Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Anyakönyvvezető - Hatósági Iroda

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben meghatározott feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 büntetlen előélet;
 felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte.
 Személyes kompetenciák: önállóság, hatékony munkavégzés, probléma-megoldó készség, együttműködés, megbízhatóság (Etikus magatartás), határidők betartása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet;
 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (másolat vagy igazolás);
 végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betöltésének időpontja:
2024. július 8.

A pályázat benyújtásának határideje:
2024. június 21.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4500/566 vagy 347-400/685 telefonszámon lehet kérni.

A munkáltató vállalja megváltozott munkaképességű alkalmazását, amennyiben a pályázati feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje:
2024. június 28.

A pályázat benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot IV/182/2024, valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.kozszolgallas.gov.hu