KISPESTÉRT DÍJ   2012. február 13.

Kispestért Díj

Azok kapják, akiknek embersége, Kispesthez kötődő munkássága példaértékű. 


 

2021

- Dr. Bihari Ágnes, a Kispesti Egészségügyi Intézet bőrgyógyász főorvosa
- Urbánné Mészáros Tünde, a Vass iskola intézményvezető-helyettese
- Kranyik Gyuláné, a Polgármesteri Hivatal ügyintézője
- Bugyiné Szabolcsi Ágnes, a Polgármesteri Hivatal irodavezetője
- Koltay Katalin anyakönyvvezető
- Horváth Gyöngyi, a Kós iskola tanítója (posztumusz)
- Mikófalvi Ágnes, a Pannónia iskola pedagógusa
- Rácz Attila, a KMO igazgatóhelyettese
- Tordai László tűzoltó alezredes, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője
- Ikladiné dr. Petres Veronika, a hivatal korábbi irodavezetője 


2020

- Boros Gábor nyugdíjas középiskolai tanár
- Györgyné, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület elnöke
- Major Ernőné polgármesteri személyi titkár
- Dr. Halász Géza, a Kispest Kertvárosi Közösségi Egyesület elnöke
- Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézményvezetője
- Hunkár Erzsébet címzetes rendőr főtörzszászlós
- Dr. Wolkóber Ágnes háziorvos
- Póti Tímea, a Jegyzői Kabinet Iroda személyi titkára
- Nagy Tamás tűzoltó főhadnagy
- Kozma Mihály, a Honvéd és a magyar válogatott egykori labdarúgója 


2019

- Bukovszkiné Szabó Anna, a Kispesti Tarka-barka Óvoda óvodapedagógusa
- Dr. Láng Györgyi, gyermekorvos
- Lászlóné Mester Zsuzsanna, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodájának igazgatója
- Nagy Mária, az Első Kis-Pesti Kert alapítója, programkoordinátora
- Nagyné Bonyár Edit, a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola intézményvezető-helyettese
- Salamon Róbert, rendőr főtörzszászlós, szolgálatirányító parancsnok
- Siposné Kaszonyi Andrea, a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola intézményvezető-helyettese
- Streit Sándor, a Polgármesteri Hivatal vagyonnyilvántartó főelőadója
- Völgyesiné Mrovka Darinka, a Kispesti Árnyas Óvoda óvodapedagógus
- Vörös Rita, a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott anyakönyvvezetője  


2018 

- Alföldy-Boruss Dezső nyugdíjas református lelkész
- Avramcsev Péter, a Kispesti Egészségügyi Intézet gazdasági igazgatója
- Bacsó András, a Székelyország Tündérkertje Látványpark alapítója
- dr. Szadai Béla házi és foglalkozás-egészségügyi szakorvos
- Gulyás Lászlóné, a Kispesti Gábor Áron Iskola pedagógusa
- Horváth Lászlóné Vidra Gabriella, a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola volt igazgatója
- Gyomlainé Petró Éva, a Kispesti Kós Károly Általános Iskola pedagógusa
- Kaposi György, polgármesteri főtanácsadó
- Tamási Lajos, a VAMŰSZ műszaki ellenőre
- Végh Judit, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola nyugalmazott igazgatója 


2017

- Bányai Ferenc, az Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezetének csoportvezetője
- Bertók Zoltánné, a Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Irodájának tanügyi főtanácsosa
- dr. Boros Gáborné, a Kispesti Nevelési Tanácsadó nyugalmazott vezetője
- Buza Róbert Mihályné, a Kispesti MESE-VÁR Óvoda óvodapedagógusa
- Ferenczi János százados, a BRFK XIX. ker. Rendőrkapitánysága Őr- és Kísérőszolgálati Alosztályának vezetője
- Huszár Erzsébet, a Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubjának elnöke
- Lisznyai Pálné, a Wekerlei Tipegők Bölcsőde kisgyermeknevelője
- dr. Szeghalmi Lajos háziorvos, a háziorvosok kollegiális vezetője
- Tóth Tibor tűz-és munkavédelmi szaktanácsadó, környezetvédelmi szakértő
- Vargáné Vankó Katalin, a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tanítója  


