Kispesti Rendészeti Központ

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2022. (XI.9.) számú normatív határozatában Kispesti Rendészeti Központ elnevezéssel 2023. január 1-jei határnappal költségvetési szervet hozott létre a közterület-felügyeleti feladatok ellátására. A Kispesti Rendészeti Központ 2014. január 1-je és 2022. december 31-e között Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal szakmai irodájaként látta el ezen tevékenységet.

A Kispesti Rendészeti Központ legfőbb célja a közterületek rendjének biztosítása, melyhez szerteágazó feladatkör tartozik: a jogellenes közterület használat- és a köztisztasági szabályok megsértésének felszámolása, a közlekedési és parkolási szabálysértések megakadályozása, a közterületeken történő állattartás szabályainak betartatása, valamint különösen kiemelt feladatként a zöldterületek védelme. Különös figyelmet fordítunk az üzemképtelen gépjárművek közterületről való eltávolítására, valamint a lakosok kérésére kialakított korlátozott behajtási övezetben való várakozási rend felügyeletére is. Azon dolgozunk, hogy a kerület rendezettebb, tisztább és biztonságosabb legyen.

1191 Budapest, Eötvös utca 3-7.
tel.:     +36 1 3474-900
e-mail: rendeszet(kukac)krk.kispest.hu
           
ügyfélfogadás:     
hétfő     14.00-18.00
szerda    8.00-12.00

Bali Péter igazgató
tel.: +36 1 3474900 (9455)
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést követően minden hónap első hétfőjén 14.00-18.00

Ügyintézés:
- Gaál Szilvia igazgatóhelyettes
tel.: +36 1 3474900 (9457)
kapcsolattartás a Kispesti Rendészeti Központot érintő szakmai ügyekben

- Tóth Patrícia szervezési ügyintéző
tel.: +36 1 3474900 (9456)
lakossági bejelentések fogadása üzemképtelen gépjárművekkel kapcsolatosan, adminisztráció

- Paunoch Rita szabálysértési ügyintéző
tel.: +36 1 3474900 (9459)
lakossági bejelentések fogadása szabálysértés témakörben, ügyfélszolgálat, adminisztráció 

Gyenes-Vereczkei Zita, lakossági ügyintéző
tel.: 1/3474900 (9460)
lakossági bejelentések fogadása, ügyfélszolgálat, adminisztráció 

- Győrffy-Almási Edit szervezési referens
tel.: +36 1 3474900 (9458)
adminisztráció a Kispesti Rendészeti Központot érintő szakmai ügyekben

- Berdó Gergely rendszergazda
térfigyelő rendszer karbantartás

 A Kispesti Rendészeti Központ feladatai:

-    a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, ennek keretében rendszeres, átfogó ellenőrzések tartása,
-    a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, különös tekintettel a közterületi alkoholfogyasztás, dohányzás és életvitelszerű tartózkodás tilalmára vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésére, valamint az üzemképtelen gépjárművek közterületen való tárolásának megakadályozására,
-    közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, különös tekintettel a településképi előírások betartásának ellenőrzésében való közreműködésre,
-    közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, együttműködés a rendőrséggel,
-    közreműködés az Önkormányzat vagyonának védelmében, megóvásában, a Polgármesteri Hivatal más szervezeti egységeivel és a vagyonkezelőkkel való együttműködésben,
-     közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, jelzési kötelezettséggel, amennyiben az intézkedés más szerv hatáskörébe tartozik,
-    Kispesti Térfigyelő Program fejlesztése, üzemeltetése, működtetése (a kerületben üzemelő térfigyelő kamerák helyszíneiről itt tájékozódhat pdf)
-    Közbiztonsági témakörben a lakossági közérdekű bejelentések, kérések fogadása, nyilvántartása és a szükséges intézkedések megtétele,
-    a „Mindkét irányból behajtani tilos – kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedély kiadásával, felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás,
-    közreműködés egyes kiemelt önkormányzati rendezvényeken.

Fogadj örökbe egy térfigyelő kamerát!  

Behajtási engedély kiadására kérelem  

Üzemképtelen gépjárművek elszállítása