HELYTÖRTÉNET  2013. február 18.

История - Кишпещ

varoshaza-archКишпещ в първите документи (1869) е записан като Colonie Klein Pest. Този район, който е на 9-10 км от центъра на Пеща в 1871 г временно е малка община, после от 1873 г е община, а от 1874 е голяма община. През 1872 година тръгват първите общински превози до последната спирка на пещенския конен път и така работните места в Пеща и Кьобаньа стават достъпни.

В 1895 г. излиза първият местен вестник, а от 1896 вече може и да се говори по телефон от общината. В 1897 г. на площада Темплом се построява първата къща на етажи, като след това се застрояват други къщи на булеварда Üllői. Със железопътния транспорт (1885) и по-късно с трамвая (1900), Кишпещ става все по-привлекателен. През 1900 г вече има 2160 къщи и 15 756 души живеят тук. През 1908 г. по инициативата на министър-председателя Шандор Векерле се започва строежа на държавен блок за работници и с това започва да нараства броя на гражданите, засилва се строежа и развитието. Векерлетелеп и от тогава е най-ценната зона на Кишпещ. Еднородният външен вид, широките пътища, къщите осигуряват и до днес приятна атмосфера на живеещите тук.

В първата половина на XX век в Кишпещ има все повече важни големи индустриални и търговски фирми.

През 1922 г става град. Унищожението след Първата световна война и световната криза спира временно развитието.

Наред с икономическите грижи се появяват и социални проблеми. Само след 1931 се започва строежа на газо-и водопроводи, както и подобрение на пътищата. След 1936 г. постепенно се развива производството и се консолидира икономическата сфера. Вредите причинени след Втората световна война се оправят още от самостоятелния град, но от 1 януари 1950 г. Кишпещ става XIX. район на Будапеща.

След 1950 година развитието на Кишпещ е двулично: от една страна индустриалните фабрики продължават развитието и дейността си, а от друга страна, като част от Будапеща, остава преградие. През 1970 година искат да превърнат Кишпещ в регионален център на Южна Пеща и с тази цел започва реконструкция и близо до булевард Üllői, на 125 акра започват да се строят жилищни блокове. Централният характер на Кишпещ се създава с предаването на третата линия на метрото (северна-южна линия).

Модерният Кишпещ

Нашият квартал, Кишпещ, с 59.000 жители е бързо развиващ се център на южната част на Будапеща, където се намират големи търговски центрове, офиси и спокойни вилни преградия. В Кишпещ има активен културен и спортен живот. В квартала има културни дружества, артистични групи и спортни клубове.

Самоуправлението издържа 12 детски градини, 11 основни училища и една гимназия. Не само в обучението, но и в социалните грижи има важни задачи. Шест социални центъра се грижат редовно за възрастните и нуждаещите се.

В последните години градското управление дава голяма важност на рехабилитацията на публични места, паркове и детски площадки и изграждане на обществени места. В развитието на квартала играят важна роля финансовите помощи от Европейския съюз, с чиято помощ се реставрираха сгради, тръгнаха педагогически и социални програми, рехабилитация на околната среда и строеж на път за колоездачи.

Относно културата, икономиката, спорта и младежките програми, Кишпещ се стреми за изграждането на колкото се може по-широки международни връзки. В интерес на това, нашият квартал в последните десет години е сключил договори за побратимяване със сръбския град Зомбор, с хърватския Врбовец, с българския град Смолян, с полския Крзешовице и с турския квартал в Истамбул, Пендик.

Контакт:

Кмет:
Петер Гайда
Телефин: +36013474525
Е-mail: gajda@kispest.hu

Нотариус:
Телефон: +36012829742
Е-mail: sebestyen@hivatal.kispest.hu

Международни връзки:
Д-р Петер Бернат
Телефон: +36013474558
Е-mail: bernat@hivatal.kispest.hu

Адрес: Budapest Főváros XIX: kerület Kispest Önkormányzata, Városház tér 18-20. Budapest, Hungary, H-1195