2019. június 27. 13:00

Meghívó (pdf)

Napirendi pontok (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Döntés a KMO Művelődési Központ és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház igazgatóinak megbízatásáról
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

2.) A Kispesti Árnyas Óvoda intézményvezetőjének kinevezése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

3.) A Kispesti Egészségügyi Intézet orvosigazgatói kinevezésének támogatása
(Az Mötv alapján zárt ülésen tárgyalható.)
(A határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

4.) Települési támogatással kapcsolatos döntések
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

5.) Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos döntések
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

6.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, valamint a helyi testnevelés és sport támogatásáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

7.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

8.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest XIX. Kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

9.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

10.) Budapest Főváros XIX. Kerület Ady Endre út – Bercsényi utca páros oldala – Nagykőrösi út – Határ út által határolt Wekerletelep területére Kerületi Építési Szabályzat tervezetének elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

11.) Megállapodás módosítása parkoló építésére a Budapest, Üllői út Török utca és Hamvas utca által közrezárt (162160/1) hrsz-ú közterületen és a 162176/1 helyrajzi számú telken
Előadó: Gajda Péter
polgármester

12.) Átfogó értékelés Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek 2018-ban végzett feladatellátásáról
Előadó: Vinczek György
alpolgármester
13.) A Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde Integrált Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

14.) Óvodai álláshelyek bővítése
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

15.) Közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

16.) „Köznevelés - Fejlesztési Terv 2017” 2019. évi felülvizsgálata
Előadó: Gajda Péter
polgármester

17.) Kispesti iskolák 2019. évi támogatása a Kispesti Iskola Támogatási Alap terhére
Előadó: Gajda Péter
polgármester

18.) Az Egyszer élsz! Hogyan élsz? Alapítvány támogatási szerződése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

19.) Javaslat az Idős Emberek Gondozásáért Lázár Margit Zongoratanárnő Emlékére Alapítvány megszüntetésére
Előadó: Gajda Péter
polgármester
20.) A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 2018. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

21.) Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona GYÖNGYSZEMEK Alapítvány támogatási szerződése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

22.) A Puskás Ferenc Alapítvány 2019. évi támogatási szerződése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

23.) Támogatási szerződés megkötése a KEHOP-5.2.9 "Pályázatos épületenergetikai felhívás aKözép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" című pályázathoz (Kispesti Gyöngykagyló Óvoda), és Együttműködési Megállapodás megkötése a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft-vel a pályázat projektmenedzseri munkáira vonatkozóan
Előadó: Gajda Péter
polgármester

24.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester


 

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, valamint a helyi testnevelés és sport támogatásáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete a Budapest XIX. kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

 

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.