2016. szeptember 22. 13.00

Meghívó (pdf)

Napirend (a nyílt napirendi pontok a Meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Települési támogatásokkal kapcsolatos döntések

2.) Hozzájárulás felnőtt háziorvosi praxisjog elidegenítéséhez

3.) Közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezés

4.) Megállapodás a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel a kerületi lakosok távhő tartozásának rendezéséről

5.) A KÖZPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosítása

6.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. ( ) önkormányzati rendelete Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 43/2000. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. ( ) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. ( ) önkormányzati rendelete a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról

10.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. ( ) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

11.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. ( ) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

12.) A Kispesti Mese-Vár Óvoda alapító okiratának módosítása

13.) A Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

14.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (I.29.) normatív határozat módosításáról

15.) A T elepülésfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének előzetes tájékoztatási szakaszban be érkezett államigazgatási és partnerségi vélemények elfogadása

16.) Közterületi Etikai Kódex

17.) A Wekerlei Sporttelep bérbeadása

18.) Strandröplabda beruházási projekt

19.) Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontok és a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata között

20.) Szándéknyilatkozat kézilabda csarnok TAO pénzből történő építéséhez

21.) Önkormányzati fenntartású ingatlanok energiafogyasztási adatainak egységes rendszerben történő gyűjtése és évenkénti kiértékelése

22.) Kispest Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) elfogadása

23.) A Budapest, XIX. kerület Mészáros Lőrinc u. 45. szám alatt található, (Hrsz.: 161125/1) 817 m ² térmértékű telken álló 292 m ² alapterületű nem lakás célú bérelt ingatlan részleges
albérletbe adása

24.) A Budapest XIX. kerület, Ady Endre út 7. (hrsz. 160376/0/A/7) szám alatti nem lakás célú 239 m ² alapterületű helyiség - iroda – használatára kötött megállapodás megszüntetése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

25.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata és a JCDecaux Hungary Zrt. között együttműködési megállapodás megkötése kerületi utasvárók elhelyezésére és üzemeltetésére

26.) Fő u. 22. (Vigadó) és a József A. u. 74. (BMI) fűtési rendszerének szétválasztása

27.) A Budapest, XIX. József A. u. 74. ingatlanból a MIMOSZ Alapítvány részére történt helyiség kedvezményes bérbe adása

28.) A Kispesti Ady Endre Általános Iskola, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola, a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola, a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium intézményi tanácsaiba új tag ok delegálása

29.) Csatlakozás a 2017. évi BURSA Hungarica Ösztöndíjrendszerhez

30.) Pályázatok benyújtása a Főváros i Közgyűlés által kiírt Tér-Köz pályázat B komponensére (Közösségi célú városrehabilitációs programok)

31.) A Támogatási szerződés megkötése Budapest Főváros Önkormányzatával a "Zöldfelület rendezés a Kosárfonó utcában" című pályázathoz és a Kispest Kft-vel projektmenedzsment szerződés megkötése a projekt végrehajtására

32.) Módosítása a KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-magyarországi régi települési önkormányzatai számára” című kiírásra benyújtandó pályázat tekintetében

33.) Pályázat benyújtása a Fővárosi Önkormányzattal a VEKOP-5.3.1-15 kódszámú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten című felhívásra

34.) Kispesti Tudásház Közalapítvány részére nyújtott 2015. évi támogatás felhasználásának elfogadása és 2016. évi támogatási szer ződés e

35.) P uskás Ferenc Alapítvány 2016. évi támogatása elszámolásának elbírálása

36.) Lombikbébi Támogató Alapítvány támogatási szerződése

37.) A Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés

38.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

39.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

40.) Beszámoló a méltányossági adóelengedésekről

41.) Javaslat '56-os emléktáblák elkészítésére

42.) Tájékoztató az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából tervezett kispesti megemlékezésekről és rendezvényekről, valamint azok költségeiről

43.) Tájékoztató a 2016. évi költségvetési előirányzatok I. féléves teljesítéséről

44.) Tájékoztató a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése érdekében meghozott 371/2016 (VI.14.) Ökt. határozatra érkezett válaszról

45.) Kispest országgyűlési képviselőinek tájékoztatója a képviselő-testület 372/2016. (VI.14.) Ökt. határozatában foglaltak teljesítéséről

46.) Tájékoztató a Székelyország Tündérkertje Egyesülettel a Budapest XIX. kerületi 162676 és 162677 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, természetben az 1191 Budapest, Szabó Ervin u. 39-41. alatt található ingatlanra kötött bérleti szerződés teljesítéséről

47.) Képviselői kérdések


Nem besorolt napirendi pontok:

Lakótelepi parkok fejlesztése (pdf)

Idegenforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat részére való átengedése (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 43/2000. (Xl. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete a járművek „Mindkét irányból behajtani tilos – Kivéve engedéllyel” jelzőtáblával megjelölt területre történő behajtásához szükséges engedélyek kiadási és felülvizsgálati rendjéről, valamint a behajtási tilalom alóli felmentésről szóló 19/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (pdf)


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.