2016 

- dr. Bertalan Imre, a Kispesti Egészségügyi Intézet fogorvosa
- Bohus Gáborné, a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola tanítója
- Dékánné Haas Zsuzsanna, a Hungária Általános Iskola és Kollégium pedagógusa, napközis nevelője
- Halek Zoltánné, a Kispesti Egészségügyi Intézet ideggyógyászatának asszisztense
- dr. Klár Andrásné, a Kispesti Bolyai János Általános Iskola igazgató-helyettese
- dr. Kokas Péter PhD., a Kispesti Egészségügyi Intézet gasztroenterológus és sebész szakorvosa
- Papp Krisztina, a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusa
- Párkány Imréné, a Kispesti Arany Óvoda vezetője
- Szabó Mária, a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár igazgatója
- dr. Zalaföldi Kornélia, a Kispesti Egészségügyi Intézet gyermekkardiológus főorvosa  


2015

- Bayer Judit Nívódíjas koreográfus, táncpedagógus
- Bohus Gábor, a Kispesti Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Kabinet pedagógiai munkatársa, tanító, történelem tanár, közoktatás vezető
- Büki Katalin, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola pedagógusa, a nyári napközis tábor vezetője
- Elekesné Ihász Ibolya, a Kispesti Polgármesteri Hivatal nyugalmazott irodavezetője
- Gombos Veronika, a Kispesti Polgármesteri Hivatal Sajtó-kommunikációs és Rendezvényszervező Irodájának rendezvényszervezője
- dr. Hidasi Zsuzsanna, a Kispesti Egészségügyi Intézet fül-orr-gégész főorvosa
- Karácsonyné Kiss Mária, a Kispesti Bolyai János Általános Iskola tanítója
- Rochyné Draskovits Lilian, a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI gyógypedagógusa
- Takács György, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. kerületi Tagintézményének gyógypedagógus-mozgásterapeutája
- Tóth Józsefné, a Kispesti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodájának munkatársa 


2014

- Feketéné Mild Gabriella, a Kispesti Tarka-barka Óvoda dajkája,
- Gárdosné Makó Anna, a Kispesti Egészségügyi Intézet védőnője,
- Hartai Gyuláné, a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola igazgatóhelyettese
- Kiss Gáborné, a Kispesti Kós Károly Általános Iskola igazgatóhelyettese
- Lórántfy Zsuzsanna, a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola igazgatóhelyettese
- Oláhné Csatlós Erzsébet, a Kispesti Bolyai János Általános Iskola igazgatóhelyettese
- Pánczélné Szemeti Hajnalka, a Kispesti Szivárvány Óvoda titkára
- Dr. Szegedi Andrásné, a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI gyógypedagógusa
- Taligás Lajos, a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója
- Weiperth Vilmosné, a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola tanára, gyermekvédelmi felelőse 


 2013

- Dodog Sándorné, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodájának főmunkatársa,
- Hir Ferenc nyugdíjas pedagógus,
- Horváth Elek, a Bolyai János Általános Iskola tanára,
- Horváth Gyöngyi, a Kós Károly Általános Iskola tanítója,
- Matusekné Kohut Anikó, a Pannónia Általános Iskola tanára, 
- Nagy Sándor, a Kispesti Uszoda úszásoktatója és igazgató-helyettese,
- Opoczki Istvánné, a Hársfa Óvoda vezetője,
- Somogyvári Rudolf pedagógus, a Wekerlei Társaskör Egyesület elnökségi tagja,
- Swiderski Lászlóné, a Móra Ferenc Általános Iskola és EGyMI nyugdíjas pedagógusa, a PSz kispesti titkára,
- Zelena Noémi a Móra Ferenc Általános Iskola és EGyMI gyógypedagógusa.


