érkezett észrevételek elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

16.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásáról, munkarendjéről, ügyfélfogadási rendjéről
(A normatív határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

17.) Csatlakozás a 2019. évi BURSA Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
Előadó: Gajda Péter
polgármester

18.) Beszámoló az Étkezési Bizottság első féléves munkájáról
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

19.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Terve
Előadó: dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

20.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

21.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

22.) Képviselői kérdések

 
Nem besorolt napirendi pontok:
 


Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozata (pdf)

Ügyrendi Bizottság javaslata módosított napirendre (pdf)

A Magyar Futball Akadémia Alapítvány 2017. évi támogatása felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (pdf)

A Magyar Futball Akadémia Alapítvány 2018. évi támogatási szerződése (pdf)

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság külső bizottsági tagjának megválasztására (pdf)

Javaslat az Űgyrendi Bizottság külső bizottsági tagjának megválasztására (pdf)

Budapest XIX. kerület, Vak Bottyán utcának a (163199) hrsz-ú ingatlan a 163202 hrsz.-ú ingatlannal közös telekhatárától a Lehel utcáig tartó szakaszán a szegélyek közötti közúti útpálya közútkezelési és üzemeltetési feladatának átadása-átvétele (pdf)

"A Magyar Futball Akadémia Alapítvány 2017. évi támogatása felhasználásáról szóló bes. elfogadása" című napirendhez (pdf)

,,A Magyar Futball Akadémia Alapítvány 2018. évi támogatási szerződése" círnü napirendhez (pdf)

,,Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a Reménység Katolikus Általános Iskola tornatermének felújításához" círmű napirendhez (pdf)


 


Elfogadott rendeletek: 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 38/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (IX.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

 

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.