2015. szeptember 24. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (a nyílt napirendi pontok a Meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Szociális fellebbezésekről másodfokú döntés

2.) Javaslat a „Kispesti Egészségügyi Gép-műszer Alapítvány” alapító okirat módosítására, személyi kérdések rendezésére

3.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2015. (   ) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2015. (   ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2012. (IV.20.) önko

5.) Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Alapító Okiratának módosítása

6.) A Kispesti Mese-Vár Óvoda és a Kispesti Zöld Sziget Óvoda alapító okiratának módosítása

7.) Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testülete 2015. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló

8.) Idegenforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat részére való átengedése

9.) A KVSZ jogharmonizációjának egyszerűsített eljárásában az államigazgatási szervek és partnerségi vélemények elfogadása

10.) 42-es villamos vonalának meghosszabbításáról szóló Szabályozási Terv véleményezési szakaszában a partnerségi vélemények elfogadása

11.) Budapest Főváros Kormányhivatalával az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest XIX. kerületi 164230 hrsz. alatt felvett, az 1195 Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20. szám alatti ingatlan átalakítása tárgyában kötendő megállapodás

12.) Budapest, XIX. Ady E. út 114. (Hrsz.: 161824) kivonása a pályázaton értékesítendő ingatlanok közül

13.) Budapest, XIX. Török u. 11. (Hrsz.: 162169) szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra az önkormányzat részére

14.) Budapest, XIX. kerület Kós Károly tér 9. Hrsz. 160602/A/3 szám alatt található nem lakás célú helyiség időszakos térítésmentes használatba adása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére - hosszabbítás

15.) A Budapest, XIX. kerület Hunyadi u. 10-14. (Hrsz.161781/0/A/22) szám alatti 33 m2 helyiség használatba adásának meghosszabbítása a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére

16.) Utcáról Lakásba Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás

17.) Üres önkormányzati tulajdonú telkek bérleti díjának megállapítása

18.) Az Országgyűlés Hivatalával kötendő bérleti szerződés

19.) Óvodai álláshelyek változása

20.) A kerületi szociális étkeztetés árrendezése

21.) Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírása

22.) A Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás

23.) Csatlakozás a 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez

24.) Spóroljunk@kiloWattal c. projekthez történő csatlakozás

25.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

26.) Együttműködési megállapodás aláírása Bp. Főv. Önkormányzatával a Tér-Köz II. pályázathoz (Zöldfelület rendezés a Kosárfonó utcában)

27.) Támogatási szerződés módosítás Bp. Főv. Önkormányzatával (Kispesti Jézus Szíve Templom környezetrendezése projekt)

28.) Javaslat a Wekerlei Társaskör Egyesületnek nyújtott 2014. évi támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadására

29.) Wekerlei Társaskör Egyesület 2015. évi "XXIV. Wekerlei Napok" megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződése

30.) Javaslat a Kispest Rózsatéri Református Egyházközségnek nyújtott 2014. évi támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadására

31.) Kispest Rózsatéri Református Egyházközség támogatási szerződése

32.) Beszámoló a méltányossági adóelengedésekről

33.) Beszámoló a nyári időszakban történt fontosabb eseményekről

34.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

35.) Önálló képviselői indítvány - Fejlesztési forrás átcsoportosítása az oktatási és nevelési intézmények felújítására

36.) Önálló képviselői indítvány - A Gábor Áron Általános Iskola és a Harangvirág Bölcsöde fűtési rendszerének korszerűsítése

37.) Önálló képviselői indítvány - Közterület elnevezésének kezdeményezése

38.) Önálló képviselői indítvány - Kispesti fa- és züldfelület állapotának felülvizsgálata, fa ultrahangos vizsgálókészülék beszerzése

39.) Önálló képviselői indítvány - XIX. kerületi egyedülálló nyugdíjas lakosok részére éves eb oltási költségek támogatása

40.) Képviselői kérdések

Nem besorolt napirendi pontok:

Kispest név használatának engedélyezése - OTP Kispest (pdf)

Beszámoló a Közpark Nonprofit Kft. 2015. első félévben elért megtakarításáról (pdf)

Ügyrendi Bizottság javaslata módosított napirendre (pdf)

 


Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Rendeletek:

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 28/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 29/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.