HÍREK  2023. december 06.      518
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Rendvédelmi dolgozókat jutalmaztak

Kispest Önkormányzata képviselő-testületének döntése értelmében 2023-ban az Év rendőre dr. Szász Bendegúz Árpád rendőr főhadnagy, az Év tűzoltója Fraskó Attila tűzoltó főtörzsőrmester, az Év közterület-felügyelője Bálint Erika, az Év polgárőre Sárvári Zoltán lett. Rajtuk kívül tizenhatan, tűzoltók, rendőrök, polgárőrök kaptak Kispest Közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájukért elismerő oklevelet az önkormányzattól a KMO-ban tartott mai ünnepségen.

Rendvédelmi dolgozókat jutalmaztak
A képre kattintva galéria nyílik. (26 kép)

Az ünnepségen Gajda Péter polgármester, Varga Attila alpolgármester és Krammer György Zsolt rendőr ezredes, a XIX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője arról beszéltek, hogy a rendvédelmi munka egyedül nem megy, ezt a munkát, az önkormányzat hathatós támogatásával közösen kell elvégeznie a rend védelmében alakult hivatásos szerveknek (rendőrségnek, tűzoltóknak, közterület-felügyeletnek) és a civil szervezeteknek (polgárőrség). Mivel a város életében az egyik legfontosabb feladat a közbiztonság, ennek megteremtéséhez, lehetőségeihez mérten az önkormányzat továbbra is minden támogatást megad – mondta Gajda Péter. Varga Attila alpolgármester mondandójában azt emelte ki, hogy ebben az összefogott munkában kiemelt szerep jut az önkormányzatnak, amelynek a közbiztonság javítása érdekében jó a munkakapcsolata valamennyi résztvevővel.
Krammer György Zsolt kapitányságvezető külön köszöntötte az ünnepségen jelen lévő Plánk Róbert, korábbi rendőrkapitányt, aki 12 éven át állt a kapitányság élén Kispesten, a teljesítmény, ami mögötte van pedig önmagáért beszél – tette hozzá.

A köszöntők után Gajda Péter, Kispest polgármestere és Domokos Gábor, a Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság elnöke átadta „Az év rendőre”, „Az év Tűzoltója”, „Az év Közterület-felügyelője” és „Az év polgárőre” kitüntető címeket, az ezzel járó oklevelet és idén először Homoki Anikó, kispesti képzőművész ehhez az elismeréshez készített alkotását.

Kispest Önkormányzata Az év rendőre elismerő címet adományozta dr. Szász Bendegúz Árpád rendőr főhadnagynak, aki a vizsgálati alosztályon teljesít szolgálatot hetedik éve, mint kiemelt fővizsgáló. A vizsgálati alosztályon a kiemelt ügyek vizsgálatát folytatja le, mely ügyekben a gyanúsítottal szemben személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés van elrendelve. Munkáját lelkiismeretesen, szakszerűen, jogszabályok betartásával, precízen végzi, még a nagyfokú leterheltség mellett is. A rábízott feladatokat, kapott utasításokat kiemelkedő színvonalon látja el. Nagyon jól terhelhető, stressztűrő képessége és szorgalma átlag feletti. Az újonnan érkezett kollégái mentorállásából és a kollektív feladatokból jelentős mértékben kiveszi a részét, feladatokra önként jelentkezik. Vezetőivel és kollégáival szemben segítőkész, lojális. 2023-ban nyújtott folyamatos és egyenletes nagyfokú teljesítményével, a munkához való hozzáállásával a bűnügyi osztály eredményességét nagymértékben segítette.   

Kispest Önkormányzata Az év tűzoltója elismerő címet adományozta Fraskó Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek, aki 2009 óta teljesít szolgálatot a tűzoltóságnál. Magas fizikai terhelhetőséggel rendelkezik, rendszeresen sportol, szorgalma kimagasló. A fiatal kollégák mentorálásában nagy szerepet vállal. Szakmai lelkesedése, hivatástudata töretlen. A szolgálati csoport aktív és meghatározó tagja. A beosztásával kapcsolatos feladatait magas szinten végzi, elméleti tudása átlag feletti. A kárhelyszínen és a laktanyában végzett munkáját nagy aktivitás jellemzi, mellyel nagyban hozzájárul a káresetek hatékony felszámolásához. Az elmúlt években számos nagy tűzesetnél, és a 2013-as árvízvédelmi munkáknál is bizonyította rátermettségét, elhivatottságát.

Kispest Önkormányzata Az év közterület-felügyelője elismerő címet adományozta Bálint Erikának, aki 2021 szeptemberében kezdte a munkát a Kispesti Rendészeti Központban. Azonnal a rendészeti állomány egyik központi szereplőjévé vált, kedves, és igen határozott fellépésével nincs az a konfliktus, amelyet ne tudna megoldani a munkavégzése során. Egyedi humora, kollegialitása, és magas szintű szakmai felkészültsége miatt is örömmel mennek ki vele a terepre munkatársai, hiszen tudják, hogy rá mindig számíthatnak.

Kispest Önkormányzata Az év polgárőre elismerő címet adományozta Sárvári Zoltánnak, aki 1996-ban lett polgárőr. Alapítója volt a Kispesti Polgárőr Egyesületnek. Hosszú évek után kis kitérőt tett a Vecsési Polgárőrséghez, majd 2016-ban visszatért Kispestre a Dél-pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület tagságába. 2017 óta folyamatosan tagja az Egyesület vezetői körének. Munkája 24/48-as beosztás mellett aktívan részt vesz az Egyesület munkájában. Rendszeresen lát el szolgálatot éjjel, nappal, kerékpárral, vagy akár gyalog is. Sokszor munkából hazaérve is szolgálatot vállal, vagy éppen munka elött is hadra fogható. Az elmúlt időszakban fokozottan kivette a részét a kerületi idősek, rászorultak segítésében bevásárlással, szállítással.

Rajtuk kívül tizenhatan, tűzoltók, rendőrök, polgárőrök, civil alkalmazottak kaptak Kispest Közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájukért elismerő oklevelet az önkormányzattól.

Kispest Közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájáért, a példamutató szolgálat ellátásának elismeréséül oklevelet és pénzjutalmat vehetett át: Tóthné Balázs Éva rendőr őrnagy, Huczkáné Rózsa Eszter rendvédelmi alkalmazott, Moldicz Máté rendőr főhadnagy, Lukács Nikolette rendőr alezredes, Törő Ádám rendőr őrmester, Lippai Sándor munkavállaló, rendvédelmi alkalmazott, Csernyák Péter rendőr őrmester, Kemény Olga címzetes rendőr alezredes, Zsika Lajos munkavállaló.

Kispest Közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájáért elismerő oklevelet és pénzjutalmat adományozott a Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkatársainak. A Kispesten élőket szolgáló, példamutató munkájáért elismerésben részesült: Éva Csaba tűzoltó főtörzszászlós, Farkas Zsolt tűzoltó törzsőrmester, Bódi Attila tűzoltó őrmester, Drengubák Gábor tűzoltó zászlós, Esztinka János tűzoltó törzsőrmester.

Az emberek biztonságát szolgáló, a rendőrség és az önkormányzat tevékenységét támogató önzetlen polgárőri munkája elismeréseként, Kispest Közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájáért elismerő oklevélben részesült: Pintér Richárd polgárőr, Gaál Szilvia, a Kispesti Rendészeti Központ munkatársa.

Az ünnepségen Gábor Erzsébet gitárművész tolmácsolásában, a klasszikus gitárirodalom népszerű és kedvelt zeneszerzőinek műveiből hallhattak válogatást a díjazottak és a résztvevők.