ÜGYTÍPUSOK  2015. január 17.

Magánfőzött párlatok adója

2015. január 1-jétől megváltoztak az alkoholtermékek magánfőzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések.

A Magyar Közlöny 161/2014. számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény rendelkezései alapján módosultak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései. A Jöt. módosításának célja az Európai Uniós szabályokkal kapcsolatos harmonizációnak való megfelelés.

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak.

Magánfőzésnek a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. [Jöt. 63. § (2) bekezdés 11. pont]

Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. [Jöt. 63. § (2) bekezdés 12. pont]

Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. [Jöt. 67/A. § (1) bekezdés]

Amennyiben 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt. 128/K. § (1) bekezdés]

A bejelentésben meg kell adni a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Ha egy desztillálóberendezés több személy közös tulajdonát képezi, akkor a tulajdonos választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzati adóhatóság értesíti a bejelentésről a többi érintett adóhatóságot. [Jöt. 67/A. § (2) bekezdés]

A magánfőző az előállított magánfőzőtt párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti az önkormányzati adóhatósághoz.

(Első alkalommal 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig kell adóbevallást tenni és az adót megfizetni.)

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt. 67/A. § (4) bekezdés]

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban, valamint a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság – kispesti lakosok esetében, a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adóügyi csoportja (1191 Budapest, Városház tér 18-20.) – jár el. [Jöt. 5. § (9) bekezdés]

A desztillálóberendezés tulajdonjogáról szóló bejelentés, valamint a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási nyomtatványok letölthetőek, az ügyintézés/letölthető nyomtatványok menüpont alatt, vagy ügyfélfogadási időben személyesen beszerezhetőek az Adóügyi Csoportnál.

A magánfőző köteles megőrizni, és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. [Jöt. 67/A. § (3) bekezdés]

Felhívjuk a Tisztelt Magánfőzők figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke 200 ezer forintig terjedhet. [Art. 172. § (1) bekezdés a) pont]

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőzőnek kell megfizetnie. [Jöt. 64. § (6) bekezdés]

A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]

Nyomtatványok

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.