KISPESTÉRT OKLEVÉL   2012. február 13.

Kispestért Oklevél

A kerület lakossága érdekében végzett kiemelkedő munkáért adomnyozza az önkormányzat.


2020

- Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete Kispest
2008 őszén a Kispesti Szakszervezet Nyugdíjas Pedagógus Tagozataként szerveződtek. A Kispesti Kaszinóban tartott összejövetelek mellett minden hónapban szerveztek kirándulást vagy sétát, kiállítás- és színházlátogatást. Igyekeznek az ország nevezetességeit megismerni, és fokozatosan alakult ki, hogy a lelkes kollégák önkéntesen jelentkeztek programok szervezésére. 2010-től már hagyományaik is vannak: éves közgyűlés, farsang, komolyzenei program, Költészet napja, palántacsere, Pedagógusnapon iskolások, óvodások köszöntő műsora, kitüntetettek ünneplése. 2012-ben bíróság által bejegyzett országos szervezetté váltak, Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete Kispest néven. Ekkor alakult ki az a vezetőségi tagság, akik szívvel-lélekkel segítettek a célkitűzések megvalósításában. Céljuk az egyesület tagjai számára kulturális és szabadidős programokat szervezni, szolgáltatást nyújtani az egészséges életmódhoz, betegségek megelőzéséhez, és szeretetteljes, megértő, segítőkész közösséget teremteni a tagoknak.


2017

- Misszió Alapítvány – „Micva Ház” – „Jótett” munkatársai
A hajléktalanoknak és a mélyszegénységben élőknek nappali ellátást, menedéket és támogatást biztosító kispesti alapítvány több mint 25 éve nyújt támaszt és reményt a nehéz körülmények között élő kispesti embereknek.
A Varga Sára vezette kis csapat számos karitatív szervezettel, így a Vöröskereszttel és az önkormányzat intézményeivel együttműködve gondozza, segíti a legkiszolgáltatottabb embereket. Áldozatos munkájukkal gyakran a túlélést biztosítják a krízis helyzetben lévőknek, de segítséget nyújtanak az álláskereséshez, a családi kapcsolatok rendezéséhez, ügyeik intézéséhez is.
Az éjjeli menedékhely fenntartásával, a népkonyhával, a nappali melegedővel és számos szolgáltatás fenntartásával pótolhatatlan segítséget, és ami legalább ilyen fontos, emberséget, befogadó szeretetet, hitet és reménységet nyújtanak. 


 2016

- Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Utazó gyógypedagógusok munkaközössége
A 2006-ban alakult közösség ma már 14 fővel látja el rendkívül fontos, nagyra becsült munkáját.
Igen nehéz körülmények között végzett odaadó munkájuknak köszönhetően a szülők el tudják fogadni gyermekeik sajátosságait és a pedagógusok megtalálják azokat az eljárásokat, amelyekkel sikeressé tehetik sajátos nevelési igényű gyermekeiket, tanulóikat.


2015

- Wekerletelep Szent József Plébánia Karitász szervezete
1996-ban alakult meg a Szent József Plébánia Templom Karitász szervezete, mely ma is a szegények, rászorulók, nagycsaládosok számára nyújt lelki és anyagi támogatást.Az önkéntes karitászmunkát a kezdetektől fogva Vundelené Zala Mária vezeti. Elismert és odaadó vezetésével évente 150-200 kispesti gondozását biztosítják.A kerületi intézményekkel, szakdolgozókkal és más karitatív szervezetekkel kialakított jó együttműködésüknek köszönhetően tevékenységük rendkívül széles körben vált ismertté és elismertté. A Karitász közcélú humanitárius munkáját, vezetőjének és munkatársainak jótékony emberbaráti tevékenységét Kispest lakóinak megbecsülése és tisztelete övezi. 


2012

- Kispesti Véradók Egyesülete
Az elmúlt húsz év során, az Egyesület által szervezett önkéntes véradások alkalmával, évente több száz liter vér levételét biztosítják kerületünkben. Tagjainak, támogatóinak és vezetőjének önkéntes munkáját dicséri, hogy Kispestről már több ezer ember nyújtott segítséget véradásával a kórházak zavartalan működéséhez, a betegek felépüléséhez. A rendszeres és rendkívüli véradási akciók megrendezése mellett, az Egyesület külön figyelmet fordít az önkéntes véradók összefogására. Érdekvédelmi és szociális tevékenységük, kulturális és egészségügyi programjaik is a véradók megbecsülését és a rászorulók támogatását szolgálják.


2009

- Esztergom-Budapest Római Katolikus Főegyházmegye Budapest-Kispest Nagyboldogasszony Főplébánia Karitász Szervezete
A kispesti főplébánia Karitásza Hegedűs László plébános kezdeményezésére 1990 tavaszán alakult meg, az elsők között a rendszerváltás után. A szegények, rászorulók, nagycsaládosok számára a hívektől és a kerület lakóitól kapott ruhaosztással kezdték tevékenységüket, és azt folytatják ma is. A ruhaadományokból évente több száz zsáknyit adnak át más karitatív szervezeteknek és csoportoknak, így segítve az ő munkájukat is.
Feladatuknak tekintik az idősek és betegek gondozását, támogatását is. Karácsony előtt megvendégelik és megajándékozzák az egyházközség időseit és a hajléktalanokat. A fedél nélkülieknek az idős hívők takarót készítenek, a nehéz körülmények között élő családok gyermekei részére pedig ingyenes nyári táboroztatást biztosítanak. A kerület gyermekvédelmi és családsegítő munkatársaival, a védőnőkkel és más karitatív szervezetekkel kialakított jó együttműködésüknek köszönhetően humanitárius tevékenységük rendkívül széles körben vált ismertté és elismertté. Az egyház és az önkormányzat mellett ezért számos vállalkozó, magánszemély és iskola is segítséget nyújt a Karitász munkájához. Az önkéntes karitászmunka irányítását a csoport elismert és odaadó vezetője, Szigetvári Györgyné látja el. A Karitász közcélú humanitárius munkáját, vezetőjének és munkatársainak jótékony emberbaráti tevékenységét Kispest lakóinak megbecsülése és tisztelete övezi.


2008

- Magyar Vöröskereszt Dél-pesti Szervezete
A kispesti székhelyű, humanitárius szervezet - mint a világ minden táján - Kispesten is, a szolidaritás és segítségnyújtás egyik jelképe. Az önkormányzattal, a cégekkel, az egészségügyi- és civil szervezetekkel, s a lakosság segítőkész tagjaival együttműködve végzi egyre bővülő karitatív tevékenységét. A szervezet Báthory utcai székhelyén kialakított nappali melegedő és az utcai gondozó szolgálat létrehozásával elsősorban a hajléktalanok ellátásában teremtett új, nagyon fontos lehetőségeket. A ruha- és élelmiszer segélyek rendszeres biztosításával továbbra is jelentős segítséget nyújt a rászoruló, megélhetési gondokkal küszködő kerületi lakosoknak. Alapelveivel összhangban, komoly szerepet tölt be az egészség megőrzését és helyreállítását célzó programok, akciók szervezésében is. A véradások mellett a lakosság térítésmentes egészségügyi szűrését biztosító egészségnapok megszervezésében is kiemelkedő szerepet vállal. A társadalmi problémákra reagálva, a közelmúltban a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal és a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásával bővítette tevékenységét, újabb esélyt teremtve a méltatlan helyzetben lévők megsegítésére, körülményeik javítására. 


 2004

- BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitánysága
- Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Kispesti Véradók Egyesülete

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.