Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szebb Kispesti Környezetünkért 2023 - MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ!

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet környezetvédelmi célok megvalósítására 2023-ban.

A pályázat célja a kispestiek, az itt élő fiatalok környezetvédelmi nevelése, a gyerekek megismertetése közvetlen környezetük állat- és növényvilágával, ösztönzésük a természetes és épített környezet ápolására, védelmére, fejlesztésére.

Kategóriák:
- 1. kerületi oktatási, nevelési intézmények
- 2. társadalmi és civil szervezetek, valamint társasházak (szövetkezeti házak)

A pályázat tartalma, elbírálás szempontjai:

- 1. kategóriában: Olyan pályaműveket várunk, melyek ismertetik az intézmény környezetvédelmi szellemiségét (az intézmény meglévő és tervezett, környezeti neveléssel kapcsolatos programjait); és amelyek tükrözik a gyerekek kapcsolatát közvetlen környezetükkel, hangsúlyozzák környezetük megóvásának fontosságát, és lehetővé teszik számukra közvetlen tapasztalatok szerzését, elősegítve egy környezetbarát gondolkodásmódú generáció kinevelését, mely felismeri felelősségét környezete és ezzel saját jövője alakításában. A pályaművek elbírálásánál előnyt jelent, ha abban egy adott kerületi környezetvédelmi problémára keresnek a gyerekekkel közösen megoldást, és/vagy méhbarát, beporzóbarát, madárbarát megoldásokat alkalmaznak..

- 2. kategóriában: Elsősorban olyan munkákat várunk, melyek a pályázati kiírás céljával megegyezően olyan környezetépítést céloznak meg, amely zöld növényzet telepítésével javítják a helyi mikroklimatikus viszonyokat és a kerület zöldfelületi potenciálját, maradandó esztétikai értéket létrehozva járulnak hozzá Kispest arculatának javulásához, egyúttal a meglévő természeti-, környezeti értékek megóvását tűzik ki célul, és/vagy méhbarát, beporzóbarát, madárbarát megoldásokat alkalmaznak. A pályaművek elbírálásánál előnyt jelent, ha abban a környezetszépítésen túl egy kerületi környezetvédelmi problémára keresnek megoldást..

Mindkét kategóriában a pályaművek elbírálásánál figyelembe fogjuk venni, hogy azok hány embert mozgatnak meg a közös cél elérése érdekében, valamint a pályázatukban megfogalmazott célok jótékony hatása mennyiben javítja a Kispesten élők közérzetét és környezetszemléletét.

A pályázatnak mindkét kategóriában tartalmaznia kell:
- a célkitűzések részletes kifejtését,
- a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok ismertetését,
- a feladatok mellé rendelt előzetes költségbecslést.

A pályázat formai követelményei:
A pályázatokat nyomtatott formában, A4-es oldalakon, minimum 2 oldal, maximum 5 oldal terjedelemben, mellékletekkel együtt (rajzok, fotók és/vagy tervek) kell benyújtani (a mellékletek nem számítanak bele a meghatározott oldalszámba.).

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat írásban kell benyújtani 2023. október 2., hétfő 18.00 óráig, a Polgármesteri Hivatal Zöldprogram Irodáján (1195 Bp., Városház tér 18.-20., 'B' épület, III. emelet, 95-ös szoba), vagy elektronikus úton beküldeni a zoldprogram@kispest.hu e-mail-címre.

A pályázat feltétele
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot és nyilatkozatokat kitöltve és aláírva,
- (ha volt ilyen) nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 2022. évi pályázaton nyert pénzösszeggel elszámolt,
- (ha volt ilyen) a 2022. évi pályázaton nyertes pályázatok esetén maximum egy oldalas beszámolót az előző évi célkitűzések megvalósulásáról.

A pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat várhatóan a 2023. szeptember havi rendes ülésén bírálja el Környezetvédelmi Bizottság, és dönt a helyezéseknek megfelelő támogatás odaítéléséről. A beérkezett pályaművek mindkét kategóriában I.-III., a pályázók nagy száma esetén I.-VI. helyezéssel kerülnek rangsorolásra.

Amennyiben a pályaműveknek a megjelölt határidőn túl érkeznek be, vagy nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, azokat a Bizottság nem értékeli.

Az önkormányzat által nyújtott támogatások rendjéről szóló 30/2013. (X.15.) önk. rendelet 2.§-a szerint egyidejűleg nem igényelhető támogatás ugyanazon célokra különböző önkormányzati forrásokból.

A pályázatok támogatása:
A pályázók a helyezéseknek megfelelő támogatásban részesülnek, melynek helyezésenkénti összegéről a Környezetvédelmi Bizottság – a beérkezett és támogatásra érdemes pályaművek számának figyelembevételével – dönt.

A pályázók a támogatási összeget a pályázatban foglaltak megvalósítására használhatják fel; ezt megfelelő bizonylatokkal alátámasztva (a megkötendő támogatási szerződésben foglaltak szerint), legkésőbb 2024. május 15. napjáig kell igazolniuk az önkormányzat, mint Támogató részére.

Az első kategóriában a legkiválóbb pályamű polgármesteri, a másodikban bizottsági kiemelt támogatásban részesül.

Ezt követően a támogatások átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

Környezetvédelmi Bizottság 

kornyezet