HÍREK  2024. február 13.      524
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Takarékos az idei költségvetés is

Az év első képviselő-testületi ülésén egyebek mellett elfogadták a 2024. évi költségvetést, döntöttek a 65+-os utalványprogram folytatásáról és pályázat benyújtásáról az Egészséges utcák programra.

Takarékos az idei költségvetés is
A képre kattintva galéria nyílik. (18 kép)

Az ülés elején egyperces néma felállással emlékezett a képviselő-testület a közelmúltban elhunyt Csukás Irén díszpolgárra, Szabóné Gábor Anikóra, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium intézményvezető-helyettesére, 2023-ban az Év német pedagógusára, valamint Szonderik Gyulára, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége kispesti titkárára.

Módosult a 2023. évi költségvetési rendelet, a testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 22 608 041 000 Ft bevétellel és ugyanekkora kiadással állapítja meg. A működési bevétel 19 873 141 000 Ft, és hasonló összegű a működési kiadás is. A felhalmozási bevétel és a kiadás összege is 2 734 900 000 Ft.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2024. évi költségvetését 22 779 919 000 Ft bevétellel és ugyanekkora kiadással. Az önkormányzat működési bevétele 20 372 619 000 Ft, ugyanennyi a működési kiadása is. A felhalmozási bevétel és kiadás összege 2 407 300 000 Ft. A napirendet előterjesztő Gajda Péter polgármester (MSZP) elmondta: arra törekedett a kerület vezetése, hogy takarékos költségvetés készüljön, jusson a tervezett és az elvárt feladatokra is. Hozzátette: a tavalyi 1,6 milliárdról idén 2,1 milliárdra nőtt a szolidaritási adó mértéke, ezzel együtt kell a feladatokra koncentrálni. Arról is beszélt, hogy elsősorban az utak, a járdák, a közterületek, a játszóterek felújítására, a gyermekekkel foglalkozó intézmények dolgozóinak támogatására, szociális feladatokra – ingyenes lesz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, folytatódik a Kispest 65+ Utalványprogram –, a Kispesti Egészségügyi Intézet műszerfejlesztésére, bérlakások, a Nyugdíjasház felújítására, a közbiztonság erősítésére és a Kispesti Iskolatámogatási Alap 50 százalékos emelésére fókuszál az önkormányzat. Stabilan és biztonságosan akarjuk működtetni Kispestet – hangsúlyozta.

Song Simon (Fidesz-KDNP) arra vonatkozó kérdésére, hogy fővárosi utakat felújíthat-e a kerület, a polgármester a szomszédos XVIII. kerület példáját hozta fel, ahol csak maga a repülőtér az akkora bevételt hoz az önkormányzatnak, amelyből a fővárossal egyeztetve tellett az Üllői út felújítására. Kispest maga nem tud ekkora munkákat elvégezni – tette hozzá, megemlítve a főváros támogatásával olyan jelentős fejlesztések történtek a kerületben, mint például az 50-es villamos vonalának felújítása, új villamosok beállítása, a kerékpárút-hálózat fejlesztése. Fekete Márknak (Fidesz-KDNP) a bérlakásokfelújításával kapcsolatos kérdésére Ternyák András alpolgármester (DK) elmondta: az erre tervezett 298 millió forint a Nyugdíjasház felújítását is magában foglalja. Vidra Zoltán (Fidesz-KDNP) a kiserdő további rendezéséről, futókör kialakításáról és egy sportcsarnok építésének lehetősége iránt érdeklődött. Varga Attila alpolgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) tájékoztatása szerint a futókör kialakítása szerepel a Pilisi Parkerdő idei tervében. A polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az erdőt az önkormányzat saját forrásból újította fel, a Közpark folyamatosan dolgozik a tisztán tartásán.

Rendelet született a közszolgálati tisztviselők napjáról, ez minden évben július 1-je, amely munkaszüneti nap.

