KÖZLEMÉNYEK  2015. május 16.

Gyermekek felmentése óvodai nevelés alól

A jegyző a szülő kérelmére a gyermek 5. életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos 8.§ (2) értelmében a gyermek abban az évben válik óvodakötelessé szeptember 1-jétől, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Ezért az a kisgyermek óvodaköteles a 2015/2016 nevelési évben, aki 2015. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.

Aki 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között tölti be a harmadik életévét, 2016. szeptember 1-jén válik majd óvodakötelessé.

A jegyző a szülő kérelmére az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A jegyzői felmentéshez a szülői kérelem mellett az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértése is szükséges.

Amennyiben a szülők gyermekük részére felmentést szeretnének kérni, az itt letölthető kérelem-formanyomtatványt kitöltve, 2 példányban kell eljuttatni a körzetes óvoda vezetőjéhez. A kérelem elbírálásához szükséges védőnői, illetve óvodavezetői javaslatok beszerzése, valamint a felmentésről szóló határozat meghozatala a jegyző hatásköre.

Humánszolgáltatási Iroda