2012 

- Dikáczné Kanfi Gabriella, Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gordonkatanára
- Hegedűsné Gémesi Bernadett, a Kispesti Egészségügyi Intézet nyugdíjas védőnője
- Közép László 1956-os forradalmár
- Petrovics Judit, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium igazgatója
- Prihoda Lászlóné, a Bolyai János Általános Iskola tanítója
- Skoda Éva festőművész
- Somogyváriné Márovics Erika, a Kós Károly Általános Iskola tanára
- Szűcsné Juhász Csilla, az Árnyas Óvoda vezetője
- Töreky Erzsébet, a Pannónia Általános Iskola igazgató-helyettese
- Vighné Vincze Erzsébet, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ igazgatója


2011

- Ágfalvi Anna, az Árnyas Óvoda óvodatitkára
- Benkő Gyula, az Eötvös József Általános Iskola tanára
- Bihariné Józsa Judit, a Kós Károly Általános Iskola tanára
- Birszán Zsoltné, a Bóbita Óvoda óvónője
- dr. Csortos Franciska adjunktus
- dr. Krejczarek Béláné, a Kispesti Egészségügyi Intézet munkaügyi vezetője
- Paál Krisztina, a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára
- Rudy László 56’-os elítélt, lokálpatrióta (posztumusz)
- dr. Tóth Margit háziorvos
- Vass Lászlóné, a Kispesti Egészségügyi Intézet körzeti nővére


2010

- Balatoni Mihály gépjárműjavító és -szerelő mester
- Bérczi Ferencné, az Őszirózsa Gondozási központ vezetője
- Gábor Gyuláné, az Ady Endre Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára
- Herk Ferencné, a Gyöngykagyló Óvoda vezetője
- Ivanics Ferencné, a Polgármesteri Hivatal számviteli vezető-főtanácsosa
- Lóth Éva, a Kós Károly Általános Iskola igazgatója
- Mátis Zsuzsa, a Logopédiai Szakszolgálat vezetője
- Németvölgyi Erzsébet, a Gábor Áron Általános Iskola nyugalmazott magyar nyelv és irodalom szakos tanára
- dr. Szebeni Olivér nyugalmazott baptista lelkész
- Székelyné Schwarcz Mária, a Polgármesteri Hivatal vállalkozás-igazgatási főmunkatársa


2009

- Fajt István vállalkozó, hentesmester
- Faragó Györgyné csecsemő- és gyermekgondozónő
- Holicska Sándorné, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Irodájának testületi és bizottságügyi főmunkatársa
- Horváth Istvánné óvodapedagógus
- Maróthyné Rákóczy Zsuzsa, a Pannónia Általános Iskola testnevelő tanára
- Molnár Jánosné, a Kispesti Uszoda gazdasági igazgatóhelyettese
- Nagy Imre vegyészmérnök
- Nagy Tamás nyugdíjas villamosmérnök, a Wekerlei Társaskör Egyesület elnöke
- Papiné dr. Lőrinczy Rozália, a Polgármesteri Hivatal Szabálysértési Irodájának vezetője
- dr. Somogyi Márta belgyógyász, kardiológus szakorvos
- Szüle Tamásné, az Ady Endre Általános Iskola igazgatóhelyettese
- Vágvölgyi Istvánné, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 


