KÖZLEMÉNYEK  2023. március 21.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Javaslat Zöld Kispestért polgármesteri díjra 2023-ban

A civil szervezetek és a lakóközösségek képviselői, valamint az intézményvezetők és az önkormányzati képviselők 2023. április 11-ig tehetnek javaslatot a Zöld Kispestért díj adományozására.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének többször módosított 21/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelete szerint Zöld Kispestért polgármesteri díj azon kispesti személyek és szervezetek részére adományozható, akik/amelyek kezdeményezésükkel, programjaikkal hozzájárulnak a fenntartható környezet védelméhez és kialakításához, a környezettudatos magatartás népszerűsítéséhez, akik/amelyek a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységükkel aktívan részt vállalnak a környezet minőségének javításában, a természeti értékek, zöldfelületi elemek megóvásában, a környezeti nevelésben, és ezzel példát mutatnak a kerület állampolgárainak és közösségeinek.

A díjból évente összesen nyolc adható:
- öt magánszemélynek (ebből legalább kettőnek a környezetvédelmi tevékenységéért),
- egy társasház (szövetkezeti ház) lakóközösségének,
- egy civil szervezetnek,
- egy kerületi intézménynek, vagy vállalkozásnak.

A díj adományozására javaslatot tehetnek:
- önkormányzati képviselők,
- a képviselő-testület szakterület szerint illetékes bizottsága,
- a jegyző,
- a kerületben működő civil szervezetek,
- intézményvezetők,
- lakóközösségek képviselői (közös képviselők).

JAVASLATTÉTELI LAP 

A díj adományozására vonatkozó javaslatot 2023. április 11-ig lehet írásban benyújtani a polgármester részére.  A díj adományozásáról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottság véleményezését követően a polgármester dönt.

A díjat a biológiai sokféleség nemzetközi napja alkalmából, 2023. május 23-án adják át a kerületi ünnepségen.

A díjjal elismerő oklevél, emlékplakett és jutalom jár.

Zöldprogram Iroda 

kornyezet