A képviselő-testület döntése értelmében 2024-benfolytatódik a KISPEST 65+ Utalványprogram: az önkormányzat 5000 Ft értékű utalvánnyal támogatja azokat a kispestieket, akik Kispest közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti állandó lakóhellyel vagy 2024. január 1. napjáig létesített tartózkodási hellyel rendelkeznek, és 2024. december 31-ig betöltik 65. életévüket.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat az Egészséges utcák programra. A felhívás keretében közterület-megújítási projektek támogatására nyílik lehetőség, amelyek fókuszában olyan beavatkozások állnak, amelyek elősegítik a mozgásban gazdag, aktív és mikromobilitásra épülő, így a gyaloglást és kerékpározást előtérbe helyező napi életvitelt; a városi életminőség javítását szolgáló zöldinfrastruktúra előtérbe helyezését, mennyiségi és minőségi fejlesztését; kivédeni, illetve tompítani az emberi egészségre is veszélyes szélsőséges klimatikus hatásokat; befogadó, minden társadalmi rétegnek vonzó, aktív időtöltést lehetővé tevő környezet megteremtését. Kispest a Katica utcai projekttel pályázik, amelynek lakossági egyeztetését 2024. február 14-én, szerdán 16.00-18.00 között tartják a KMO-ban.

Együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a kispesti AUTLAKSZ Lakhatási Szövetséggel; a szervezet „Életvitelt támogató szolgáltatás és mentorhálózat létesítése autizmussal élő felnőtteknek" címmel pályázatot nyújt be a Fővárosi Szociális Közalapítvány által kiírt FSZA 2023 címmel meghirdetett pályázatra. A projekt szerint a szervezet hiánypótló, életvitéli támogatást nyújtó, koordináló és mentorhálózatot szervező, kísérleti szociális szolgáltatást hoz létre autizmussal élő felnőttek számára önálló lakhatásuk előszobájaként.

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületével is megállapodást kötött az önkormányzat. Az egyesület is a Fővárosi Szociális Közalapítványhoz nyújt be pályázatot „Mozgássérültek minőségi életvitelének támogatása okos eszközökkel – lakás digitális akadálymentesítés 2.0" címmel. A pályázat szerint mozgássérültek és egyéb fogyatékkal élők lakóhelyére mindennapi életük, illetve alapvető tevékenységek megkönnyítésére vagy segítő nélküli igénybevétele céljából az adott fogyatékosságnak megfelelő digitális (okos) eszközöket telepítenek.

A két megállapodás kapcsán Vinczek György alpolgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) a pályázatoknak nincs külön költsége, de mindkettővel kispestieket is tudnak segíteni.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat a Csengő utca 3. alatt található 14-es számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátását 2024. március 1-jétől átadja a Kispesti Egészségügyi Intézetnek. Dr. Nyírő Melinda felnőtt háziorvos 2018. május 1-től folyamatosan látja el a felnőtt háziorvosi körzetet, a doktornő 2023. szeptember 4-én benyújtotta az önkormányzat felé feladatellátási szerződésének felmondását, 2024. február 29-ig felmondási idejét tölti.

Elfogadta a testület a polgármester tájékoztatóját az alapellátást érintő betöltetlen háziorvosi praxisokról. A tájékoztató szerint az egész országban gondot okoz a háziorvosok hiánya, ez alól Kispest sem kivétel, ahol a helyettesített praxisok száma elérte a kilencet. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat átszervezi és tervszerűen 2024 tavaszán az egész ország területére kiterjeszti, ami Budapest alapellátási ügyeleti rendszerét is módosítja. Számos alapellátásban működő egészségügyi szolgáltató tájékoztatta arról az önkormányzatot, hogy ha kötelezővé teszik számukra a háziorvosi ügyeleti munkában való részvételt, akkor élni fognak felmondásukkal. Ez különösen veszélyezteti az alapellátás további működtetését, hiszen a kispesti felnőtt háziorvosi körzetek feladatellátását végző doktorok közül harminckettőből tíz nyugdíjkorhatár feletti, így felmondásukra okkal lehet számítani. Harminckettőből tizenkilenc körzet válna betöltetlenné, akkor az alapellátás minden bizonnyal működésképtelenné válna. Amennyiben az önkormányzat nem tud orvost biztosítani a helyettesítéssel ellátott praxisokba, úgy az illetékes tisztifőorvos kötelező jelleggel jelöl ki doktort, akinek a helyettesítésre szoruló praxist el kell látnia. A kijelölt helyettes a jelen gyakorlat szerint a kerület valamelyik háziorvosa lehet, vagy amennyiben ez az opció nem megoldott, más kerületekben dolgozó háziorvosokból jelölik ki az adott praxis helyettesítésére a háziorvost, aki a megnövekedett terhelés hatására benyújthatja felmondását. Ez dominóhatást válthat ki az egészségügyi szolgáltatók körében. Vinczek György hangsúlyozta: nem pánikkeltés a cél, az önkormányzat feladata, hogy fenntartsa az ellátást.

