HELYTÖRTÉNET  2013. február 18.

Povijest - Kispest

varoshaza-archKispest se u prvim dokumentima (1869.) spominje kao Colonie Klein Pest. Naselje udaljeno od središta Pešte 9-10 km 1871. g. je privremena općina koja od 1873. g postaje općina, a od 1874. g. velika općina. 1872. godine je pokrenut omnibus do zadnje stanice željeznice s konjskom zapregom na taj način su postala dostižna radna mjesta Pešte i Kőbánye (Majdana).

Prve mjesne novine su izdane 1895. godine, od 1896. g. se moglo i telefonirati iz općine. 1897. godine je izgrađena prva kuća na kat na Trgu templom koju su slijedile više takve na Ulici űllői. Kispest je postao sve privlačniji kada je 1855. pokrenuta željeznica, a 1900. tramvajska linija. 1900. godine je bilo izgrađeno već 2160 kuća, a broj žitelja je bio 15 756. Na inicijativu ministra vlade Sándora Wekerlea 1908. g. počela je izgradnja državnog radničkog naselja putem čega se povećao broj stanovništva, ugrađenog prostora i jačao razvoj. Naselje Wekerle je od tada dragulj Kispesta. Njegov jedinstveni izgled, široke avenije, predgradsko obilježje osiguravalo je i osigurava i dan danas ugodan životni prostor žiteljima ovog prostora.

U prvoj polovici XX. stoljeća je u Kispestu otvoreno više značajnih malih i velikih poduzeća.

1922. godine je naselje postalo gradom. Razaranja prouzrokovana Prvim svjetskim ratom i svjetskom krizom su privremeno zaustavila razvoj naselja.

Pored ekonomskih pojavili su se i socijalni problemi. Tek od 1931. g. se nastavila izgradnja plinovoda i vodovoda te razvoj cestovne mreže. Od 1936. g. je postepeno porasla proizvodnja i tako se konsolidirala privreda. Štete prouzrokovane Drugim svjetskim ratom je grad još uspio ublažiti, ali od 1. siječnja 1950. g. Kispest je postao XIX-im okrugom Budimpešte.

Razvoj Kispesta poslije 1950. g. pokazuje dva lica: s jedne strane  dalje funkcioniraju, dapače u porastu su industrijski zavodi, a s druge strane Kispest je ostao predgrađe Budimpešte. 1970-ih godina su ga namjeravali razviti u regionalni centar Južne Pešte stoga je počelo i saniranje prilikom čega pored Ulice űllői na površini od 125 hektara izgrađeni su stambeni blokovi. Ostvarenje da Kispesta postane središtem omogućeno je realizacijom metro-linije sjever – jug (3. linija).

MODERNA KIŠPEŠTA

Naše naselje Kispest sa svojih 59 000 žitelja je središte južne regije Budimpešte koje se dinamično razvija gdje su pored velikih prometnih čvorišta istodobno izgrađeni veliki trgovinski centri, uredi i mirne predgradske četvrti. U Kispestu se odvija aktivni kulturni i športski život. U kvartu djeluje više kulturnih udruga, umjetnička društava i športskih klubova.

Samouprava Kispesta uzdržava 12 vrtića, 11 osnovnih škola i jednu gimnaziju. Pored obrazovanja i na polju socijalne skrbi obavlja važne zadaće. Zbrinjavanje starih i na pomoć prinuđenih osoba osigurava 6 centara za zbrinjavanje.

Posljednjih godina uprava grada veliku pozornost posvećuje rehabilitaciji javnih prostora, parkovima i dječjim igralištima te izgradnji novih javnih prostora. Zahvaljujući potporama Europske Unije - koje imaju važnu ulogu u razvoju okruga – uspjeli smo obnoviti više ustanova, pokrenuti pedagoške i socijalne programe, rehabilitaciju prostora te izgradnju biciklističke staze.

Na polju kulture, privrede, športa te omladinskih programa Kispest se trudi izgraditi najširu međunarodnu suradnju. U interesu toga proteklih deset godina okrug je sklopio ugovor o suradnji sa sljedećim prijateljskim gradovima: srpskim Somborom, hrvatskim Vrbovcem, bugarskim Smoljanom, poljskim Krzesovicem, i s gradskom čevrti Pendikom turskog Istambula.