SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK   2012. március 27.

Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum

Cím: 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.

Telefon: 061-282-6512, 061-347-0040, 061-348-0800
E-mail: vighne@szocialiscentrum.kispest.hu  
(korábban: Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ)
Web: http://www.szocialiscentrum.kispest.hu     

Intézményvezető: Vighné Vincze Erzsébet

Felettes szerv:
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
1/347-4500
e-mail: hivatal(kukac)kispest.hu

Az intézményben öt szakmai egység működik:
- Család- és Gyermekjóléti Központ
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- Gyermekek Átmeneti Otthona
- Családok Átmeneti Otthona
- Kispesti Forrásház Gondozási Központ

Működést meghatározó jogszabályok 

Ellátás igénybevételének módja:
A család-és gyermekjóléti szolgáltatást önként igénybe vevők esetében az első találkozás az intézményben történik, a problémák feltárása után kerül sor az együttműködés formájának további megbeszélésére. A személyes segítés során, a kapcsolattartás a továbbiakban történhet az intézményben, az ügyfél lakásán illetve egyéb ügyintézések helyén.  

Szolgáltatásaink igénybevétele kizárólag személyes találkozás útján, az ügyfél problémáinak feltérképezése után biztosított.  

Szolgáltatásainkat kizárólag a kerületünkben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen a kerületben élő lakosok vehetik igénybe.
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és ingyenes.  

Az ellátás igénybevételének menete:
• a recepciónál a szociális asszisztensek fogadják az Intézménybe érkezőket, akik az ellátásokról általános információt nyújtanak
• amennyiben bővebb tájékoztatásra van szükség, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyeletes családsegítője nyújt segítséget
• folyamatos segítségnyújtás-a szociális munka keretében, a probléma jellege szerint-felnőtt személy egyéni segítése, gyermek védelme, munkavállalási vagy hátralékkezelési tanácsadás- történik a családsegítő munkatárs kapcsolatfelvétele a klienssel
Nyitva tartás
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8:00-16:30
Kedd: 12:00-16:30
Péntek: 8:00-14:00
Ügyfélfogadáson túli elérhetőségek:
Telefonon: az Intézményben reggel 8 órától, délután 16.30 óráig folyik munkavégzés, mely idő alatt a telefonon történő elérés, ügyintézés, üzenet fogadása biztosított.  

Telefonos-készenléti szolgálat:
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Család-és Gyermekjóléti Központ a nyitva tartási időn túl telefonos ügyeleti szolgálatot működtet a Gyermekek Átmeneti Otthonának telefonszámán. 
Hétfőtől-Péntekig: délután 16:30-reggel 8 óra
Szombat-Vasárnap és munkaszüneti napokon : 0-24 óra között.

Család- és Gyermekjóléti Központ

Cím: 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
Telefon: 06 1-347-0040, 06 20-203-9119
Mobil: 06 30-426-6918, 06 70-949-2799
Email: esetmenedzserek@szocialiscentrum.kispest.hu
Nyitvatartás:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8:00-16.30
Péntek: zárva
Szakmai vezető: Friedrich Gábor   

- Kiemelt feladatunk
• a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése,
• a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása.

- Általános szolgáltatásaink
• a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat hatékony működtetése,
• az óvodai és iskolai szociális munka,
• a családi konfliktusok megoldására a családkonzultáció és családterápia biztosítása,
• ügyfeleinknek a jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás,
• a vitában álló felek problémájának mediációval történő orvoslása.

- Speciális szolgáltatásaink
• a kapcsolattartási ügyelet működtetése,
• a kórházi és utcai szociális munka biztosítása.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 1193 Budapest Táncsics Mihály u. 7.
Telefon: 06 1-282-6512
Mobil: 06 70-609-0043, 06 30-652-7328
Email:csaladsegitok@szocialiscentrum.kispest.hu
Nyitvatartás:
Hétfő,Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-16.30
Péntek: zárva
Szakmai vezető: Sármai Kornél

- Feladataink
• segítséget nyújtani a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
• tájékoztatást nyújtani a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,
• családtervezési, pszichológiai, nevelési, szociális, életvezetési, egészségügyi, mentálhigiénés illetve a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi,
• válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
• hivatalos ügyek intézésének segítése,
• szociális munkával a családban jelentkező működési zavarok megoldásának elősegítése és a gyermek problémáinak rendezése,
• családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
• anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
• szabadidős, közösségi és közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés,
• tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek részére tanácsadás nyújtása,
• a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
• adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők részére tanácsadás nyújtása,
• kríziskezelés, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás,
• közreműködés az adományok célzott és ellenőrzött elosztásában.

- Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink:
Adósságkezelési tanácsadás
Foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatásaink:
     Állásklub
     Egyéni munkavállalási tanácsadás
     Pályaválasztási tanácsadás
Apró Talpak Játszóház
Ruhaadomány

Gyermekek Átmeneti Otthona

Cím: 1193 Budapest, Táncsics M.u.7. (üveglépcsőház, emelet)
Mobil: 06 70-609-0163
Email: kispestigyao@szocialiscentrum.kispest.hu
Nyitvatartás: 0-24 a hét minden napján
Otthonvezető: Tóthné-Szebenyi Szilvia

- Feladataink
• helyettesítő gondozással átmeneti időre segítséget nyújtson annak érdekében, hogy a gyermek mielőbb visszatérjen családjába
• a gyermek gondozását végző (nevelők, gyermekfelügyelők), valamint a szülőt segítő szakemberek (családsegítő / esetmenedzser) együttműködésének eredményeként, a gyermek minél kisebb mértékben szenvedje meg a változást és az otthonától távol töltött időt, s mielőbb visszakerüljön szüleihez.  

A kispesti Gyermekek Átmeneti Otthona 16 férőhelyes intézmény, amely 3-18 éves korú
egészséges és mozgáskorlátozott – kerekes székes - gyermekek gondozását biztosítja.

Családok Átmeneti Otthona

Telephelyek címe:
1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 50.
1195 Budapest, Nagysándor József utca 44.
Mobil: 06 70-622-9580
Email: kispesticsao@szocialiscentrum.kispest.hu
Nyitvatartás: 0-24 a hét minden napján
Otthonvezető: Földi Laura

- Feladataink:
• befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét, 21.életévig befogadja a nagykorú testvért,
• befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt/törvényes képviselőt/ és gyermekét,
• segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
• biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,
• a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,
• közreműködik a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.
Otthonunkban jelenleg 4 család elhelyezésére van lehetőségünk.  

Forrásház Gondozási Központ

Cím: 1191 Budapest, Dobó Katica u. 18.
Telefon: 06 1-347-0558, 06 1-347-0559
Mobil: 06 70-433-7545
Email: info@forrashaz.kispest.hu
Web: www.forrashaz.kispest.hu 
Szakmai vezető: Sárkány-Balogh Csilla

- Lakossági szolgáltatások
A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges a honlapon található elérhetőségek valamelyikén.
• körtánc
• dobcsoport
• gyászfeldolgozó csoport (elegendő jelentkező esetén indul
• hangfürdő
• mentálhigiénés tanácsadás
• rehabilitációs tanácsadás
• kulturális kávézó  

- Közösségi pszichiátria
A közösségi pszichiátria mentális problémával küzdők részére nyújt mindennapi életükben komplex segítséget, egy jobb életminőség reményét. A szolgáltatás keretében egészségügyi tevékenység nem folyik, a munkában konzultációs partnerként vesz részt a pszichiáter szakorvos.

- Nappali ellátás
    Szabadidős elfoglaltságok
• szakrális körtánc
• dobcsoport
• hangfürdő
• kézműves alkotóműhely
• zenei készségfejlesztés
• számítástechnika
• rekreáció, fizikai kondicionálás
    Csoportos terápiák
• szabad alkotókör
• önismereti csoport
• szabad interakció
    Egyéni terápiák
• hangterápia
• pszichoterápia
készségfejlesztés:
• hangszeres (furulya, zongora, hegedű-brácsa)
• kézügyesség (ruhajavítás, papírkosár-fonás)