KÖZLEMÉNYEK  2023. augusztus 17.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Javaslat Kispest Sportjáért díj adományozására - 2023

Kispest Sportjáért díj azoknak a személyeknek, egyesületeknek, sportszervezeteknek adományozható, akik, amelyek kiemelkedő tevékenységet végeznek a sport, diáksport, illetve tömegsport területén, a testnevelés és testkultúra népszerűsítésében, ezen tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és támogatásában.

A díjból évente három darab adható.

A díj adományozására javaslatot tehetnek:

- a polgármester,
- önkormányzati képviselő,
- a kerületben működő köznevelési intézmény vezetője,
- a kerületben működő sportszervezet.

A díj adományozására vonatkozó javaslatot 2023. szeptember 20-ig lehet írásban benyújtani.

A díj adományozására vonatkozó valamennyi javaslatot a polgármester terjeszti az adományozásra a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata szerint átruházott hatáskörben jogosult bizottság elé.

A díj emlékplakettel és pénzjutalommal jár.

A javaslatot a 21/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletét képező nyomtatványon vagy az abban meghatározott tartalommal kell benyújtani, papír alapon vagy elektronikus úton.

A javaslatot Dr. Béja Julianna jegyzőnek címezve a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Humánszolgáltatási Csoportja (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) részére személyesen vagy postai úton, illetve az alábbi e-mail-címre: humanszolgaltatas@kispest.hu elektronikus úton lehet eljuttatni a megadott határidőig.

Elismerés nem adományozható annak, aki az adományozás időpontjában a képviselő-testület vagy a képviselő-testület állandó bizottságának a tagja.

Az elismeréseket a polgármester, bizottsági átruházott hatáskörben adományozott elismerés esetén a bizottság elnökével, és az általa felkért személlyel együtt adja át.

Az elismeréssel járó jutalmakat az elismerés ünnepélyes átadásával egyidejűleg kell átadni. A jutalmak nagyságát a költségvetési rendelet határozza meg. 

kispest-sportjaert