Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Energetikus - Gazdasági Ellátó Szervezet

 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében energetikus munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok)
Budapest Főváros XIX. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete új munkatársat keres Energetikus Munkakörbe, közalkalmazotti álláshelyre. FELTÉTEL: ENERGETIKUS VÉGZETTSÉG A munkaköri feladatok részletes felsorolása: - Ellátja az energiagazdálkodással kapcsolatos komplex ügyintézői feladatkört az idevonatkozó jogszabályok, utasítások figyelembevétele mellett. - Energia szolgáltatási szerződések meglétét ellenőrzi, esetleges hiányokat pótolja. - Feladata az energiagazdálkodás körében felmerült vitás ügyek ténybeli tisztázása, okainak feltárása, rendezésükre intézkedési javaslatok készítése és felterjesztése a Vagyongazdálkodási igazgatóhelyettes elé. - Ellenőrzi az fogyasztásmérő órák leolvasását, az adatokról nyilvántartást vezet. - Felülvizsgálja, leigazolja a számlákat kifizetés előtt. - Analitikus nyilvántartást készít a beérkező, ellenőrzött számlákról: számlaszám, fogyasztási hely azonosító, bruttó számlaérték, számlaidőszak, mérőóra gyári száma, óra kezdő és záró állása adatok pontos feltüntetésével. - A közüzemi mérőórák helyszíni ismerete, adatainak rögzítése, a jelentős fogyasztási eltérések okainak felderítése. - A birtokba vétel és birtokba adást követően a jegyzőkönyvek alapján a közüzemeknél az átírási kérelmek intézése. - Egyezteti a havonta beérkezett számlákat a pénzforgalmi adatokkal. Folyószámla egyeztetést végez a szolgáltatókkal. - Az energiagazdálkodással kapcsolatos adatok szolgáltatása a beszámolókhoz, gazdaságossági számítások készítése. - Elkészíti az energia mérleget. - Javaslatot tesz az ingatlanállomány hatékonyabb energiagazdálkodására. - Részt vesz az energia megtakarítást célzó projektek előkészítésében, ellenőrzi, felügyeli azok lebonyolítását. - Épületenergetikai tanúsítványok elkészítése. - Energetikai feladatokat érintő változások figyelemmel kísérése - Napi levelezések, közüzemi, lakossági ügyekben, azok postázása - Panaszok kezelése, a megfelelő megoldás megtalálása, és a hiba elhárítása. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével, illetve az Energetikus végzettséget igazoló bizonyítvány másolatával.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja:  adminisztráció
FEOR besorolás:  3910 Egyéb ügyintéző
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Vezényléses, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Budapest 
 
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Erkölcsi bizonyítvány
 
Elvárt végzettség/képesítés:
Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, Energetikus
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
Energetikus végzettség 
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.07.12. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.12. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.07.15.