2019. április 25. 13:00

Meghívó (pdf)

Napirendi pontok (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

 

1.) Javaslat Kispest Díszpolgára Cím adományozására
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

2.) Javaslat Kispestért Díj elismerés adományozására
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

3.) A Kispesti Egészségügyi Intézet 2019-2024-es időszakra szóló gazdasági igazgatójának kinevezése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

4.) Bírósági ülnökök megválasztása
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

5.) Települési támogatással kapcsolatos döntések I-II.
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

6.) Döntés az önkormányzati hatósági ügyben hozott II/15-6/2019 sz., Piac Üzletházra vonatkozó településképi kötelező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

7.) Döntés a Mediacontact Közterület Kft. közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezésének ügyében
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

8.) A Budapest, XIX. (163201/1) hrsz-ú ingatlan., illetve Budapest XIX. Vas Gereben utca 109. szám alatti (167187) hrsz-ú és Budapest XIX. Ady Endre út 35. szám alatti (161309) hrsz-ú ingatlanok csereszerződése, illetve kiegészítő tájékoztatása
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

9.) A Budapest, XIX. kerület, Hofherr Albert utca 2. szám alatti 168204 hrsz-ú ingatlan bérbeadása önkiszolgáló autómosó, illetve állatvédelmi telephely céljára
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

10.) Döntés a Budapest, XIX. Kossuth tér 23-24. 162301/3 helyrajzi szám alatti 1111 m² alapterületű, kivett lakóház, udvar megjelölésű 32 albetétes társasházi ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

11.) Beszámoló (összefoglaló jelentés) a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

12.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

13.) KispestKözbiztonságáért Alapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolójának, ezen belül az Alapítványnak nyújtott 2018. évi támogatás felhasználásának elfogadása továbbá 2019. évi támogatási szerződése
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

14.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatárólszóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

15.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

16.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ) önkormányzati rendelete a helyiközművelődésről
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

17.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

18.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. ( ) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról és a 2019. évi igazgatási szünetekről
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

19.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

20.) Közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester


21.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendeletével elfogadott (Városkapu) Kerületi Építési Szabályzat, Vak Bottyán utca – Tompa utca – Üllői út – kerülethatár által határolt területére tervezett módosítása tervezetének elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

22.) A Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök térítésmentes tulajdonba adása a Magyar Állam részére, államigazgatási feladatok ellátása érdekében
(A határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

23.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása a 2019-2023-as időszakra vonatkozóan
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

24.) Átfogó értékelés a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi ellátásáról
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

25.) A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola, valamint a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI intézmények átszervezésének véleményezése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

26.) A Kispesti Iskola Támogatási Alap 2018. költségvetési évben nyújtott támogatásainak elszámolása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

27.) Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde bölcsődei gondozásra intézményi térítési díjának megállapítása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

28.) A Kispest Városfejlesztési és Üzemeletetési Kft. 2018. évi beszámolójának, mérlegének és 2019. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

29.) A civil szervezetek támogatására 2018. évben beérkezett alapítványi pályázatok elszámolásának elfogadása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

30.) 2018. évi egészségmegőrző és betegség-megelőző alapítványi pályázatok elszámolása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
31.) Alapítványi pályázatok támogatásának elbírálása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

32.) A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete ellátási szerződésének módosítása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

33.) Együttműködési megállapodás népkonyhai szolgáltatásra
Előadó: Gajda Péter
polgármester
34.) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány 2018. évi támogatása felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

35.) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány 2019. évi támogatási szerződése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

36.) A Wekerlei Társaskör Egyesületnek 2018-ban nyújtott támogatás beszámolójának elfogadása (támogatás tárgya: "Wekerletelep főterén, a Zrumeczky Dezső által tervezett lakóépület földszintjén található közösségi tér utcai portáljának felújítása")
Előadó: Gajda Péter
polgármester

37.) A Wekerlei Társaskör Egyesület 2018. évi, a „Wekerle 110 – Aközösség vonzásában” című programhoz nyújtott támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

38.) Részvétel az Országos Görpark Programban
Előadó: Gajda Péter
polgármester

39.) Kültéri plasztika elhelyezése a Rusz-Bazsant parkban
Előadó: Gajda Péter
polgármester

40.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

41.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

42.) Önálló képviselői indítvány – Wekerletelep faállományának pótlása és megújítása
Előadó: Ékes Gábor
képviselő
Lazányi Ferenc
képviselő

43.) Képviselői kérdések

 


Nem besorolt napirendi pontok:

Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozata (pdf)
Kispesti Rászorultak 2018. évi támogatási szerződés módosítása (pdf)
Polgármester javaslata módosított napirendre (pdf)

 

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról és a 2019. évi igazgatási szünetekről (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

 

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.