KÖZLEMÉNYEK  2024. február 14.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Javaslat Kispesti tanulmányi és sportversenydíj adományozására - 2024

A Kispesti tanulmányi és sportversenydíj a kiemelkedő eredményű kispesti fiatalok díja. Azon Kispesten élő, vagy kispesti általános, illetve középiskolában tanuló gyermekek számára adható, akik az adott tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tanulmányi, sport vagy művészeti versenyen.

Az elismerés minden évben 10 fő részére adományozható.

Az elismerés adományozására javaslatot tehetnek:
- a polgármester,
- az önkormányzati képviselő,
- a képviselő-testület szakterület szerint illetékes bizottsága,
- a kerületben működő köznevelési intézmény vezetője és szakmai közössége,
- a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója,
- a kerületben működő köznevelési intézmények szülői munkaközössége.

Az elismerésre vonatkozó javaslatot március 15. napjáig lehet írásban benyújtani dr. Béja Julianna jegyzőnek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Humánszolgáltatási Csoportjánál
- személyesen: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.; A épület III. emelet 66-69.-es szoba vagy
- postai úton: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal 1701 Budapest, Pf.45.), illetve a
- humanszolgaltatas@kispest.hu e-mail címen.

Az elismerések adományozására vonatkozó valamennyi javaslatot a Polgármester terjeszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata szerint átruházott hatáskörben adományozásra jogosult bizottság elé, április 30. napjáig.

Az elismerések átadására az adott év pedagógusnapját megelőző héten megrendezésre kerülő átadási ünnepségen kerül sor.

Az elismeréssel oklevél és emlékérem jár.

A javaslatot a 29/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező, itt letölthető nyomtatványon vagy az abban meghatározott tartalommal kell benyújtani.

varoshaza-tavasz-jo