KÖZLEMÉNYEK  2022. november 10.

A fakivágásról

A közterületi sorfák, parkfák és cserjék (együttesen fásszárú növényzet) az önkormányzat tulajdonát képezik, kezelésük és fenntartásuk a Közpark Kft. feladata. Évente több száz bejelentés érkezik az utcai sorfákkal kapcsolatban. A kft. munkatársai minden esetben helyszíni szemle során vizsgálják a bejelentett fa állapotát, gallyazásának, ifjításának ill. esetleges kivágásának okát, és döntenek a szükséges munka megrendeléséről. Nem tudnak eleget tenni az olyan kéréseknek, amik a lehulló falevelek, virágok, termések takarítását nehezményezik, a fa koronája által előidézett mély árnyékot kifogásolják, vagy adott esetben egy robusztusabb fa kidőlését feltételezik.

A magáningatlanon található fásszárú növényzet fenntartási, ápolási munkáiról a mindenkori ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

Kispest közigazgatási területén (közterületen és magáningatlanokon is) található élő fa kivágása, valamint közterületen a cserjék kivágása is engedélyköteles.

A fásszárú növények kivágásával kapcsolatos engedélyezési eljárást a Polgármesteri Hivatal Zöldprogram Irodáján kell kezdeményezni.

Zöldprogram Iroda 

gallyazas