KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2023. április 03.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Irodavezető-helyettes - Zöldprogram Iroda

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Zöldprogram Irodája a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet irodavezető-helyettes munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Határozatlan idejű vezetői megbízás.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző hatósági jogkörébe tartozó:
 környezetvédelmi ügyek döntésre való előkészítése;
 zajvédelmi eljárások lefolytatása;
 fakivágások ügyintézése (helyszínelés, ügyiratok előkészítése határoztatok előkészítése, kivágási munkálatok ellenőrzése, fapótlás ellenőrzése).
Szakhatósági állásfoglalásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
A kerületi környezetvédelmi program, klímastratégia elkészítésében való részvétel, a tervekben megfogalmazott célok megvalósítása.
Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos lakossági panaszbejelentések kivizsgálása (pl.: engedély nélküli fakivágás, zaj, köztisztaság stb.).
Közreműködés a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi szabályozást szolgáló rendeletek előkészítésében. Ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása.
Javaslattétel és eljárás lefolytatása helyi értékek védelem alá helyezése ügyében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A munkakör osztályvezetői kinevezésnek felel meg.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 büntetlen előélet;
 felsőoktatásban szerzett agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség;
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1-3 év közigazgatási gyakorlat;
 1-3 év környezetvédelemhez kapcsolódó területen szerzett gyakorlat;
 felsőoktatásban szerzett környezetgazdász, környezetgazdálkodási agrármérnök végzettség;
 SEAC, SECAP feladatok koordinálásában való gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet;
 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (másolat vagy igazolás);
 végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
 nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betöltésének időpontja:
2023. május 2.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. április 14.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4566 vagy 347-4685 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. április 28.

A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1195 Budapest Városház tér 18-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot IV/204/2023, valamint a munkakör megnevezését: irodavezető-helyettes.
 Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.