2008

- Borosné Tóth Ilona, a Kispesti Egészségügyi Intézet védőnője
- Elekesné Ihász Ibolya, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodájának vezetője
- Fábiánné Harkácsi Judit pszichoterepauta, a Nevelési Tanácsadó klinikai szakpszichológusa
- Horváth Zoltán, az Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezetének igazgatója
- Kaposi Gergely, az Operaház karmestere, a Wekerletelepi Szent József Kórus művészeti vezetője és karnagya
- Léb Anikó, a Kós Károly Általános Iskola tanítója
- Lukács Balázsné, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Intézmény munkatársa
- Sárosiné Dálnoki Judit, az Eszterlánc Bölcsőde vezetője
- Szántó Lászlóné, a Polgármesteri Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Irodájának kisebbségi koordinátora
- Széll Bulcsú, a Kispesti Evangélikus Egyház lelkésze
- Szűcsné Török Erzsébet, a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodájának vezetője
- dr. Turányi Zoltán, a Kispesti Egészségügyi Intézet nőgyógyász főorvosa  


2007

- Albertné Takács Mária, a Kispesti Egészségügyi Intézet labor-asszisztense
- Baczkóné Garai Zsuzsanna, a Pannónia Általános Iskola igazgatóhelyettese
- Dobrova Zsuzsa, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kispesti, Üllői úti könyvtárának helyettes vezetője
- dr. Molnár Gabriella, a Kispesti Egészségügyi Intézet labor-szakorvosa
- Jackel Gáborné, a Wekerlei Tipegők Bölcsőde vezetőhelyettese, szakgondozónője
- Kocsmár Imréné, a Kispesti Egészségügyi Intézet asszisztense
- Major Ernőné, a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet Iroda személyi titkára
- Swiderski Lászlóné, a Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola pedagógusa
- Szígyártó Gusztávné, az Ady Endre Általános Iskola földrajz-biológia szakos tanára és szaktanácsadója
- Szilágyi Szilárdné, a Pannónia Általános Iskola nyugdíjas tanítója
- Török Zsuzsanna, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adóügyi csoportjának vezetője
- Zankó Gyuláné, magyar-német szakos tanár, a Rózsa, a Kossuth téri és Ady úti iskolák nyugdíjas pedagógusa  


2006

- Balogh Jánosné, a Vass Lajos Általános Iskola igazgatóhelyettese,
- Bihari Sándor, költő,
- Kovács Józsefné, a Misszió Alapítvány elnöke,
- dr. Kumin Marianna, a Kispesti Egészségügyi Intézet neurológus szakorvosa, a főigazgató megbízott helyettese,
- Lux Zsuzsanna, a Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola gyógypedagógusa,
- Nagy Péter, a Polgármesteri Hivatal Művelődési, Egészségügyi és Sport Irodájának vezetője
- Röhrig Éva, a Bolyai János Általános Iskola igazgatója
- Ruszka Béláné, a Polgármesteri Hivatal Ügyviteli Csoportjának vezetője
- Szilágyiné Katona Olga balettmester
- Tolmácsi Klára, a Jókai Mór Általános Iskola rajz- és földrajz, valamint tárgy- és környezetkultúra szakos tanára
- Török Antalné, a Kispesti Egészségügyi Intézet körzeti védőnője
- Varga Károlyné, a Csillagfény Bölcsőde szakgondozónője  


2005

- Laczó Nándorné, a Kós iskola igazgatóhelyettese
- Tóth Ferencné, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi főelőadója
- Drimbe Józsefné, a Polgármesteri Hivatal gépjármű-ügyintézője
- Szimicsevics Sándorné, a Gyöngyszem Bölcsőde vezetője
- Neuwirth Annamária, az Ady iskola néptánctanára
- Romhányi András, a Magyar Kollégium Egyesület elnöke
- Dévényi Istvánné, a Kispesti Egészségügyi Intézet röntgenasszisztense
- Berecz Mária, az Erkel iskola tanítója
- Horváth Imréné, a Nevelési Tanácsadó óvónője
- Komlósi Istvánné, a Pannónia iskola tanára
- Zalavári Tibor, a Kispesti Kertbarát Klub vezetőségi tagja
- olgár Péter, a VAMÜSZ gépkocsivezetője   