Fennállása 70. évfordulójának tiszteletére emléktáblát helyeznek el a Kispesti Egészségügyi Intézet bejárati homlokzatán 2024. február 22-én. Domokos Gábor (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) kigészítő javaslatot tett: a tavaly felavatott díszkút is kapjon emléktáblát.

Elfogadta a testület Pege Aladár Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas bőgőművész domborművének tervét. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület 2021-ben kezdeményezte, hogy a Zrínyi utcai, addig névtelen park a 2006-ban elhunyt Pege Aladár nevét viselje. Az emlékművet a művész születésének 85. évfordulóján, 2024. október 8-án tervezi felállítani az önkormányzat. Pege Aladár Kispesten gyerekeskedett, a Zrínyi utcában lakott és a Vécsey utcai általános iskolába járt.

Elfogadták a képviselők a Holokauszt emléknap megemlékezéseinek programját. A 2024. június 30-ai emléknapra 7 emlékpontot tervez kialakítani az önkormányzat.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a KMO Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére a 2024. augusztus 1. és 2029. július 31. közötti időszakra. Az intézmény igazgatójának, Gábor Ilonának a vezetői megbízása 2024. július 31-én lejár.

Elfogadta a testület a Kispesti Iskolatámogatási Alap felhasználásáról, a Kispesti Sportközpont tavalyi eseményeiről és az idei terveiről, valamint a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat 2023. évi működéséről szóló beszámolókat. Az önkormányzat megújította a járőrszolgálattal 2017-ben kötött együttműködési megállapodást. A járőrszolgálat részére biztosított támogatás új elemmel egészült ki: a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó telephelyein az önkormányzat lehetőséget biztosít a kerület területén befogott állatok kennelben történő ideiglenes elhelyezésére.

Elfogadta a testület a Kispesti Természetvédelmi Program, valamint ennek részeként, a beporzó rovarok védelmét szolgáló, méhlegelőket, cserjesorokat, rovarhoteleket is magában foglaló méhbarát program végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolókat.

Elfogadták a képviselők a bizottságok, a tanácsnokok, valamint a Polgármesteri Hivatal tavalyi évéről szóló beszámolókat is.

Határozati javaslatban deklarálta a képviselő-testület a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot, valamint megállapította az alpolgármesterek illetményét és költségtérítését. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (Mötv.) 71. (2) bekezdése tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását: „A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint." A képviselő-testület a polgármester illetményének mértékéről nem dönt, határozatában kell deklarálnia. A Mötv. 80. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a főállású alpolgármester havi illetményét a polgármester illetménye 70–90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. A polgármester javaslatára Kispesten az alpolgármesteri illetményt a polgármesteri illetmény 79,6%-ában, 1 034 800 forintban határozta meg a testület.

A képviselői kérdések között Song Simon az egykori Harangvirág Bölcsőde és a volt Mese-Vár óvoda épületeinek sorsa iránt érdeklődött. Gajda Péter elmondta: a Zalaegerszeg utcai bölcsődeépület bérbeadásáról a Semmelweis szakközépiskolával tárgyal az önkormányzat, a Nádasdy utcai óvodaépülettel kapcsolatban bérbeadás a terv. Vinczek György hozzátette: a volt óvodával kapcsolatban a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény odaköltöztetése is szóba került, ennek lehetőségét is vizsgálják. Arra is kitért, hogy az Esze Tamás utcai óvodaépülettel kapcsolatban a Deák gimnázium jelezte, hogy bérbe venné oktatási célokra.