HÍREK  2022. június 16.      626
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Lesz Kispesti Értéktár

Rendeletmódosításokról, intézményi támogatásokról és az engedély nélküli fakivágásért kiszabható bírság drasztikus emeléséről is tárgyaltak mai ülésükön a képviselők.

A képre kattintva galéria nyílik. (14 kép)

Az ülés elején egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a testület tagjai és a városháza munkatársai Szűcsné Juhász Csilláról, az Árnyas óvoda május végén elhunyt vezetőjéről.  

Döntött a képviselő-testület arról, hogy a Szegfű utca 10. alatti iskolát, amelyben jelenleg a Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola működik, köznevelési feladatok ellátására adja át térítésmentes használatra a Baptista Szeretetszolgálatnak. Ezzel a döntéssel vélhetően megoldódik az önkormányzat vagyongazdálkodási problémája is úgy, hogy az itt tanuló gyerekek érdekei is érvényesülhetnek, hiszen folytathatják, illetve befejezhetik megkezdett tanulmányaikat – mondta a vitában Gajda Péter polgármester. A baptisták az üzemeltetésen túl az épület felújítására és a karbantartására is kötelezettséget vállaltak.

Arról is döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat továbbra is térítésmentesen adja használatba az Ady Endre Református Általános Iskolát a Budapest–Kispest–Központi Református Egyházközségnek, amely az elmúlt években már használta, gondozta az intézményt, felújította az épület egy részét. Mindkét intézmény esetében a közüzemi számlák maradéktalan befizetésének biztosítékaként 2,5-2,5 millió forint óvadékot határoztak meg a szerződésben.

A képviselők módosították az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről és a lakások bérléséről szóló rendeletet.

A módosítás a bérbeadás során állapít meg a korábbinál részletesebb szabályokat, illetve szűkíti az értékesíthető lakások körét. A bérbeadás időtartamát a korábbi hat hónapról egy évre emeli, egyúttal a bérleti jogviszony teljes időtartamának 5 évben megszabott időbeli korlátozását megszünteti, így lehetőséget ad arra, hogy ha valaki hosszabb távon sem tudja más módon lakhatását megoldani, továbbra is önkormányzati lakást bérelhessen. A módosítás többek között korlátozza az értékesíthető lakások körét, szolgálati lakások esetén sem teszi lehetővé a bérlő részére a lakás megvásárlását, azért, hogy a rendelkezésre álló lakások száma ne csökkenjen, hanem az önkormányzat feladatainak ellátását szolgálja.

Módosították az Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca által határolt terület, az úgynevezett Városkapu Kerületi Építési Szabályzatáról (KÉSZ) szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Jelen módosítást a Vak Bottyán utca – Tompa utca – Üllői út – Mátyás Király utca által határolt területre kezdeményezte egy befektető. A változások érintik a lakó-rendeltetésű épületek elhelyezése esetén a 45 négyzetmétert meghaladó lakásonként biztosítandó várakozóhelyek számát. Mivel a kerületi rendelet alacsonyabb szintű jogszabály, és bár az önkormányzat szerette volna, nem írhat elő szigorúbb feltételeket a lakásokhoz tartozó kötelező parkolóhelyek építésére. Míg korábban a magasabb szintű jogszabályban „minimum egy” beállót írtak elő lakásonként, a jelenlegi szabályozás már csak „maximum egyet” – hangzott el a vitában képviselői kérdésre válaszolva.

Alaposan megszigorították a kerület fák védelméről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet az egységes értelmezés érdekében meghatározza a használt fogalmakat: például mi a cserje, a fás szárú növény, fakivágási terv, vegetációs idő, a fapótlási egységár, a fapótlási terv stb., de szigorúan szabályozza a fakivágás szabályait és az eljárás menetét is. Ékes Gábor képviselő javaslatára az illegális fakivágásra a jogszabályban előírt legszigorúbb szankciót fogadták el a képviselők, azaz magánszemély 200 ezer forintra, jogi személy pedig akár 2 millió forintra is büntethető ilyen esetben. Korábban ennek mértéke magánszemély esetén 150 ezer, míg jogi személy esetén csupán 300 ezer forint volt – tájékoztatta a képviselőket Varga Attila alpolgármester. A rendelet hatálya nem terjed ki a magánterületen álló gyümölcsfákra (kivéve a diót, a szelídgesztenyét, a mogyorót és a díszfának nemesített gyümölcsfákat).

