EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK  2012. június 18.

Forrásház Gondozási Központ létrehozása Kispesten

KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002

A pályázat jelen állapota, általános leírása
KMOP-2008-4.5.2/B, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztése” című kiírásra 2008. június 23-án nyújtotta be a Kispesti Önkormányzat a pályázatot. A kétfordulós pályázat sikeres volt: a Bíráló Bizottság és a Regionális Programok Irányító Hatósága 464 470 236 Ft-tal támogatja a programot A projekt pályázatban megjelölt összköltsége 516 078 040 Ft, melyhez az önkormányzat 10% önerőt (51 607 804 Ft-ot) biztosít.
A támogatási szerződést a közreműködő szervezet az önkormányzattal 2010 májusában kötötte meg, a kivitelezési munkálatok 2011-ben lezajlottak, 2012 során közbeszerzés útján szerezzük be a szükséges eszközöket, bútorokat.

A pályázat általános célja
A pályázat célja szociális foglalkoztatási szolgáltatást nyújtó intézmény kialakítása Kispesten a következő három elem alapján:

1. a Dobó K. u. 18. sz. alatti épület teljes körű felújítása, átépítése tetőtér-ráépítéssel - kb. 1700 m2 alapterületű akadálymentes, energiafelhasználás tekintetében a jelenleginél hatékonyabb környezet jönne létre – pl. homlokzati hőszigetelés megvalósítása, napenergia felhasználása a működés során, a fűtés-hűtés levegős hőszivattyúval történő biztosítása -, valamint a hozzá tartozó 1500 m2-es udvar akadálymentesített zöldfelületi rendezése;
A jelenlegi épület 870 m2, 1970-ben épült.
A kivitelezőt közbeszerzési eljárás során választotta ki az önkormányzat, 2010. december 6-án megkezdődtek a munkálatok, az építési munkák előreláthatólag 2011. március 31-ig tartanak. Ezt követően használatbavételi engedély beszerzésére van szükség, előreláthatólag 2011 augusztusában zárjuk.

2. a szakmai munkát biztosító fejlesztőeszközök, bútorzatok, informatikai műszaki elemek beszerzése;
Jelenleg folyamatban van az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési kiírás előkészítése.

3. a szakmai program működtetésének kidolgozása.

Szakmai célok
Szociális és foglalkoztatási szolgáltatásokat összekapcsoló rendszer kerül kialakításra a pszichiátriai betegségekkel érintett, munkaerőpiacról kimaradók részére. Az intézmény közösségi pszichiátriai betegek komplex közösségi pszichiátriai gondozása (1) és nappali ellátás (2) keretében fejlesztő munkával, felkészítő foglalkoztatással, mentori támogatással (3) segíti a betegeket visszatérni a munkaerőpiacra (4). A Forrásház évente kb. 300 fő ellátására lesz képes.
A több lábból álló szolgáltatási palettát terveink szerint a családsegítő központ, a Humán Sztráda Kft., a Tárt Kapu Színház (mely a Kispesti Egészségügyi Intézet részeként működik jelenleg), és a Védett Műhely Nonprofit Kft. adná, mely szervezetekkel előzetesen együttműködési megállapodásokat kötöttünk.