LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK  2013. május 28.

Településképi vélemény iránti kérelem és mellékletei

A településképi véleményezési eljárást a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet VII. Fejezete (54-57.§) szabályozza. A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét (kérelem űrlap) papíralapon, az itt letölthető kérelem nyomtatványon nyújtja be.

A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának feltétele, hogy az építtető vagy a kérelmező a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 26/A. § (1) bekezdése szerint feltölti az építészeti-műszaki dokumentációt az elektronikus tárhelyre, az útmutatónak megfelelően, majd a feltöltés napjával megegyező napon a fentebb található kérelem eredeti példányát eljuttatja a Főépítészi Irodára.

A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 26/A. § (7) bekezdésének értelmében Kispest Polgármestere a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

Bővebben az elektronikus műszaki dokumentáció készítéséről: http://vargailles.hu/epitesugy/etdr

Fontos tudni, hogy a polgármester a településképi véleményt a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleménye alapján adja ki. Amennyiben a településképi vélemény kialakítása érdekében összehívott helyi építészeti-műszaki tervtanács határozatképtelen, vagy a vélemény kialakítására nyitva álló határidőben tervtanácsi ülésre a tervtanács eljárásrendje szerint nem terjeszthető be, a polgármester a véleményt az önkormányzati főépítész szakmai álláspontja alapján adja ki.

A településképi véleményezésre benyújtandó tervdokumentumok

A kérelemhez mellékelt építészeti-műszaki dokumentációt a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 26/A. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell összeállítani. Az építészeti-műszaki dokumentációt olyan tartalommal kell benyújtani, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható. Ugyanazon ténybeli állapot mellett azonos építészeti megoldást tartalmazó építészeti-műszaki dokumentáció ismételten nem bírálható el. Az elbírálhatóság, valamint a tervezők munkájának egyszerűsítése érdekében a dokumentáció léptéke és tartalma az engedélyezési dokumentációval azonos lehet.

Kérjük a tervezőket, hogy a tervdokumentáció összeállítása során vegyék figyelembe az alábbi javaslatainkat:

A tervezés tárgyától függetlenül kérünk:

- helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása és a faállomány;

- rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről, a rendeltetésről, és az építészeti kialakításról;

- a változással érintett beépítési paraméterek megfelelőségének igazolására alkalmas méretezett idomtervek;

- tervezési terület és környezete bemutatására alkalmas fotódokumentáció;

- ha van: reklámelhelyezés ábrázolása.

A tervezés tárgyától függően kérünk:

- tervezéssel érintett homlokzatok 1:100-as léptékben ábrázolva, anyaghasználat egyértelmű meghatározásával és megjelenítésével; vagy homlokzati részletrajz (pl.: ablaknyitás)

- metszetek, a megértéshez szükséges mértékben 1:100-as léptékben ábrázolva, meglévő/tervezett terepvonal megjelenítésével;

- tömegformálásra kiható jellemző szintek alaprajza 1:100-as léptékben ábrázolva;

- felmérési dokumentáció 1:100-as léptékben meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén;

- utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, min. 2-2 szomszédos épület ábrázolásával;

- homlokzat-színezési terv városképileg kiemelt területen, valamint védett vagy védelemre javasolt épületet érintő építési tevékenységek esetében;

- makett, távlati képek, fotómontázs vagy digitális megjelenítés.

A településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni:

- homlokzati változással nem járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó engedélyköteles építési tevékenységek esetében;

- a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 26.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel:

a) ha összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett az építtető, valamint

b) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsról szóló kormányrendelet szerinti egyéb építészeti-műszaki tervtanács véleményezési feladatkörébe tartozó építési tevékenységek esetében.

Ügytípus: Településképi véleményezési eljárás

Ügyintézés: Főépítészi Iroda

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.