KÖZLEMÉNYEK  2023. február 07.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Hóeltakarítás, jég- és síkosságmentesítés Kispesten 2023-ban

Bár az idén még jelentősebb hómennyiség nem keletkezett, a tél még tartogathat számunkra meglepetéseket, havat, ónos esőt, jegesedést, ezáltal csúszós járdákat és úttestet. A közlekedőutak a ráfagyott csapadék, letaposott hó miatt „korcsolyapályává” válnak, és komoly veszélyforrást jelentenek a gyalogosan közlekedő időseknek és fiataloknak egyaránt, ezért fontos, hogy ezek hó- és jégmentesítéséről mindenki gondoskodjon.

ho-jeg

Kinek a feladata a hóeltakarítás, jégmentesítés?

Magáningatlanok előtt:
Az ingatlanok előtti járda megtisztítása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának, bérlőjének) feladata. A síkosságmentesítést szükség szerint – akár naponta több alkalommal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli.

Közjárdák takarítása:
Kispesten a burkolt utak, közjárdák megtisztítását az FKF Zrt. végzi. A megállóhelyek, és az azokat övező járdaszakaszok takarításáért az üzemeltető közlekedési vállalatok (BKK és BKV) felelősek. A kerület kezelésében lévő közterületi járdák (parkokban, tereken, sétányokon átvezető gyalogjárdák) tisztításáról a kispesti önkormányzat megbízásából a KÖZPARK Nonprofit Kft. gondoskodik. A munkaszervezésben elsőbbséget élveznek a nagy forgalmú, közösségi közlekedéssel érintett utak és az autóbuszvonalak. A munkák sorrendjének kijelölésekor elsőbbséget kapnak a gyalogátkelőhelyek, lépcsők, rámpák, valamint a villamos- és buszmegállók.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a konyhasóval való sózás tilos! A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) alapján „belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosságmentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.” A konyhasó amellett, hogy a növényzetet jelentősen károsítja, a talaj tápanyag vesztését, az úttest, hidak, víz- és gázvezetékek, műtárgyak, járművek, egyéb létesítmények korrózióját okozhatja!

A sózás helyett az alábbi módszereket, anyagokat ajánljuk:
A síkosságmentesítés legegyszerűbb és legkörnyezetkímélőbb módja, ha mechanikusan, hólapáttal távolítjuk el a havat. Lehet érdesítő anyagokat is kiszórni, ezek közül elsősorban a bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (zeolit, homok, kis szemcséjű sóder, vagy salak) célszerű használni. Az érdesítő anyagokat olvadás után össze kell takarítani! Ezen kívül léteznek különféle jégmentesítő anyagok, de ezek közül csak olyan használható (pld. zeolittal kevert útkáli, Zeo-Kal) amely a környezetet nem károsítja!

Jogszabályi hivatkozások:
A Fővárosi Közgyűlés a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) Föv. Kgy. rendelete alapján:
3. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről.
7. § (2) Úszótelken lévő épületek járdái közül, az egyes épületek megközelítésére szolgáló és az épületek körüljárását biztosító járda, ingatlan előtti járdaszakasznak minősül.
8. § (1) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb kocsiút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.
(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:
a) útkereszteződésben,
b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),
c) kapubejárat elé, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda közé,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé,
f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb közérdekű létesítmény (forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop) köré,
g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,
h) a fák tövében.
(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon, szükség esetén, naponta többször is síkosság-mentesítést kell végezni.

Kérjük, hogy a fentiek értelmében mind maguk, mind lakótársaik, családtagjaik testi épsége megóvása érdekében az ingatlanok előtti járdákon, közlekedő utakon végezzék el a szükséges hó- és síkosságmentesítést!

Balesetmentes téli közlekedést kíván:
Kispest Önkormányzata