NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2012. február 25.

Talajterhelési díj

Jogszabályi háttér
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény, 2003. évi LXXXIX. tv. A környezetterhelési díjról,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 38/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete.

Díjfizetési kötelezettség
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, ill. egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj mértéke, kiszámításának módja
A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,- Ft/m³
A díjmértéket a megállapított díjalap (m³), az egységdíj (Ft/m³), valamint a területérzékenységi szorzó /Kispest területén egységesen 1,5/ szorzata határozza meg.

Befizetési határidők
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni /önadózás/ a tárgyévet követő év március 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. A talajterhelési díjat egy összegben köteles megfizetni a 11784009- 15519009-03920000 számú talajterhelési díj számlaszámra. Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani. A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatornahálózatra történő rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani.

Ügymenet leírása
Az adózó az adatbejelentésének benyújtásával jelenti be adókötelezettségét. Az adózónak az talajterhelési díjról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon – az erre rendszeresített nyomtatványon – kell az adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. A bevallás kötelező eljárási cselekmény, ezért ennek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után

 

- Talajterhelési díjhoz szükséges bevallás - 2024 (pdf) 

Talajterhelési díjhoz szükséges bevallás - 2023 (pdf)

Talajterhelési díjhoz szükséges bevallás - 2022 (pdf) 

- Talajterhelési díjhoz szükséges bevallás - 2021 (pdf)

Talajterhelési díjhoz szükséges bevallás - 2020 (pdf)

Talajterhelési díjhoz szükséges bevallás - 2019 (pdf)

Talajterhelési díjhoz szükséges bevallás - 2018 (pdf)

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda