KONCEPCIÓK – STRATÉGIÁK  2016. október 02.

Etikai Kódex a közterületek használatához

A közterület mindannyiunké, vagyis kizárólagosan egyikünk sem birtokolja. Mindenkori állapota, igénybevételének kultúrája befolyásolja életünk minőségét, közérzetünket. Önkormányzatunk sokat tesz azért, hogy közterületeink virágosak, zöldek, tiszták és gondozottak legyenek.

Törvények, rendeletek szabályozzák a közterületekkel kapcsolatban az érintett polgárok jogait és kötelezettségeit. A tapasztalatok szerint vannak, akik nem ismerik az elvárt magatartási normákat, mások – önző módon – tudatosan szegik meg azokat.

Célunk olyan helyi közgondolkodás kialakítása, amely segíti a tiszta, rendezett közterületek megóvását, önkéntes ápolását és elítéli a szabályszegőket.

A cél eléréséhez számítunk a felelős polgárok példamutatására, a lokálpatriótákra, és a civil szervezetek közreműködésére.

A közterületek és a közös célokat szolgáló vagyon (közvagyon) állapotának megőrzése nem csak rendőrségi, hatósági feladat, hanem mindannyiunké, minden kispestié is!

A cél megvalósítása érdekében ismertetjük, melyek a legfontosabb betartandó szabályok, normák.

1. Az élhető lakókörnyezet megtartása és a járdán közlekedő gyalogosok biztonsága érdekében az ingatlan (lakóingatlan, üzlet) használójának feladata az ingatlan előtti járda takarítása, csúszásmentesítése, valamint az ingatlanról (kerítésről) kinyúló bokrok, fák ágainak visszavágása. A csúszásmentesítésre környezetbarát anyagokat kell használni!

2. Az ingatlan, és az ingatlan előtti járda (a lakótelepeken az épület körbejárására szolgáló járda), továbbá a járda és az úttest közötti zöldsáv és árok tisztán tartása, ápolása szintén az ingatlan használójának feladata. Ehhez önkormányzati segítség az őszi avargyűjtési akció, a lakossági komposztálási program, vagy rendelkezésre áll az FKF Zrt. által biztosított zöldhulladék gyűjtési szolgáltatás, emblémás zsákokban.
Elfogadhatatlan az ömlesztve, vagy nem jelölt zsákban az utcára kihelyezett zöld- és egyéb hulladék, amely rontja a városképet, károsítja a környezetet, csökkenti a környező ingatlanok értékét, és több tíz millió forint többletkiadást okoz az Önkormányzatnak (így mindannyiunknak), kényszerűen más fontos közfeladattól vonva el a pénzt.

3. A kerti hulladék égetése amellett, hogy a levegőt szennyezi, a főváros területén belül nem megengedett.

4. Nemtörődöm és önző magatartás a szemetelés, a cigarettacsikk eldobálása. Néhány lépés a következő szemetesig, vagy egy hordozható csikkgyűjtő használata mindenkitől elvárható.

5. Felelős kutyatartóhoz nem méltó viselkedés közterületen a kutyaürülék otthagyása.

6. Általános elvárás a közterületek, játszóterek, parki berendezések, sportlétesítmények rendeltetésszerű használata, különös tekintettel a környezetben élők nyugalmára, valamint a létesítményeket ugyancsak használni kívánók biztonságára.

7. A közterületen (hiába fekszik adott esetben a házunk előtt), csak a Polgármester Hivatal engedélyével végezhető építési tevékenység (csapadékvíz szikkasztó árok betemetése, szilárd burkolása, kocsibehajtók építése, szilárd burkolatú vendéglátó teraszok építése, stb.). A közterületet mindenki használhatja, ezért kell szabályozni, ellenőrizni a kialakítását, változtatását is.

8. Építési anyagok, bontott anyagok, konténer átmeneti tárolásához is közterület-foglalási engedélyre van szükség (konténer elhelyezése esetén fő szabályként díjmentesség mellett). Ugyanez vonatkozik üzletek előtti árukihelyezésre, székek, asztalok, és egyéb berendezések elhelyezésére; vagy üzemképtelen gépjárművek tárolására.

9. A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik a táblák által védett területeken csak behajtási engedéllyel közlekedhetnek. A közlekedési szolgáltatáshoz használt járművek (tehergépkocsik, autóbuszok) tárolása, tisztítása, karbantartása lakóterületeken nem, csak járműtelepen lehetséges.

10. Az utcai fák gondozása, tervszerű, vagy az indokolt lakossági jelzéseket követő metszése az Önkormányzat által megbízott szakcég feladata. Megengedhetetlen a fák különböző, mondvacsinált okokból történő csonkolása, kivágása, vagy más módszerrel történő kísérletek elpusztításukra. A nagy lombú fák értékesek, a szép környezet megteremtésén túl a levegő tisztán tartásában is pótolhatatlan szerepük van.

11. Szép példái a közterületekhez kapcsolódó előremutató viszonynak a Kispesten kialakított közösségi kertek, vagy az ingatlantulajdonosok, társasházi lakóközösségek által gondozott előkertek. Ehhez hasonló és más kezdeményezésekre a kerület többi részén is van lehetőség, a közterületen lévő zöldfelületek szépítését Önkormányzatunk a „Fogadj örökbe egy közterületet” programmal anyagilag is támogatja.

A közterületek állapotának érzékelhető javulásához elsősorban az önkéntesség (tevőleges cselekvés, jogkövetés) vezethet, kiegészítve a több tízmilliós közterületi fejlesztésekkel, amelyeket a polgármester program szerint folytat az Önkormányzat.

Együtt vagyunk felelősek azért, hogy milyen környezetet, életteret teremtünk magunknak, és hagyunk gyermekeinkre. Közös ügyünk a tisztább, rendezettebb Kispest, tegyünk érte együtt!

Kispest Önkormányzata