ÜGYTÍPUSOK  2012. február 19.

Adóügyek

A kispesti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodája adóügyi csoportja az - az építményadó, - a telekadó, - a gépjárműadó, - a talajterhelési díj kivetését, beszedését végzi.

Az adózás részletes szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) határozza meg.
Az építmény -, és a telekadó bevezetéséről, mértékéről való döntés a Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testület hatásköre a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény keretei között.

Fontos általános tudnivalók:
1. A megállapított adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
2. Építmény -, telekadó valamint gépjárműadó esetében az adózók számlájáról, az I. és II. félévben fizetendő adóról szóló értesítést minden év február végéig küldjük meg az adózók részére, mellékelve az egész évi befizetésekhez szükséges csekkeket. Tehát a szeptember 15-ei, II. félévi befizetési határidő előtt már nem küldünk új értesítést, a csekket feltétlenül őrizzék meg, és azon teljesítsék a befizetést.
3. Az önkormányzati adóhatóságok is az APEH által képzett adóazonosító jellel, adószámmal kötelesek nyilvántartani az adózókat, ezért kérjük, hogy ügyintézésük során hozzák magukkal a személyi igazolvány, lakcímkártya mellett az adókártyájukat is.
4. Az adózók számlájáról, tartozásáról szóló igazolásokat szintén az Adóügyi csoporttól kérhetik. A kérelem 2012.01.01-től 3000 Ft illetékköteles.
5. Adóigazolás (nullás/nemleges) kiadásához szükséges iratok:
     - cégkivonat (fénymásolat is elegendő)
     - egyéni vállalkozóknál vállakozói igazolvány szám
     - aláírási címpéldány
     - meghatalmazás (ha nem a cégvezető vagy az igazolás kérelmezője jár el az ügyben)
     - kérelem (formanyomtatvány kérhető az irodán vagy a honlapról letölhető)
     - 3000,- Ft illeték befizetést igazoló szelvény fénymásolata (csekk kérhető az irodán)
6. Illetékköteles az adóügyi irodán benyújtott fellebbezés.
7. Az illetéket a Budapest XIX. ker. Polgármesteri Hivatal 11784009-15519009-03470000 számú illeték beszedési számla javára kell megfizetni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás (csekk) feladásával.
8. Az illeték meg nem fizetése esetén mulasztási bírságot kell fizetni, melyről az adóhatóság az ügyfelet határozattal értesíti..
Az adókivetésekről, befizetésekről és egyéb az adózással kapcsolatos kérdésekről az adóügyi csoportnál lehet tájékozódni telefonon vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
Adó- és értékbizonyítványokat is az adóügyi csoporton adunk ki törvény által meghatározott célra (hagyatéki eljáráshoz, kiskorú vagyonával kapcsolatos gyámhatósági eljáráshoz, külföldi ingatlanszerzési ügyéhez).

Az adóügyi irodán nyilvántartott befizetéseket az alábbi számlaszámokra kell megfizetni:
- Építményadó: 11784009-15519009-02440000
- Telekadó: 11784009-15519009-02510000
- Gépjárműadó: 11784009-15519009-08970000
- Pótlék: 11784009-15519009-03780000
- Bírság és végrehajtási költség: 11784009-15519009-03610000
- Egyéb bevételek: 11784009-15519009-08800000
- Idegen bevételek: 11784009-15519009-04400000
- Talajterhelési díj: 11784009-15519009-03920000
- Államigazgatási illeték beszedési: 11784009-15519009-03470000

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda  


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.