2004

Ángyási Lajosné, a Kispesti Tüdőgondozó Intézet csoportvezető asszisztense
- Fenyvesi Józsefné, a Wekerletelepi Munkás Szent József Plébánia belső tanácstagja
- dr. Ferenczi Gizella, a Kispesti Egészségügyi Intézet vezető reumatológus szakorvosa
- dr. Kiss Anna - aljegyző
- Pál Jánosné óvodapedagógus, a Gyermekkuckó Óvoda vezetője
- Plánk Róbert, a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság rendőr őrnagya
- dr. Radványi Noémi, a Kispesti Egészségügyi Intézet gyermek háziorvosa
- Sebőkné Kós Szilvia, az Erkel Ferenc Általános Iskola énektanára
- Suhajda Józsefné biológia-földrajz szakos tanár, az Eötvösiskola igazgatója
- Szirmai Béla művésztanár, koreográfus, a művészetek doktora
- Takács Sándorné a Kispesti Kertbarát Klub elnökségének tagja
- Török Gyula olimpiai bajnok ökölvívó


2003

- dr. Ambrózy Judit gyermek háziorvos
- dr. Fábián István, a kispesti Jézus Szíve Templom plébánosa
- Fodor Györgyné, a Polgármesteri Hivatal főmunkatársa
- dr. Futó Gyula belgyógyász, radiológus
- Jobbágy István, a KAC vezetője
- Juhos Kissné Udvari Hajnalka, az Erkel iskola pedagógusa
- dr. Labay Attila nyugdíjas
- Lovász Jánosné általános asszisztens
- Rottenbücher János, a Káptalanfüredi Üdülőtábor gondnoka
- Ruszinkó Mária, a Kertvárosi iskola igazgatója
- Sebestyén Andrea, a Jegyzői Iroda vezető
- Szamosi István, a Kós iskola testnevelő tanára 


2002

- Szegedi Maszák Tiborné, az Erkel iskola tanára
- Schmehl Júlia, a Móra óvoda és iskola igazgató-helyettese
- Bajczár István, a Kispesti Uszoda testnevelő tanára
- Suhajda Csaba, az Eötvös iskola igazgató-helyettese
- Ertelné Csák Judit, a Vass iskola igazgatója
- Szabó Józsefné, a Huba utcai bölcsőde vezetője
- dr. Kocsis Irma, a Kispesti Egészségügyi Intézet nőgyógyász szakorvosa
- dr. Káldi Mária, a Csengő utcai rendelő belgyógyász háziorvosa
- Bárány Gyuláné, a Kispesti Egészségügyi Intézet asszisztense
- Szilágyi István polgári védelmi százados
- Varsányiné Gubacsi Gabriella, a Jegyzői Gyámhatóság csoportvezetője
- dr. Ott Irén jogügyi szaktanácsos  


2001

- Bihari Péter, a Berzsenyi iskola igazgatója
- Csernavay Jenő, a Reménység iskola igazgatója
- Hantos Ferencné, a dolgozók iskolája igazgatója
- Horvay Marianne, a Wekerlei Gyermekház igazgatója
- Kaposi György, a Polgármesteri Iroda vezetője
- Kaposi Vilmosné, a Zrínyi utcai óvoda vezetője
- Karkus Zoltán vállalkozó
- dr. Molnár Miklós, a Kispesti Egészségügyi Intézet ny. szakorvosa
- Nagy Ferencné, a Berzsenyi utcai bölcsőde élelmezésvezetője
- dr. Nyilasi Péter háziorvos, a kerületi Orvosi Kamara elnöke
- dr. Szerdahelyi Ágostonné, az Erkel iskola igazgatója
- dr. Veres Anikó, az Okmányiroda vezetője  


