KISPEST DÍSZPOLGÁRAI   2012. április 26.

2000 - Nagy Balogh János

(1874 - 1919)

nagy-balogh-janosMűvészete a nagybányai neósokéval és a Nyolcak művészetével rokon, sajátos kubista stílust alakított ki, s belülről jövő természetességgel ábrázolta saját szűk környezete, édesanyja, maga és a kubikosok mélyszegénységét.

Proletársorból származott, Budapest akkori külvárosának számító Kispesten született. Gyermekkora és késő ifjúsága is Kispesten telt, nagyon nagy szegénység közepette. Ám ő különös módon a kényszerűséget elfogadva, harmóniában élt ezzel a szegénységgel, elfogadta, szerette, inspirációt szerzett belőle, művészete szolgálatába állította idővel azt. Iskoláit elvégezvén szobafestőinasnak állt, ahol az egyik részeges mázolómestere ütlegelései, káromkodásai világították meg számára a civilizáció sóvárgott útját. Feléledt benne a tudásvágy és ettől kezdve minden lehetséges pénzt félretett, hogy tanulhasson, képezhesse magát, hogy igazi festővé válhasson. Viszont ő is ahhoz a generációhoz tartozott, akiknek az életét, sorsát az I. világháború jelentősen befolyásolta, megszakította, vagy éppen elvette örökre.

Gondoljunk August Macke, Franz Marc német expresszionista festőkre, kik közül Macke mindjárt bevonulása után életét vesztette, még 1914-ben, Marc két évvel később, 1916-ban, magyar festők közül pld. Mednyánszky László frontrajzolóként sebesült meg, 1919-ben sebesülése következtében meghalt, Derkovits Gyula fél karját vesztette el a háborúban, s további alkotásait fél kézzel hozta létre. Nagy Balogh János is fél karjával adózott a háborúnak, 1919-ben belehalt sérüléseibe.

Az Iparrajziskolában Györgyi Kálmánnál tanult. Szobafestéssel kereste kenyerét, mellette az Iparművészeti Iskola esti tanfolyamait látogatta, 1899-ben a müncheni festészeti akadémiára is kijutott, aktokat rajzolt Herterich iskolájában, de lényegében autodidakta volt, nem látogathatott nappali kurzusokat, nem „valcolhatott” hosszabb ideig nyugati országok mesteriskoláiban, de még hazai művésztelepeken sem, mindezt anyagi okokból. Egész egyszerűen, mert nem engedhette meg magának.

Minden képe egy-egy önvallomás, magányos, visszafogott életének egy-egy intim megnyilatkozása. Csak akkor festett, rajzolt, ha arra múlhatatlanul szüksége volt. Hatott rá Paul Cézanne térelmélete és a korai kubizmus, ezek mentén alakította ki formanyelvét, amellyel ábrázolta saját szegényes és egyszerű környezetét, s a kubikos munkások életét. Utolsó festői élménye Millet volt, az ő hatására fordult érdeklődése az egyszerű munkások ábrázolása felé. Talicskázó, görnyedő kubikusok rózsaszín-lila ködbe álmodott egymásutánjai kerültek ki ecsetjei alól. A munka szimfóniáját akarta majd egyszer megfesteni, méretes figurákkal, ahogy erről barátjának, Bálint Jenő újságírónak beszélt. Édesanyjáról készített rajz- és festménysorozata, saját önarcképsorozata, csendélet-sorozata, enteriőrjei jelzik művészi fejlődésének állomásait, egyéni stílusa megtalálásához vezető útját, összefoglaló kompozícióteremtő képességét. Visszafogott, halvány, választékos színvilága még csak jobban kiemeli kompozícióinak geometriai meghatározottságát. Drámai hangvételű önarcképein a festő Hals- és Rembrandt élményei tükröződnek. Megható az a mély-, de mégis tisztes szegénység, amelyet képei nagy őszinteséggel tükröznek.

Egy önarcképén dolgozott, amikor az összeomlás érte. Ecsettel a kezében, hanyatt fekve találtak rá a szomszédok. Haldokolt, de még élt néhány órát a kórházba szállítását követően. Szoba-konyhás kispesti lakásának fehérre meszelt falai a kastélyok selyemkárpitját jelentette számára. Egy rossz, nagy karimájú kalapnak örök hűséget esküdött, nem értve, hogy vannak fényűző kirakatok telve vadonatúj kalapokkal… Egy ibrik, egy kék fazék, egy gyúródeszka, egy cselédágy, vagy egy avítt légynyomos tükör olyan reminiszcenciákat ébresztettek benne, mint antikvitások szerelmeseiben a korhű, főúri relikviák. Ezek között nőtt fel, ezeket választotta képtémául, és édesanyját, a zsámolyon üldögélő öreg tótasszonyt, aki egyszer azonban végérvényesen itt hagyta, s azon túl nem volt aki helyette modellnek leüljön. A város nem jelentett művészi értelembe véve élményt számára. Igazi élete Kispesten folyt. Úgy ment haza - mint mondják kevés számú ismerői - mint egy uzsorás az eldugott páncélszekrényéhez. Titok övezte, mint él, mint dolgozik. Folyton gyűjtögette képeit, de megmutatni keveseknek mutatott meg egy-egy festményét. Az egészet senkinek. Inkább szobafestést vállalt, semhogy eladott volna egyet is közülük. Kevés keresményét pedig festékek, vásznak, festőeszközök vásárlására fordította, pénz nemigen gurult zsebeiben, de mindezt olyan kedves és könnyed mosollyal viselte, mint aki a kávéház ajtajából közvetlenül a saját autójába lép…

Barátja, Bálint Jenő temettette el a Rákoskeresztúri temetőben, úgy halt meg, hogy senki ismerősei közül nem tudott róla. Sírja alig tíz év alatt elhanyagolt lett, beomlott.

"Nagy Balogh János magára húzta a földet, mint egy ágytakarót. Elbújt, játszadozva velünk, hogy rá ne találjunk soha" - írja halálának tízéves évfordulója kapcsán Bálint Jenő. (Pesti Napló, Vasárnapi melléklete, 1929. március 24.)

Életében kiállításra nem kerültek művei, nagyközönség, és a szakma először művészetét a kommün idején fedezhette fel. Igazi áttörést a Szépművészeti Múzeumra maradt hagyaték 1922-ben megrendezett gyűjteményes kiállítása jelentette. Innentől fogva elfogadottá vált, hogy Nagy Balogh János művészete kitörölhetetlenül része a 20. századi magyar festészetnek.

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.