2019. február 07. 13:00

Meghívó (pdf)

Napirendi pontok (A nyílt napirendi pontok a meghívóra kattintva olvashatók):

1.) Hozzájárulás felnőtt fogorvosi praxisjog elidegenítéséhez
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

2.) Települési támogatással kapcsolatos döntések
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

3.) Budapest, XIX. Kossuth tér 23-24. 162301/3 helyrajzi szám alatti 1111 m² alapterületű, kivett lakóház, udvar megjelölésű 32 albetétes társasházi ingatlan pályázat útján történő értékesítése
(Az Mötv. alapján zárt ülésen tárgyalható.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

4.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. ( ) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati    rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

5.) Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján
Előadó: Gajda Péter
polgármester

6.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. ( ) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

7.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

8.) Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. ( ) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, a 2019. év egyes napjaira vonatkozó munkavégzés alól történő mentesítésről és az igazgatási szünetekről
(A rendelet megalkotásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadók: Gajda Péter
polgármester
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

9.) A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Integrált Szakmai Programjának módosítása
(A normatív határozat elfogadásához minősített többség szavazat szükséges.)
Előadó: Vinczek György
alpolgármester

10.) „A Budapest Főváros XIX. kerületközigazgatási területén belül, kertészeti munkálatok során keletkezett zöldhulladék, lomb, illetve lakossági zöldhulladék akciók során összegyűjtött zöldhulladék rakodása, valamint komposztáló-üzembe történő szállítása és lerakása” tárgyúközbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés aláírásának előzetes engedélyezése
(Az előterjesztés később kerül megjelentetésre.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

11.) Javaslat a légtérzaj elleni intézkedésekre
Előadó: Gajda Péter
polgármester

12.) A Budapest XIX. Kerület Berzsenyi u. 3-6. szám alatt elkészült víziközmű átadása Budapest Főváros Önkormányzatának
Előadó: Gajda Péter
polgármester

13.) A Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök térítésmentes tulajdonba adása a Magyar Állam részére, államigazgatási feladatok  ellátása érdekében
(A határozat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó: Gajda Péter
polgármester

14.) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
Előadó: Gajda Péter
polgármester

15.) Közművelődési intézmények vezetői pályázatának kiírása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

16.) A Kispesti Árnyas Óvoda vezetőjének ötéves beszámolója
Előadó: Gajda Péter
polgármester

17.) Beszámoló a bizottságok 2018. évi munkájáról
Előadók:bizottsági elnökök

18.) Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat tevékenységéről és 2018. évi működéséről szóló beszámoló
Előadó: Gajda Péter
polgármester

19.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája és a GESZ Kispesti Sportközpont által szervezett 2018. évi sportversenyekről, valamint a 2019. évi sportrendezvények tervezetéről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

20.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző

21.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Gajda Péter
polgármester

22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

23.) Beszámoló a folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gajda Péter
polgármester

24.) A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Gajda Péter
polgármester

25.) Tanácsnokok tájékoztatója a 2018. éves munkájukról
Előadók: Dódity Gabriella
fejlesztéspolitikai tanácsnok
Ferenczi István
fenntartható fejlődés tanácsnoka
Lazányi Ferenc
humánpolitikai tanácsnok
Lázár Tamás
közbiztonsági tanácsnok
Szathury Kolos
közterületi ügyek tanácsnoka
Somogyi Lászlóné
Wekerle és Hagyományos Kispest ügyeiért felelős tanácsnok

26.) Képviselői kérdések


Nem besorolt napirendi pontok:

Ügyrendi Bizottság napirendre vonatkozó határozata (pdf)
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019. (... .) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásáról, létszámáről, munkarendjéröl, ügyfélfogadási rendjéröl (pdf)
Polgármester javaslata módosított napirendre (pdf)

 

Elfogadott rendeletek:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, a 2019. év egyes napjaira vonatkozó munkavégzés alól történő mentesítésről és az igazgatási szünetekről (pdf)

 

Nyílt jegyzőkönyvi kivonat (pdf)

Nyílt jegyzőkönyv (pdf)

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.