KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2021. szeptember 27.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Aljegyző - Polgármesteri Hivatal

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által az aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Ellátandó feladatok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése szerint helyettesíti a jegyzőt; továbbá a jegyző által meghatározott feladatokat végzi.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
 legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatásban eltöltött 5 éves vezetői gyakorlat,
 angol vagy német nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz, valamint az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó elképzelések,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (igazolás vagy másolat),
 igazgatásszervezői vagy állami és jogtudományi doktori képesítést vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítést, valamint a közigazgatási vagy jogi szakvizsga letételét igazoló okiratok hiteles másolata,
 nyilatkozat a 2 éves közigazgatási gyakorlatról,
 nyilatkozata arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betöltésének időpontja:
Azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. október 8.

Az állással kapcsolatos bővebb információt a 347-4525 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. október 22.

A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat polgármesteréhez címezve (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot IV/200/2021, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző
 Személyesen: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. A ép. I. em. 34.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A kinevezésről a jegyző javaslatára a polgármester dönt, a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2021. szeptember 27.

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.