Előzetes koncepcióról tárgyaltak a képviselők a KÉSZ területén, a Hofherr Albert utca – Iparos utca – Lajosmizsei vasútvonal által határolt tömbre, illetve a döntési javaslatot tettek a szabályozási terv módosításának előkészítésére. Az érintett ingatlanegyüttes szerepel Budapest Főváros barnamezős kataszterében, azaz elhagyott, alulhasznosított terület, egy ideje üresen áll, várja a megfelelő befektetőjét. Alapvetően lakások építése a fejlesztő célja, és bár a „vi” (vegyes intézményi) övezet ezt nem tiltja, de a kérdéses ingatlanok konkrét építési övezetében jelenleg nem megengedett a lakófunkció. A napirend tárgyalásánál felmerült, hogy a Lajosmizsei vasút fejlesztése napirenden van – a testület idén már tárgyalta ennek koncepcióját – amelynek megvalósítása befolyásolhatja az ingatlanok hasznosítását.

Várakozással nézünk a beruházó tervei elé, mert ha valóban megépülne a jelenleg tervezett több mint 300 lakásos, a kertvárosi építkezésnél jóval magasabb társasház, akkor az komoly közlekedési terhet tenne majd az amúgy is forgalmas Hofherr utcára. De meg kell várni a befektető végleges tanulmányát, és majd akkor mondunk véleményt a tervekről – válaszolta Song Simon kérdésére a Kertváros önkormányzati képviselőjeként Vinczek György.

A képviselők egyetértettek abban, hogy a Kispesti Árnyas Óvoda vezetője, Szűcsné Juhász Csilla 2022. május 27-én bekövetkezett halála után a vezetői feladatokat átmenetileg az óvodavezető-helyettes, Botos-Győző Adrienn látja el.

A képviselő-testület jóváhagyta a Kispesti Uszoda intézményvezetői pályázatának kiírását. A vezetői megbízás 2023. január 1-jétől ötéves, határozott időre szól majd.

A képviselők döntése alapján a Kispesti Iskola Támogatási Alapból egy-egy millió, szabadon felhasználható forintot kap idén is a Bolyai, az Eötvös, a Vass, az Erkel, a Gábor, a Pannónia, a Kós, a Puskás, az Ady, a Móra iskola, a Deák gimnázium és a Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola. A támogatás megítélésére a koronavírus-járvány miatt utoljára a hagyományoktól eltérően a tanév vége helyett csak 2020 novemberében került sor, míg a 2021. évi költségvetésben nem tudta biztosítani az önkormányzat a forrást.

A képviselő-testület az üres óvodapedagógusi álláshelyekre az Arany óvodában 3, a Gyöngykagylóban 2, míg a Szivárvány óvodában 1 pedagógiai asszisztens alkalmazását engedélyezte.

Döntés született az óvodai álláshelyekről is: a 2022/2023-as nevelési év szeptemberében a rendelkezésre álló adatok szerint 1346 fővel kezdik meg a nevelési évet az önkormányzati fenntartású óvodák. A 11 óvodai intézményalapító okirata alapján 1652 fő gyermeket tudnak ellátni.

A képviselők ehhez igazították az intézményi álláshelyek számát. A 65 csoport ellátásához a jelenleginél kevesebb óvodapedagógus, illetve nevelést-, oktatást segítő szakember szükséges. Ezért összesen 8 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 2 gyógypedagógiai asszisztens, valamint 1 óvodatitkári álláshelyet szüntetnek meg. Az álláshelyeket jelentős ideje nem töltötték be, eddig a magasabb csoportlétszámot helyettesítéssel, átmeneti napközbeni csoportösszevonással, nyugdíjas pedagógusok vissza-foglakoztatásával szolgálták ki az intézmények. A státuszok megszüntetése így részben üres álláshelyek elvonásával történik. Az intézmények számára a továbbiakban is biztosított marad a sajátos nevelési igénnyel élő gyermekek ellátásának segítésére gyógypedagógiai asszisztensi, pedagógiai asszisztensi álláshely.

A képviselő-testület Kispest várossá válásának 100. évfordulójához kapcsolódóan döntött a Kispesti Értéktár létrehozásáról is, amelynek működtetésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával megbízta a KMO Művelődési Központ és Könyvtár tagintézményét, a Kispesti Helytörténeti Gyűjteményt. Az értéktár munkáját háromtagú bizottság koordinálja: Siklós Zsuzsanna történész, a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, mint elnök, Popovics Beatrix, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kispesti fiókjának vezetője, valamint Nagy Attila építész.

Elfogadták a képviselők a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 2021. évi támogatási elszámolását és döntöttek az alapítvány 2022. évi 3 millió forintos támogatásáról. Programjaik megvalósításához, elsősorban a XXXI. Wekerlei Napok megtartásához 3 millió forint támogatást kap a Wekerlei Társaskör is2022-ben.

Az ülés végén Gajda Péter polgármester az önkormányzat és a városvezetés nevében megköszönte Dódity Gabriella kormánypárti listás önkormányzati képviselő Kispestért végzett munkáját, aki a Fővárosi Közgyűlésben folytatja politikai tevékenységét.

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.