KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2021. december 13.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Egészségügyi referens - Humánszolgáltatási és Szociális Iroda

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Irodája a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet egészségügyi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a lakosság egészségügyi alapellátásának ellenőrzését, koordinációját, az egészségügyi alapellátási kötelezettségből a Hivatalra háruló feladatokat. Részt vesz a kerület egészségügyi koncepciójának elkészítésében, kidolgozásában és végrehajtásában.
Figyelemmel kíséri a kerületi egészségügyi intézmények tevékenységét. Szükség szerint javaslatot tesz a fenti intézmények szerkezeti, szervezeti átalakítására, előkészíti a jogszabályoknak megfelelő előterjesztéseket.
Kivizsgálja a helyi alapellátással és szakellátással kapcsolatos panaszokat.
Az országos és helyi egészségügyi pályázati lehetőségekről tájékoztatást ad az érintetteknek. Gondoskodik a helyi egészségügyi pályázatok kiírásáról és előkészíti az illetékes bizottság döntését. Értesíti a pályázókat a döntésről, gondoskodik az elnyert támogatások kifizetéséről és ellenőrzi az elszámolásokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság.
 Cselekvőképesség.
 Büntetlen előélet.
 Felsőoktatásban szerzett orvosi, egészségtudományi, gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és egészségügyi szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképesítés.
 Felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatásban szerzett 1-3 éves tapasztalat;
 Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (másolta vagy igazolás),
 végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betöltésének időpontja:
2022. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. január 17.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4566 vagy 347-4685 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. január 27.

A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatot Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére küldve (1195 Budapest Városház tér 18-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot IV/ 245 /2021, valamint a munkakör megnevezését: egészségügyi referens
 Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére küldve a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2021. december 13.

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.