KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2017. október 25.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Aljegyző - Polgármesteri Hivatal

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által az aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Ellátandó feladatok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése szerint helyettesíti a jegyzőt; továbbá a jegyző által meghatározott feladatokat végzi.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban eltöltött 5 éves vezetői gyakorlat,
- angol vagy német nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz, valamint az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó elképzelések,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- igazgatásszervezői vagy állami és jogtudományi doktori képesítést vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítést, valamint a közigazgatási vagy jogi szakvizsga letételét igazoló okiratok hiteles másolata,
- nyilatkozat a 2 éves közigazgatási gyakorlatról,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betöltésének időpontja:
2018. január 2.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 17.

Az állással kapcsolatos bővebb információt a gajda@kispest.hu címen vagy a 347-4525 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. december 1.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat polgármesteréhez címezve (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot XIX-32099/2017, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző
- Személyesen: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. A ép. I. em. 34.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának polgármestere által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A kinevezésről a jegyző javaslatára a polgármester dönt, a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el. 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.