2000

- Elekesné Ihász Ibolya, a Városgazdálkodási Iroda vezetője
- Faller Lenke, a Lakásügyi Csoport vezetője
- Horváth Andrea, a Jókai iskola igazgatója
- Katona Áron Sándor tűzzománcművész
- Kiss János, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium igazgatója
- Kuszenda Péterné, a Kispesti Egészségügyi Intézet körzeti védőnője
- Lenkefi Zsoltné, a Móra óvoda és iskola igazgató-helyettese
- Pánczél Ilona, az ÜSZI irodavezető-helyettese
- dr. Péterfi Réka háziorvos
- Szloszjár Mihályné, a Berzsenyi utcai bölcsőde részlegvezetője
- Zách Ferenc, a Pannónia iskola magyar-rajz szakos tanára
- Zsuffa Zoltánné, az Ady iskola magyar szakos tanára   


1999

- Brogyai Péter ny. agrármérnök, a Kispesti Kertbarát Klub tagja
- Elekházi Sarolta, a Móra óvoda és iskola igazgatója
- Gálné Csurka Margit, a Csokonai iskola tanítónője
- Gőghné Kovács Ildikó, a MES Iroda helyettes vezetője
- dr. Hruska Margit körzeti gyermekorvos
- Lászlóné Mester Zsuzsanna, a Pénzügyi Iroda vezetője
- dr. Márczy Endréné, a Kispesti Egészségügyi Intézet védőnője
- Nagy Imréné, a Nevelési Tanácsadó munkatársa
- Németh Zoltánné, a Berzsenyi utcai óvoda vezetője
- Nyerges Bálintné, a Csokonai utcai bölcsőde gyermekgondozója
- dr. Szadai Béla, a Kispesti Egészségügyi Intézet főorvosa
- dr. Szendi Istvánné, a XIX. kerületi OTP vezetője  


1998

- Aczél Istvánné, a Reménység iskola tanítója
- Bányai Nándor, a Kispest Honvéd labdarúgója
- Csaba Attiláné, a Kispesti Zeneiskola igazgatója
- Hernádi Paula képzőművész
- Holod Béláné, a röntgenosztály volt dolgozója
- dr. Istvánfi Sándor jegyző
- dr. Keresztes László osztályvezető főorvos
- dr. Nagy Ferencné, a Pannóni iskola tanára
- Pongrácz Andrásné, a Csokonai Bölcsőde vezetője
- Racskó Gáborné, a Dobó Katica utcai óvoda óvónője
- Ruttkay Csaba, a hivatal oktatás és szociálpolitikai igazgatója
- Szentirmai Gyuláné, a Gábor iskola igazgatója   


1997

- Babos Sándorné körzeti nővér
- Bíró Lajosné, a Csokonai iskola igazgatója
- Bölcskei Sándorné, a Jókai iskola tanára
- Cséki Imre, a Polgármesteri Hivatal dolgozója
- Gál Dezső festőművész
- dr. Jeruschka Márta, a Tüdőgondozó főorvosa
- Medgyes Lászlóné, az MSZOSZ Nyugdíjas Szervezetének vezetője
- Szatmári László, a Kispesti Zeneiskola tanára
- Szeifert Ferencné, a Szociális Iroda vezetője
- Szlifka Istvánné, a Dobó Katica utcai óvoda vezetője
- dr. Unginé Juhász Mária szakfelügyelő
- Viktor Györgyné, a Kós iskola igazgató-helyettese  


1996

- dr. Zádori Magdolna, az ÁNTSZ XIX. kerületi tisztiorvosa
- dr. Kovács László, a Kispesti Egészségügyi Intézet osztályvezető főorvosa
- Franca Lászlóné, az Egyesített Bölcsödék vezetője
- Dufek János, a Szegfű utcai iskola igazgatója
- id. Somorjai József nyugdíjas ének-zene tanár
- Pintér József óvodapedagógiai szaktanácsadó
- Gábor Ilona, a KMO-Vigadó igazgatója
- dr. Szigetvári Györgyné, a CARITAS helyi szervezet vezetője
- Kertész Ilona, a Fő utcai iskola tanárnője
- Bognár Endréné, a Kós iskola tanítónője
- Tóth Józsefné, az Ügyfélszolgálati Iroda dolgozója
- Richter Lajos, Wekerletelep volt főkertésze


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.