2018. december 03. 13:00

Meghívó (pdf)

Napirendi pontok (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Hozzájárulás felnőtt fogorvosi praxisjog elidegenítéséhez
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

2.) A Kispesti Egészségügyi Intézet intézményvezetői pályázatának elbírálása
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
(A vezető kinevezés elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)

3.) Közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezésről döntés (Kada-Rex Kft.)
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

4.) Közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezésről döntés (Újhegyi 2001 Kft.)
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

5.) Települési támogatással kapcsolatos döntések I-II-III.
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

6.) A Budapest, XIX. (163201/1) hrsz-ú ingatlan, illetve Budapest XIX. Vas Gereben utca 109. szám alatti (167187) hrsz-ú és Budapest XIX. Ady Endre út 35. szám alatti (161309) hrsz-ú ingatlanok cseréje és döntés a Budapest XIX. (163201/2) hrsz-ú ingatlanra vonatkozó közútkezelői megállapodásról
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

7.) A Budapest, XIX. Nádasdy utca 127/b. II. em. 1. szám alatti ingatlan (Hrsz.: 166906/42/B/16) értékesítése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

8.) 2500 Esztergom, Árok u 44. szám alatti (Hrsz.: 16445/7) ingatlan értékesítése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

9.) A Budapest, XIX. Vásár tér (Hrsz.: 167746/4, 167746/5, 167746/6, 167746/7) ingatlanok értékesítése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

10.) Tulajdonosi hozzájárulás strandröplabda csarnok és hozzá kapcsolódó parkolók TAO támogatásból történő építéséhez az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 163087 hrsz. alatti ingatlanon
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

11.) Javaslat az Ügyrendi Bizottság külső bizottsági tagjának megválasztására
(A határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
(Az előterjesztés később kerül megjelentetésre.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

12.) Javaslat a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság külső bizottsági tagjának megválasztására
(A határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

13.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

14.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. ( ) önkormányzati rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

15.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

16.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. ( ) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtásához szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

17.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a versenyeztetési eljárásról szóló 23/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

18.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest ÖnkormányzataKépviselő-testületének .../2018. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIX. Kerület Lehel utca – Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldala (37-53/B) – Hunyadi utca – Üllői út által határolt (Városközpont) területre készülő kerületi építési szabályzatáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

19.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest ÖnkormányzataKépviselő-testületének .../2018. ( ) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

20.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. ( ) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

21.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

22.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

23.) Folyószámlahitel-keret biztosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

24.) Kispest Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) visszajelentés elfogadása, valamint a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

25.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálata
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

26.) Kispest Sportkoncepciója
Előadó: Kertész Csaba
alpolgármester

27.) EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság közérdekű kötelezettségvállalása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

28.) MID Alpha Real Invest Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságközérdekűkötelezettségvállalása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

29.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendeletével elfogadott, Városkapu térségére készült Kerületi Építési Szabályzat készítésére vonatkozó eljárás megindítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

30.) A Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő, Budapest XIX. kerületiKúttói erdő parkerdővé alakításával kapcsolatoskétoldalú szándéknyilatkozat aláírása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

31.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása
(A normatív határozat elfogadásához minősített többség szavazat szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

32.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a Kispest Kft. között hatósági szerződés megkötése a Kispesti Önkormányzat tulajdonában álló közterületein elhelyezett garázsok vonatkozásában
Előadó: Gajda Péter
polgármester

33.) Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetben történő módosítása
(A normatív határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

34.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a JCDecaux Hungary Zrt. között használati megállapodás 2. módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

35.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a Publimont Kft. között hatósági szerződés megkötése a Kispesti Önkormányzat tulajdonában álló közterületein elhelyezett reklámhordozó berendezések vonatkozásában
Előadó: Gajda Péter
polgármester

36.) Megállapodás parkoló építésére a Budapest, XIX. Üllői út, Török utca és Hamvas utca által közrezárt (162160/1) hrsz-ú közterületen és a 162176/1 helyrajzi számú telken
Előadó: Gajda Péter
polgármester

37.) Opánszky Kereskedelmi és Szolgáltató Árnyékolástechnikai Bt. bérleti szerződésének módosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

38.) dr. Vedrődi László felnőtt fogorvos feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról szóló 288/2018. (IX.19.) számú Ökt. határozat technikai módosítása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

39.) A nyári táborok támogatására beérkezett alapítványi pályázatok elszámolásának elfogadása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

40.) Kispesti Művészetoktatásért Alapítvány Balatonalmádi nyári tábor helyszín változtatása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

41.) A Kispesti Egészségügyi Intézet 2019-2024-es időszakra szóló gazdasági igazgatói pályázatának kiírása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

42.) A Kispesti Árnyas Óvoda 2019-2024-es ciklusra szóló vezetői pályázatának kiírása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

43.) Iskolaorvosi szolgálatok megszüntetése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

44.) Óvodai álláshely bővítése
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

45.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi támogatási szerződése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

46.) A „Misszió Alapítvány” - „Micva Ház” - „Jótett” elnevezésű szervezet 2018. évi támogatási szerződése
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

47.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

48.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat kintlévőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

49.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzat Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum kintlévőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

50.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezet kintlévőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

51.) Beszámoló a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a Kispesti Polgármesteri Hivatal kintlévőségeinek alakulásáról és behajtására tett intézkedésekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

52.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

53.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

54.) Tájékoztató Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal, valamint a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Uszoda alapító okiratának felterjesztéséről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

55.) Önálló képviselői indítvány
Kiegyensúlyozott tájékoztatás II.
Előadó: Szathury Kolos
képviselő

56.) Bp. XIX. 163205/4, 163206/2 és 163205/9 hrsz-ú ingatlanok kisajátítást megelőző adásvétele
Előadó: Gajda Péter
polgármester

57.) Képviselői kérdések

 

 


 

Nem besorolt napirendi pontok:

Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozata (pdf)
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének 2018. évi támogatási szerződése (pdf)
Polgármester javaslata módositott napirendre (pdf)

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2018. (Xll.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló 20/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtásához szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a versenyeztetési eljárásról szóló 23/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIX. Kerület Lehel utca – Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldala (37-53/B) – Hunyadi utca – Üllői út által határolt (Városközpont) terület kerületi építési szabályzatáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról (pdf)

 

 

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.