HÍREK  2022. november 09.      638
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Energiamegtakarítás a fókuszban

A Kispesti Rendészeti Központ új működéséről, az átmeneti gazdálkodásról és energiamegtakarítási intézkedésekről is döntött a képviselő-testület szerdán.

A képre kattintva galéria nyílik. (19 kép)

Az ülés kezdetén egyperces néma felállással adózott a képviselő-testület a közelmúltban elhunyt korábbi hivatali dolgozó, Molnár László és a Kispesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Molnár Ferenc emlékének.

A zárt ülést követően elsőként a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében" elnevezésű projekttel kapcsolatos napirendet tárgyalta a testület. Az Üllői úton és a Hunyadi utcában valósulnak meg kerékpáros fejlesztések, továbbá kerékpártámaszok, illetve fedett kerékpártárolók is lesznek majd. A Hunyadi útra tervezett kerékpársáv terve vitát generált: Song Simon (Fidesz- KDNP) a lakókkal való egyeztetést szorgalmazta a megvalósítás előtt, Varga Attila alpolgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) azt mondta, a problémás ingatlanokkal lesz egyeztetés, viszont induljon el a kivitelezés. Végül egyetértettek a képviselők módosított konzorciumi együttműködési megállapodás és támogatási szerződés tervezetében foglaltakkal és felhatalmazták a polgármestert a megállapodások aláírására (szerződő felek: Budapest Főváros Önkormányzata, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Kispest Önkormányzata).

Kiválik a Polgármesteri Hivatalból és önálló költségvetési szervként működik 2023. január 1-jétől a Kispesti Rendészeti Központ (KRK). Az átszervezésre azért van szükség, mert a rendészeti feladatok az általános közigazgatási feladatoktól részben eltérő szemléletmódot igényelnek. Gajda Péter polgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) elmondta: az önálló működés egy újabb jelentős lépés a KRK hatékonyabb működésének irányába. A változáshoz igazodva módosította a testület az önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról, valamint a korlátozott behajtási övezetről, az önkormányzati elismerések adományozásáról és a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendeleteket is.

Rendeletet alkottak a képviselők az átmeneti gazdálkodásról a 2023. évi költségvetés elfogadásáig. Felhatalmazást adtak a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait finanszírozza. A felhatalmazás időtartama 2023. január 1-jétől a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig tart. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

Módosult az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló rendelet. A módosítás a lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadása, továbbá értékesítése során a gyakorlati tapasztalatok alapján állapít meg a korábbinál részletesebb szabályokat, illetve szűkíti az értékesíthető lakások körét és a Tulajdonosi Bizottság korábbi döntésének eleget téve újra szabályozza az értékesítési feltételeket. A nyugdíjasházi lakás visszaadása esetén a bérlő részére visszafizetendő térítés mértékének megállapítására vonatkozó szabályt szigorítja, ezáltal a csökkentés mértéke évi 5% helyett 10%-ra módosul, a legalacsonyabb visszafizetendő összeg mértéke is csökken. A vételi feltételek szigorítása és szűkítése valósul meg azáltal, hogy akkor vásárolható meg a lakás, ha a bérleti szerződés legalább 10 éve fennáll, továbbá határozott időre szóló bérleti szerződés esetén az önkormányzat nem kívánja a lakásokat értékesíteni. A cél az, hogy minél több lakás az önkormányzat tulajdonában maradjon, és a rászorulók részére a jövőben is álljanak rendelkezésre bérbeadható lakások.

Úgy döntött a képviselő-testület, hogy 1 milliárd forint összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe az OTP Bank Nyrt-től 2023. január 2-től 2023. december 31-ig. A polgármester elmondta: biztonsági tartalék a keret, idén nem kellett felhasználni, és remélhetőleg a jövő évben sem lesz rá szükség.

