KÖZLEMÉNYEK  2023. április 21.

Kedvezőbb feltételekkel igényelhetnek települési támogatást a kispestiek

A települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról valamint annak felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében számtalan módosítás mellett döntött a képviselő-testület. A jövedelmek és nyugdíjak emelkedése miatt, továbbá a folyamatosan emelkedő árak viselhetetlen léptéke miatt szükségesnek érezte a város vezetés, hogy a támogatási formák jövedelemhatárainak emelésére tegyen javaslatot. Emelkedett a lakhatási támogatás és a gyermekszületési támogatás esetében a támogatás összege is, melyet április 1-től benyújtott kérelmek esetén tud a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoportja megállapítani a rászoruló kispestiek számára. Az ebek veszettség elleni védőoltása tekintetében kiterjesztésre került a támogatás benyújtásának ideje. Már nem csak március és szeptember hónapokban nyújthatja be kérelmét a 65 év feletti egyedül élő kispesti lakos, hanem egész évben folyamatosan és a támogatás összege itt is emelkedett. A védőoltás támogatás rendszere is átalakul. A rendeletben meghatározott feltételeknek történő megfelelés esetén Meningoccocus (agyhártyagyulladás elleni) védőoltás esetén 35.000 Ft kerül kifizetésre, Pneumococcus (tüdőgyulladás elleni) oltás esetén 14.500 Ft-tal támogatja az Önkormányzat az átoltottság biztosítását lakosaink körében. A képviselő-testület nagy hangsúlyt fektet a rászoruló kispesti lakosok megsegítésére, mely abból is kitűnik, hogy a rendelet módosítást egy rendkívüli testületi ülésen tárgyalta meg. Amennyiben a kedvezőbb jövedelemhatárokkal sem fér bele a kispesti lakos a rendeletben meghatározott igénylési feltételekbe, a rendelkezések továbbra is lehetőséget adnak a méltányosság gyakorlására, melyről egyedi elbírálást követően dönt az Iroda.

GYERMEKVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS ESETI JELLEGGEL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

Gyermekszületési támogatás

A gyermek születési időpontját követő 6 hónapon belül kérelmezhető. A támogatás összege 30 000 Ft, ikergyermekek esetén gyermekenként 40 000 Ft, mely összeg postai kézbesítés vagy folyószámlára történő utalás útján kerül folyósításra a megállapítást követő 15 napon belül.

Az igénylés feltételei:

  • a szülők legalább egyike a gyermek születésének időpontjában és az azt megelőző legalább 6 hónapban, valamint az újszülött is kispesti bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
  • a kérelmező a gyermeket saját háztartásában neveli,
  • az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Rendeletben megállapított jövedelemhatárt, azaz egyedülálló vagy fogyatékkal született gyermeket nevelő kérelmező esetén a 313 500 Ft-ot, családban élő kérelmező esetén a 285 000 Ft-ot.


Meningococcus B által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatása

A Meningococcus B által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltás költségeinek enyhítése céljából biztosított támogatás. Az alapimmunizáláshoz szükséges 2 db oltást követően az emlékeztető oltás esetén ismételten kérelmet kell benyújtani.

A támogatás összege 35 000 Ft/oltás, mely postai kézbesítés vagy folyószámlára történő utalás útján kerül folyósításra a megállapítást követő 15 napon belül.

Az igénylés feltételei:

  • a gyermek életkora kérelem benyújtásakor nem haladja meg a 6 hónapos kort,
  • gyermekorvosi javaslat a védőoltás indokoltságáról,
  • a szülő/törvényes képviselő a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül, valamint a gyermek is kispesti bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
  • az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Rendeletben megállapított jövedelemhatárt, azaz egyedülálló kérelmező esetén a 131 100 Ft-ot, családban élő kérelmező esetén a 99 750 Ft-ot.


Gyermekétkeztetési támogatás

Annak a kispesti lakosnak állapítható meg, akinek a gyermeke, gyermekei a kerületben működő iskolában, a szervezett intézményi közétkeztetés igénybevételéhez, a normatív térítési díjkedvezmény mellett, egyéni rászorultsági alapon az étkeztetés díjának megfizetéséhez kér segítséget.

A gyermekétkeztetési támogatás iránti kérelmeket a tanév I. félévére augusztus 15-től november 1-ig, a II. félévére december 15-től március 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege a fizetendő étkezési térítési díj maximum 50%-a lehet, mely postai kézbesítés vagy folyószámlára történő utalás útján kerül folyósításra a megállapítást követő 15 napon belül.

Az igénylés feltételei:

  • 19. kerületi bejelentett lakóhely és életvitelszerű tartózkodás,
  • a támogatást kérő a gyermeket, gyermekeket saját háztartásában neveli,
  • az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Rendeletben megállapított jövedelemhatárt, azaz egyedülálló vagy fogyatékkal született gyermeket nevelő kérelmező esetén a 114 000 Ft-ot, családban élő kérelmező esetén a 94 050 Ft-ot.

A támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok év közben folyamatosan, ügyfélfogadási időben személyesen átvehetők és benyújthatók előzetes időpontfoglalást követően a Szociális Ügyfélszolgálaton (1195 Budapest, Városház tér 18-20.).

A nyomtatványok a szocialisiroda.kispest.hu honlapról is letölthetőek.

Időpont-egyeztetésre a (06-1) 3474-634-es telefonszámon van lehetőség.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő       14:00 – 17:30
szerda       8:00 – 16:00

Humánszolgáltatási és Szociális Iroda

 varoshaza-nyar-alt