IRODÁK  2012. február 19.

Vagyongazdálkodási Iroda

Az irodán a korábbi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Irodán lévő feladatok átcsoportosításával 2021. november 1-től a városüzemeltetési feladatok intézése megszűnt, a feladatok a Zöldprogram Irodára és a KÖZPARK Nonprofit Kft.-hez kerültek:

- a Zöldprogram Irodára a közutak forgalmi rendjéhez, közútkezeléshez kapcsolódó hatáskörök, valamint néhány műszaki hatósági engedélyezési feladat (például a jegyzői hatáskörbe tartozó kutakkal kapcsolatos eljárások),

- a KÖZPARK Nonprofit Kft.-hez a közutak karbantartásával, felújításával, valamint a közterületi berendezések üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.

A Vagyongazdálkodási Iroda által 2021. november 1-től ellátandó főbb feladatok:
- vagyongazdálkodási, hasznosítási, nyilvántartási ügyek, vagyonkataszter,
- önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyintézés,
- közterület-használat engedélyezése,
- Központi Címregiszterrel (KCR) kapcsolatos feladatok.

Mike Ibolya irodavezető
e-mail: vagyongazdalkodas@kispest.hu

tel.: (1) 3474-500/mellékszám

Lakásgazdálkodási Csoport
Turányiné Lakatos Edit csoportvezető
B. ép. III. emelet 105. tel.: 522
e-mail: turanyine@hivatal.kispest.hu
Fogadóóra: minden hétfő 14-18 óráig előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján.

Vagyongazdálkodási Csoport
dr. Varga Csilla Ildikó csoportvezető
B. ép. III. emelet 106., tel: 527
általános felvilágosítás, elővásárlási jogról történő lemondó nyilatkozatok, kedvezményes bérbeadás, ingatlanértékesítés, tulajdonosi nyilatkozatok, a Polgármesteri Hivatal telephelyeivel kapcsolatos ügyintézés.

Nagy Attila főtanácsos
B. ép. III. emelet 103., tel.: 584
közterület-használattal kapcsolatos ügyek közterületi árusítás, reklámhordozók, hirdetőtáblák, pavilonok, rendezvények, építési anyagok, építési konténerek közterület-használatának engedélyezése.

Oroszki Zoltán főmunkatárs
B. ép. III. emelet 107., tel.: 521
vagyonnyilvántartás, vagyongazdálkodás, lakásért életjáradéki rendszer működtetése.

Streit Sándor főelőadó
B. ép. III. emelet 107., tel.: 583
panelprogram, vagyongazdálkodás, társasházi ügyintézés, földhivatallal való ügyintézések, lakáspályázatok.

Bognár Tamásné lakásügyi ügyintéző
B. ép. III. emelet 102., tel.: 593
levelezés, postázás, általános felvilágosítás, számítógépes adatfeldolgozás, kérelmek és panaszbejelentések fogadása és továbbítása, lakásügyekkel kapcsolatos általános tájékoztatás, bérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, bérleti jogviszony folytatási kérelmek.

Starosciák Lajosné lakásügyi ügyintéző
B. ép. III. emelet 102., tel.: 913
levelezés, postázás, általános felvilágosítás, számítógépes adatfeldolgozás, kérelmek és panaszbejelentések fogadása és továbbítása, bérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, bérleti jogviszony folytatási kérelmek.

Guzmics Tünde lakossági ügyintéző
B. ép. III. emelet 104., tel.: 672
adminisztratív feladatok ellátása, irodavezető fogadóórájára időpont-egyeztetés

Ferencz Izabella vagyongazdálkodási ügyintéző
B. ép. III. emelet 107., tel.: 563
- Központ Címregiszter (KCR) kezelése és az ezzel összefüggő hatósági bizonyítványok kiadása,
- új közterület elnevezések, címképzés, házszámozások. 

 

Vagyongazdálkodással, lakásügyekkel kapcsolatos helyi rendeletek, határozatok: 
- 20/2018 (V.30.) az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól 
- 2/2017 (I.27.) az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről 
- 23/2015 (VI.22.) a versenyeztetési eljárásról 
- 23/2018 (VII.5.) a társasházak és lakásszövetkezetek támogatásáról 
- 9/2013 (III.29.) a közterületek használatáról 

Kérelem lakbértámogatás megállapításához  

Jelzálogtörlés iránti kérelmek

Közterület-használat iránti kérelem

Kérelem a lakcímek rögzítéséről

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Vagyonkatasztere 2023