Jóváhagyta a testület az önkormányzati intézmények vezetői által elkészített, energiamegtakarítási intézkedési terveket. Az előterjesztés szerint az energiahordozók árai jelentősen megemelkedtek a 2021-es évhez képest, amikor az önkormányzat teljes energiahordozó-költsége negyedmilliárd forint volt. 2023-ban ez várhatóan megközelítőleg 2 milliárd forint lesz. Ez a változás nehézzé teszi az önkormányzat gazdálkodását, a költségvetés tervezését és a költségvetés egyensúlyának a biztosítását. Az önkormányzati intézmények vezetői konkrét intézkedési terveket dolgoztak ki, melyekkel lényegesen csökkenthetők a közműköltségek. Az összes javaslat megvalósulása esetén, a téli időszakban 20%, éves szinten összesen akár 10% megtakarítás is realizálható, az időjárás függvényében. A Kispesti Uszoda intézkedésében szerepel a bezárásra vonatkozó javaslat 2022. december 19-től 2023. március 31-ig. Gajda Péter elmondta: a takarékosság jegyében a Polgármesteri Hivatal novembertől péntekenként zárva tart, a Kispesti Kaszinó, a Kispesti Vigadó és részlegesen a Nagy Balogh János Kiállítóterem is bezárt. A legfontosabb alapfeladatokat – az egészségügyi, szociális, illetve bölcsődei és óvodai ellátást változatlanul biztosítja az önkormányzat.

Hiller István országgyűlési képviselő hozzátette: a kormány költségvetése alapján jövő évi lehetőségek még szűkebb mozgásteret engednek majd, helyi szinten inkább megoldani, mint élesíteni kell a problémákat.

Egyetért a képviselő-testület a Fenntartható Energia és Klímaakcióterv (SECAP) felülvizsgálati anyagában foglaltakkal, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott visszajelentés Covenant of Majors (Polgármesterek Szövetsége) felé történő megküldéséről gondoskodjon. A 2018-ban elkészült SECAP a 2017-es év adatai alapján dolgozott, a jelenlegi felülvizsgálat a 2017-es adatok figyelembevételével mutatja a változásokat a 2019-es év fogyasztásához mérten. A polgármester elmondta, az önkormányzat már tett intézkedéseket korábban is: számos intézményben jelentős energiahatékonysági beruházás történt saját, valamint európai uniós támogatással, és ezeket folytatni kell a jövőben is.

Szándéknyilatkozat írt alá az önkormányzat a Magyar Természetvédők Szövetségével (MTVSZ) napelemes rendszer kiépítéséről a Forrásházban. Ezzel az önkormányzat hozzájárul a rendszer kiépítéshez. Az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani a beruházáshoz, a projekt az MTVSZ által elnyert pályázati támogatásból valósulna meg.

Módosító megállapodás aláírásáról döntöttek a képviselők az Ady Endre Református Általános Iskolában megvalósuló kültéri kézilabdapálya kialakításával kapcsolatban. Az októberi ülésen már döntés született arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő és a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség használatában álló Ady Endre út 73-75. alatti ingatlanon történő kézilabdapálya épüljön az Országos Tornaterem Felújítási Program keretében, a Magyar Kézilabda Szövetség megvalósításában. Az egyházközség az Árpád u. 47. alatti ingatlanon tulajdoni jogot szerzett, ezért a tervezett beruházás két ingatlanon valósulna meg. Ezért kérelmezte az Önkormányzattól, hogy a beruházással érintett ingatlanok közötti kerítés szűnjön meg, ezáltal a tervezett sportpálya nagyobb területre kerülhetne, jobb kihasználtsággal működhetne, továbbá az iskolai egyéb tevékenységek is jobban érvényesülhetnének.

Elfogadta a testület a Kispesti Uszoda igazgatójának vezetői beszámolóját a létesítmény elmúlt 5 évéről (a testület zárt ülésen döntött az intézményvezetői pályázatról, a Kispesti Uszodát további 5 évig a jelenlegi igazgató, Tóth András irányítja).

Az Étkezési Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót is elfogadta a testület. Vinczek György alpolgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) elmondta: júliustól új közétkeztetési szerződés lépett hatályba, az új szolgáltató ettől az időponttól a Pannon Menza Kft., amely a szolgáltatást a nyári napközis táborban kezdte meg. A tábor 8 hetes időszaka alatt minőségi kifogás nem érkezett. Szeptembertől viszont romlott a minőség. A szolgáltató 2022. október 26-i levelében az egységárak 40 %-os emelésre tett javaslatot, amelynek vizsgálata megkezdődött. Ferenczi István (független) hozzátette: számos, a szerződésben vállalt feladatot sem teljesített a cég.

Elfogadták a képviselő-testület 2023. évi munkarendjét is. Az ülések tervezett időpontjai 2023-ben: február 14., április 20., május 18., június 22., szeptember21., november 23. és Közmeghallgatás. 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Intézményi étkezésbefizetés
Választási információk
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.