Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Önkormányzati rendész (közterület-felügyelő) - Kispesti Rendészeti Központ

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkomrányzata Kispesti Rendészeti Központja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  pályázatot hirdet önkormányzati rendész (közterület-felügyelő) munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1191 Budapest Eötvös utca 3-7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének vizsgálata. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
    Magyar állampolgárság.
    Cselekvőképesség.
    Büntetlen előélet.
    Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
    Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
    Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.
    B kategóriás jogosítvány.
    Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte.
    Alapfokú angol/német nyelvtudás.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet,
    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (másolta vagy igazolás),
    végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
    nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betöltésének időpontja:
    2023. július 3.

A pályázat benyújtásának határideje:
    2023. június 9.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4566 vagy 347-4685 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. június 23.

A pályázat benyújtásának módja:
    Postai úton, a pályázatot Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére küldve (1195 Budapest Városház tér 18-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot IV/232/2022, valamint a munkakör megnevezését: önkormányzati rendész.
    Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére küldve a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Kispesti Rendészeti Központ igazgatója által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá.
 
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.kispest.hu honlapon szerezhet.